Compatibiliteitspatch voor Internet Explorer ActiveX voor Mshtml.dll

Kennisgeving

De update die in dit artikel wordt beschreven, is vervangen door een nieuwere update. Installeer de meest recente cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer om het probleem op te lossen dat in dit artikel wordt beschreven. U kunt de meest recente update installeren vanaf de volgende website van Microsoft: Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer technische informatie over de meest recente cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer: Dit artikel is bedoeld voor IT-professionals. Thuisgebruikers verwijzen we graag door naar de volgende Microsoft-website voor informatie over de symptomen die zich kunnen voordoen:

Inleiding

Microsoft heeft een compatibiliteitspatch uitgebracht waarmee de Microsoft Internet Explorer ActiveX-patch van 28 februari 2006 wordt uitgeschakeld. De Internet Explorer ActiveX-patch is ook opgenomen in beveiligingsupdate 912812 voor Internet Explorer (Microsoft Beveiligingsbulletin MS06-013). De update heeft betrekking op de volgende producten:
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2003, x64-versies
 • Windows Server 2003 met SP1, Itanium-versies
Opmerking Deze update is niet van toepassing op Windows Vista.

Deze update werd beschreven in Microsoft Security Advisory (912945): Non-Security Update for Internet Explorer. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

912945 Internet Explorer ActiveX-update

De compatibiliteitspatch bevat de volgende updates:
 • Compatibiliteitspatch voor Internet Explorer voor Windows XP SP2
 • Compatibiliteitspatch voor Internet Explorer voor Windows Server 2003 SP1
 • Compatibiliteitspatch voor Internet Explorer voor Windows Server 2003 SP1, Itanium-versies
 • Compatibiliteitspatch voor Internet Explorer voor Windows Server 2003, x64-versies
 • Compatibiliteitspatch voor Internet Explorer voor Windows XP Professional x64 Edition

Gegevens heruitgave

De compatibiliteitspatch is opnieuw uitgebracht op 20 april 2006. Als u de oorspronkelijke versie van deze compatibiliteitspatch reeds gebruikt en geen problemen ondervindt, hoeft u deze compatibiliteitspatch niet opnieuw te implementeren.

In deze nieuwe versie van de compatibiliteitspatch wordt een weergaveprobleem opgelost dat optreedt bij ActiveX-besturingselementen die werden ontwikkeld met behulp van Microsoft Visual Basic. Beveiligingsupdate 912812 (Microsoft Beveiligingsbulletin MS06-013) kan verhinderen dat een VBScript-script de zichtbaarheid van deze ActiveX-besturingselementen beheert. Als het ActiveX-besturingselement bijvoorbeeld oorspronkelijk werd verborgen met het kenmerk visibility:hidden van het DHTML-element en dit kenmerk later via een script wordt ingesteld op visibility:visible, wordt het ActiveX-besturingselement niet weergegeven.

Dit weergaveprobleem voor ActiveX-besturingselementen die werden ontwikkeld met behulp van Microsoft Visual Basic, wordt momenteel onderzocht. Een correctie voor dit probleem zal worden opgenomen in een toekomstige beveiligingsupdate voor Internet Explorer.

Meer informatie

Wanneer u deze patch implementeert, wordt de werking uitgeschakeld van de ActiveX-patch voor Internet Explorer die is opgenomen in update KB912812. De beveiligingsupdates uit update KB912812 zijn nog steeds aanwezig en werkzaam. Alleen de werking van de ActiveX-patch voor Internet Explorer die wordt beschreven in update KB912945, wordt uitgeschakeld.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over update KB912812:

912812 MS06-013: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer

Deze compatibiliteitspatch kan alleen worden geïnstalleerd op systemen waarop de cumulatieve update voor Internet Explorer van april (KB912812) wordt uitgevoerd. Als u de patch probeert te installeren op systemen waarop update 912812 ontbreekt, mislukt de installatie.

