Installatieproblemen met Internet Explorer 7 oplossen

Windows Internet Explorer 8 is nu beschikbaar. U kunt de meest recente versie van Internet Explorer downloaden van de volgende Microsoft-website:

Inleiding

Bij het installeren van Internet Explorer 7 kan een foutbericht worden weergegeven.

Problemen met de installatie van Internet Explorer 7 kunnen worden veroorzaakt door verschillende problemen. Daarom zijn er meerdere probleemoplossingsmethoden die u kunt proberen om het probleem op te lossen. In dit artikel wordt elke methode stap voor stap besproken. U komt ook meer te weten over het probleem en krijgt informatie over waar u moet zijn voor meer ondersteuning als u het probleem niet zelf kunt oplossen.

Het eerste gedeelte van dit artikel is bedoeld voor beginnende tot enigszins ervaren computergebruikers. De sectie 'Geavanceerde probleemoplossing' in het tweede gedeelte is bedoeld voor gevorderde gebruikers.

Wellicht kunt u de stappen beter volgen als u dit artikel afdrukt.

Opmerking Bij verscheidene methoden is het noodzakelijk dat u de weergegeven pagina verlaat. Wanneer u dit doet, verdwijnt de weergegeven informatie. Voordat u verdergaat, vindt u het misschien handig om op uw bureaublad een snelkoppeling naar deze webpagina te maken zodat u snel naar deze pagina kunt terugkeren door op de snelkoppeling te dubbelklikken. Ga als volgt te werk om op uw bureaublad een snelkoppeling naar deze webpagina te maken:
 1. Klik met de rechtermuisknop op deze pagina en klik op Snelkoppeling maken.
 2. Klik in het dialoogvenster Internet Explorer op Ja om een snelkoppeling op uw bureaublad te maken.

Probleemoplossing voor een succesvolle installatie van Internet Explorer 7

Het is belangrijk dat u Internet Explorer 7 kunt installeren en vervolgens ermee aan de slag kunt.

Algemene informatie voor het oplossen van problemen

.

Methode A: De standaardwaarden van de beveiligingsinstellingen herstellen

Deze methode heeft de volgende moeilijkheidsgraad: Eenvoudig.
Opmerking De stappen en de sectie 'Het probleem voor mij oplossen' in deze methode zijn niet van toepassing op Windows XP Home, Windows Vista Home Basic en Windows Vista Home Premium.
Als u het probleem door ons wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft het probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.


Het probleem voor mij oplossen

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard.Opmerkingen:

 • Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waar het probleem zich voordoet.
Volgende stappen Ga nadat u deze Microsoft-correctie hebt uitgevoerd naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossen


Voorbeeldopdracht voor het herstellen van de beveiligingsinstellingen

Opmerking Nadat u de beveiligingsinstellingen hebt toegepast, kunt u de wijzigingen niet ongedaan maken, tenzij u deze herstelt met behulp van een back-up. Als u twijfels hebt over het herstellen van de standaardwaarden voor de beveiligingsinstellingen, maakt u eerst een volledige back-up. Dit is een back-up die tevens de registerbestanden bevat. Bestanden en mappen van het NTFS-bestandssysteem, het register, beleidsregels, services, machtigingen en groepslidmaatschappen zijn voorbeelden van items die opnieuw worden ingesteld.


Ga als volgt te werk om de oorspronkelijke beveiligingsinstellingen van het besturingssysteem te herstellen:

 1. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ cmd en druk op Enter.
 2. Typ in Windows XP de volgende opdracht achter de opdrachtprompt en druk op Enter:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  Typ in Windows Vista de volgende opdracht en druk op Enter:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
  Het bericht 'Taak is voltooid' wordt weergegeven, gevolgd door een waarschuwing dat niet alle bewerkingen zijn uitgevoerd. Deze waarschuwing kunt u negeren. Meer informatie over deze waarschuwing vindt u in het bestand %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.