Wij raden u sterk aan deze compatibiliteitspatch uitsluitend te implementeren op systemen waarvan de werking is veranderd door de nieuwe functionaliteit van de Internet Explorer ActiveX-update. Dit zijn systemen waarbij de gebruiker sterk afhankelijk is van een webpagina of een toepassing die door de Internet Explorer ActiveX-update wordt beïnvloed. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de manier waarop de werking van webpagina's en toepassingen kan worden beïnvloed:

912945 Internet Explorer ActiveX-update

We raden onze partners aan om betrokken webtoepassingen te testen en aan te passen. Eigenaren van toepassingen die gebruikersinteractie met ActiveX-besturingselementen vereisen, kunnen speciale technieken gebruiken om activering door gebruikers te vermijden. Meer informatie over deze technieken vindt u op de volgende MSDN-website:

Testen

Voor testdoeleinden is er een registersubsleutel voor functiebesturing waarmee ActiveX voor Internet Explorer kan worden ingeschakeld. Deze registersubsleutel en de bijbehorende waarde zijn:
HKEY_LOCAL_MACHINE (of HKEY_CURRENT_USER)\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE\<procesnaam.exe>=(DWORD) 0x00000001
U moet <procesnaam.exe> vervangen door de naam van het proces waarvoor u de werking van de ActiveX-update wilt inschakelen. Als u de werking van de ActiveX-update bijvoorbeeld wilt inschakelen voor Internet Explorer, moet u <procesnaam.exe> vervangen door iexplore.exe.

Implementatie

U wordt sterk aangeraden deze patch uitsluitend te implementeren op computers waar zich een compatibiliteitsprobleem voordoet tussen een bestaande toepassing en de nieuwe werking van update 912945, die is beschreven in artikel 912812 in de Microsoft Knowledge Base. In deze sectie wordt een aantal implementatieopties vermeld. Volg de standaardmethode voor het implementeren van hotfixes in uw omgeving. Dit artikel bevat enkele specifieke gegevens over implementatie. Het artikel verwijst echter naar een aantal implementatieopties, niet naar allemaal.

De volgende stappen worden bij de implementatie onderscheiden:
 1. Bepaal welke computers in aanmerking komen.
 2. Implementeer de update op die computers.

Computer opnieuw opstarten

Als het bestand Mshtml.dll tijdens de installatie wordt gebruikt, moet u het systeem wellicht opnieuw opstarten na installatie van deze compatibiliteitspatch.

Bepalen welke computers in aanmerking komen

Artikel 917425 in de Microsoft Knowledge Base (KB917425) is van toepassing op computers waarop de werking van ActiveX voor Internet Explorer een compatibiliteitsprobleem veroorzaakt met een toepassing die zich op de computer bevindt. Om te kunnen bepalen of KB917425 van toepassing is op een computer, moet u met zekerheid kunnen vaststellen of de bewuste ActiveX-software zich op de computer bevindt. Neem contact op met de leverancier van de toepassing om hiervoor de beste methode vast te stellen. Als u handmatig wilt bepalen of KB917425 betrekking heeft op een computer, kunt u de volgende methoden gebruiken:
 • Organisatorische eenheden van Active Directory gebruiken
  Als de omgeving wordt ondersteund door Active Directory en alle getroffen computers zich in een bestaande organisatorische eenheid van Active Directory bevinden, implementeert u een software-updatepakket voor Microsoft SMS (Systems Management Server) op de organisatorische eenheid.  Opmerking SMS Active Directory Discovery moet zijn ingeschakeld als u deze methode wilt gebruiken.
 • Een aangepaste verzameling maken met SMS-software-inventarisatie
  Voor omgevingen waarin software via SMS op computers wordt geïmplementeerd, kan een beheerder een aangepaste verzameling maken op basis van een willekeurig aantal factoren. Een factor is bijvoorbeeld een query om computers te detecteren waarop het desbetreffende softwarepakket zich bevindt. De query kan worden gebaseerd op de resultaten van SMS-software-inventarisatie. Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over het implementeren van software-inventarisatie en het maken van aangepaste verzamelingen:
 • Een aangepast detectieprogramma maken om getroffen computers te detecteren
  Maak een script of een klein uitvoerbaar programma waarmee wordt bepaald of het desbetreffende softwarepakket zich op de computer bevindt. Dit hulpprogramma kan worden uitgevoerd als onderdeel van een aanmeldingsscript, als een software-updatepakket voor SMS worden afgeleverd of op een interne netwerkshare worden geplaatst waartoe gebruikers toegang hebben.