Opmerking In Windows Vista is het bestand Defltbase.inf een beveiligingsconfiguratiesjabloon voor de standaardbeveiliging. U vindt de instellingen voor dit bestand op de volgende locatie:
%windir%\inf\defltbase.inf
Probeer opnieuw of u Internet Explorer 7 kunt installeren om na te gaan of de methode heeft gewerkt. Als u Internet Explorer 7 wilt downloaden, gaat u naar het Microsoft Downloadcentrum:
Volgende stappen
Nadat u deze Microsoft-correctie hebt uitgevoerd (of de handmatige stappen hebt voltooid), worden standaardgebruikersaccounts mogelijk niet meer op het aanmeldingsscherm weergegeven wanneer u de computer opstart of wanneer u van gebruiker wisselt. Dit probleem treedt op omdat de standaardgebruikersaccounts uit de groep Gebruikers worden verwijderd wanneer u de beveiligingsinstellingen van Windows weer instelt op de standaardwaarden. Ga als volgt te werk om de verwijderde gebruikersaccounts weer aan de groep Gebruikers toe te voegen:
 1. Klik op Starten vervolgens op Alle programma's. Of klik op Programma's.
 2. Klik op Bureau-accessoires en vervolgens op Opdrachtprompt (Windows XP). Of klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik op Uitvoeren als administrator (Windows Vista).
 3. Typ net users achter de opdrachtprompt en druk op Enter. Er wordt een lijst met gebruikersaccounts weergegeven.
 4. Typ voor elke accountnaam die in het opdrachtpromptvenster wordt weergegeven en die ontbreekt in het aanmeldingsvenster of het venster voor het schakelen tussen gebruikers de volgende opdracht en druk op Enter:

  net localgroup users accountnaam /add
 5. Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?

Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Doet het probleem zich nog voor, dan gaat u verder met methode B.

Methode B: De computer scannen op malware

Deze methode heeft de volgende moeilijkheidsgraad: Eenvoudig.

Hoe u de computer controleert op malware, is afhankelijk van de malwarebeveiligingsprogramma's die zijn geïnstalleerd.

Belangrijk Als u uw eigen antivirus- en antimalwaresoftware gebruikt, moet u de antivirus- en antimalware-definitiebestanden bijwerken voordat u de computer controleert.

Als u niet weet hoe u de antivirus- en antimalwaredefinitiebestanden moet bijwerken of als u niet weet hoe u de computer moet scannen, is de beveiligingsscanner Microsoft Security Essentials een eenvoudig en gratis alternatief. Als u de beveiligingsscanner Microsoft Security Essentials wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:
 1. Ga vanuit Internet Explorer naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op Volledige scan.

  Opmerking Het verloop op de webpagina van Windows Microsoft Security Essentials kan iets afwijken van deze beschrijving, maar globaal gebeurt er het volgende. De eerste keer dat u een scan uitvoert, wordt de beveiligingsscanner Microsoft Security Essentials op uw computer gedownload en geïnstalleerd. De computer wordt gecontroleerd door de scanner. Wanneer de scan is voltooid, ontvangt u resultaten en aanbevelingen. Dit kan echter wel even duren.

  Opmerking Als u momenteel geen malwarebeveiligingsprogramma’s hebt geïnstalleerd, kunt u een gratis evaluatieversie voor 90 dagen van Microsoft Security Essentials downloaden. Klik hiertoe op Download de gratis evaluatieversie onder Doorlopende bescherming voor uw pc met Microsoft Security Essentials op de webpagina van Microsoft Security Essentials.
 3. Wanneer de scan is voltooid, probeert u Internet Explorer 7 opnieuw te installeren. U kunt Internet Explorer 7 downloaden van de volgende Microsoft-website:

Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Probeer opnieuw of u Internet Explorer kunt installeren om na te gaan of de methode heeft gewerkt. Als u Internet Explorer wilt downloaden, gaat u naar het Microsoft Downloadcentrum.
 • Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten.
 • Hebt u het probleem niet via deze methode kunnen oplossen, dan gaat u verder met methode C.

Methode C: De antispyware- of antivirussoftware tijdelijk uitschakelen

Deze methode heeft de volgende moeilijkheidsgraad: Eenvoudig.

Opmerking Zorg ervoor dat Windows Firewall is ingeschakeld als u de virusscanner tijdelijk uitschakelt. Nadat u de stappen hebt uitgevoerd, schakelt u de virusscanner weer in.