De update toepassen op getroffen computers

SMS gebruiken

Als u organisatorische eenheden van Active Directory of SMS-software-inventarisatie gebruikt om vast te stellen welke computers in aanmerking komen voor de update, kunt u pakket 917425 installeren met SMS 2.0 en SMS 2003. Gebruik daarvoor de functie voor softwaredistributie in SMS. Ga naar de volgende Microsoft-website voor uitgebreide aanwijzingen: Raadpleeg voor meer informatie de Systems Management Server 2003 Operations Guide. Deze handleiding is beschikbaar via de volgende Microsoft-website:

PDF-bestand (Package Definition File)

Om u te helpen bij het implementeren van het pakket 917425 met SMS, geven we hieronder de inhoud van een PDF-voorbeeldbestand voor SMS waarmee u het softwaredistributiepakket en de programma's in de console van de SMS-beheerder kunt maken.Als u het PDF-voorbeeldbestand wilt gebruiken, kopieert u de volgende tekst naar een bestand in Kladblok en slaat u dit op als KB917425.SMS. Kopieer het bestand vervolgens naar de map waarin de gedownloade update is opgeslagen.
[PDF]
Version=2.0

[Package Definition]
Publisher=Microsoft
Name=Compatibiliteitspatch voor Internet Explorer (KB917425)
Language=ALL
Programs=WinXPx86,WS03x86,WS03IA64,WinXPWS03x64

[WinXPx86]
Name=(KB917425) Windows XP SP2
CommandLine=WindowsXP-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestart
UserInputRequired=False
AdminRightsRequired=True
CanRunWhen=AnyUserStatus
SupportedClients=Win NT (I386)
Win NT (I386) MinVersion1=5.10.0000.0
Win NT (I386) MaxVersion1=5.10.9999.9999

[WS03x86]
Name=(KB917425) Windows Server 2003
CommandLine=WindowsServer2003-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestart
UserInputRequired=False
AdminRightsRequired=True
CanRunWhen=AnyUserStatus
SupportedClients=Win NT (I386)
Win NT (I386) MinVersion1=5.20.0000.0
Win NT (I386) MaxVersion1=5.20.9999.9999

[WS03IA64]
Name=(KB917425) Windows Server 2003 64-bit Itanium Edition
CommandLine=WindowsServer2003-KB917425-ia64-ENU.exe /quiet /norestart
UserInputRequired=False
AdminRightsRequired=True
CanRunWhen=AnyUserStatus
SupportedClients=Win NT (IA-64)
Win NT (IA-64) MinVersion1=5.20.0000.0
Win NT (IA-64) MaxVersion1=5.20.9999.9999

[WinXPWS03x64]
Name=(KB917425) Windows Server 2003 en Windows XP x64 Edition
CommandLine=WindowsServer2003.WindowsXP-KB917425-x64-ENU.exe /quiet /norestart
UserInputRequired=False
AdminRightsRequired=True
CanRunWhen=AnyUserStatus
SupportedClients=Win NT (x64)
Win NT (x64) MinVersion1=5.20.0000.0
Win NT (x64) MaxVersion1=5.20.9999.9999
Win NT (x64) MinVersion2=5.20.3790.0
Win NT (x64) MaxVersion2=5.20.9999.9999
Nadat het PDF-bestand en de updatepakketten in dezelfde map zijn opgeslagen, voert u de volgende stappen uit:
 1. Start de wizard Create Package from Definition. Klik hiertoe met de rechtermuisknop op een bestaand pakket, klik op All Tasks en vervolgens op Create Package from Definition.
 2. Importeer het PDF-bestand om het pakket en de programma's te maken die u voor de implementatie wilt gebruiken.

Opmerkingen
 • Implementaties op 64-bits clients worden uitsluitend ondersteund door SMS 2003 SP2 en hoger. Als u een lagere versie van SMS hebt, verwijdert u de laatste twee secties (WS03IA64, WinXPWS03x64) uit het PDF-bestand. Verwijder ook WS03IA64 en WinXPWS03x64 uit de regel 'Programs= ' in de sectie '[Package Definition]='.

 • Als u gelokaliseerde versies van deze patch implementeert met SMS, hebt u voor elke taal een afzonderlijke versie van het PDF-bestand nodig. U maakt een PDF-bestand voor een andere taal door de waarde voor 'CommandLine' in het PDF-voorbeeldbestand te vervangen door de aanduiding van het vertaalde pakket. Gebruik bijvoorbeeld de volgende waarde voor de Duitse versie van Windows XP SP2 (x86).
  CommandLine=WindowsXP-KB917425-DEU.exe /quiet /norestart
Raadpleeg de Microsoft Systems Management Server 2003 Operations Guide voor meer informatie over het maken en implementeren van pakketten.

Het pakket 917425 implementeren volgens een aangepaste methode

Stel dat u met het script of het uitvoerbare programma dat u hebt gemaakt om te bepalen of het pakket 917425 van toepassing is, een computer detecteert waarop het pakket moet worden geïmplementeerd. Het script of het uitvoerbare programma kan dan de volgende actie uitvoeren:
 • Het pakket 917425 uitvoeren vanaf een interne netwerkshare waarop u het pakket hebt opgeslagen.
 • Het pakket 917425 downloaden van een Microsoft-website. In dit geval moet de gebruiker ervoor zorgen dat het pakket kan worden uitgevoerd.
 • De downloadlocatie van het pakket 917425 weergeven, zodat de gebruiker de installatie handmatig kan uitvoeren.

Downloadgegevens

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Compatibiliteitspatch voor Internet Explorer voor Windows XP Professional met Service Pack 2 (SP2) en voor Windows XP Home Edition met SP2 Compatibiliteitspatch voor Internet Explorer voor Windows Server 2003 SP1 Compatibiliteitspatch voor Internet Explorer voor Windows Server 2003 SP1, Itanium-versies Compatibiliteitspatch voor Internet Explorer voor Windows Server 2003, x64-versies Compatibiliteitspatch voor Internet Explorer voor Windows XP Professional x64 Edition Releasedatum: 11 april 2006

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Internet Explorer voor Windows Server 2003 SP1, Itanium-versies
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.3790.26789,364,99212-Apr-200603:50IA-64SP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,150,84812-Apr-200603:50x86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.26789,367,55212-Apr-200603:47IA-64SP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,152,38412-Apr-200603:47x86SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0638,68812-Apr-200603:55IA-64NoneNot Applicable

Internet Explorer voor Windows XP SP2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.2900.28833,053,56810-Apr-200604:22x86SP2SP2G
Mshtml.dll6.0.2900.28833,056,12810-Apr-200604:18x86SP2SP2Q
Updspapi.dll6.2.29.0371,42412-Oct-200523:12x86NoneNot Applicable

Internet Explorer voor Windows Server 2003, x64-versies
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.3790.26785,987,84012-Apr-200603:49Not ApplicableSP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,150,84812-Apr-200603:49x86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.26785,988,86412-Apr-200603:47Not ApplicableSP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,152,38412-Apr-200603:47x86SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0462,04812-Apr-200603:55Not ApplicableNoneNot Applicable

Internet Explorer voor Windows Server 2003 SP1
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.3790.26783,150,84808-Apr-200603:11x86SP1SP1G
Mshtml.dll6.0.3790.26783,152,38408-Apr-200604:05x86SP1SP1Q
Updspapi.dll6.2.29.0371,42412-Oct-200523:13x86NoneNot Applicable

Technische ondersteuning voor x64-versies van Microsoft Windows

Als op uw hardware al bij levering een Microsoft Windows x64-versie was geïnstalleerd, biedt de hardwarefabrikant technische ondersteuning voor de x64-versie van Windows. In dat geval biedt de hardwarefabrikant ondersteuning omdat bij uw hardware een x64-versie van Windows is geleverd. Mogelijk heeft de fabrikant van de hardware de geïnstalleerde x64-versie van Windows aangepast met unieke onderdelen. Unieke onderdelen zijn bijvoorbeeld specifieke apparaatstuurprogramma's of optionele instellingen om de prestaties van de hardware op te voeren. Microsoft biedt assistentie in alle redelijkheid als u technische hulp nodig hebt bij een x64-versie van Windows. Wellicht moet u de fabrikant echter rechtstreeks benaderen. De fabrikant kan de beste ondersteuning bieden voor de software die vooraf op de hardware is geïnstalleerd. Als u een afzonderlijke x64-versie van Windows hebt aangeschaft, zoals een x64-versie van Microsoft Windows Server 2003, kunt u contact opnemen met Microsoft voor technische ondersteuning.

Voor productinformatie over Microsoft Windows XP Professional x64-editie gaat u naar de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 917425 - Laatst bijgewerkt: 11 nov. 2013 - Revisie: 1

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Feedback