Antivirussoftware is ontworpen om uw computer beter te beveiligen tegen virussen. Download of open geen bestanden van bronnen die u niet vertrouwt, bezoek geen websites die u niet vertrouwt en open geen e-mailbijlagen wanneer uw antivirussoftware is uitgeschakeld. Als u meer informatie wilt over computervirussen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

129972 Computervirussen: beschrijving, preventie en herstel

Zodra u deze methode hebt uitgevoerd, schakelt u de virusscanner weer in. Ga vervolgens naar de volgende Microsoft-website om de meest recente updates opnieuw te installeren: Ga als volgt te werk om deze methode te voltooien:
 1. Schakel alle antispyware- of antivirussoftware uit. Klik hiertoe met de rechtermuisknop op het pictogram van de software in het systeemvak. Klik vervolgens op Afsluiten of op Uitschakelen.  Opmerking Zie de documentatie bij de antispyware- of antivirussoftware voor meer informatie over het uitschakelen van deze software.
 2. Wanneer de antivirus- en/of antispywaresoftware is uitgeschakeld, probeert u Internet Explorer 7 opnieuw te installeren. U kunt Internet Explorer 7 downloaden van de volgende Microsoft-website:
 3. Wanneer de installatie van Internet Explorer 7 is voltooid, schakelt u de antivirus- en/of antispywaresoftware weer in.

  Opmerking Zie de documentatie bij de antispyware- of antivirussoftware voor meer informatie over het uitschakelen van deze software.

Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Probeer opnieuw of u Internet Exporer kunt installeren om na te gaan of de methode heeft gewerkt. Als u Internet Explorer wilt downloaden, gaat u naar het Microsoft Downloadcentrum.
 • Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten.
 • Hebt u het probleem niet via deze methode kunnen oplossen, dan gaat u verder met methode D.

Methode D: De computer schoon opstarten

Deze methode heeft de volgende moeilijkheidsgraad: Redelijk eenvoudig.

Ga als volgt te werk om deze methode te voltooien:
 1. Start de computer schoon op. Als u meer informatie wilt over het schoon opstarten van de computer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  310353 Windows XP configureren voor schoon opstarten

 2. Nadat u de computer schoon hebt opgestart, probeert u Internet Explorer opnieuw te installeren. Als u Internet Explorer wilt downloaden, gaat u naar het Microsoft Downloadcentrum.

Is het probleem opgelost?

 • Als deze methode heeft gewerkt, configureert u de computer vervolgens zodanig dat deze weer op de gebruikelijke manier kan worden opgestart. Als u meer informatie wilt over het configureren van de computer zodat deze weer op de gebruikelijke manier kan worden opgestart, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  310353 Windows XP configureren voor schoon opstarten

 • Wanneer de computer zo is geconfigureerd dat deze weer op de gebruikelijke manier kan worden opgestart, kunt u dit artikel afsluiten.
 • Hebt u het probleem niet via deze methode kunnen oplossen en bent u vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, dan gaat u verder met methode E. Laat de computer in de modus voor schoon opstarten wanneer u de methoden voor geavanceerde probleemoplossing gebruikt.
 • Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, kan dit artikel u helaas niet verder helpen. Mogelijk kunt u voor de volgende stappen iemand anders om hulp vragen of contact opnemen met de ondersteuningsservice.

Geavanceerde probleemoplossing

Methode E: Controleren of er bestanden zijn waarvan geen back-up kan worden gemaakt of die niet kunnen worden bijgewerkt

Deze methode heeft de volgende moeilijkheidsgraad: Redelijk moeilijk.

Ga als volgt te werk om deze methode te voltooien:
 1. Ga na of er een probleem is waardoor er geen back-up kan worden gemaakt van de bestanden of waardoor de bestanden niet kunnen worden bijgewerkt: Ga hiertoe als volgt te werk:


  1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
  2. Kopieer en plak (of typ) de volgende tekst in het vak Openen en klik op OK om het bestand Ie7.log te openen:
   %windir%\ie7.log
   Opmerking het bestand Ie7.log bevindt zich standaard in de map C:\Windows.
  3. Druk op CTRL+END om naar het einde van het bestand ie7.log te gaan.
  4. Klik op Zoeken in het menu Bewerken.
  5. Ga naar het vak Zoeken naar en typ ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled.
  6. Klik onder Richting op Omhoog en vervolgens op Volgende zoeken.

   Als de tekst 'ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled' wordt gevonden, betekent dit dat er een probleem is en een Internet Explorer 6-bestand niet kan worden opgeslagen om de installatie te verwijderen. Tekst in het logbestand die lijkt op de tekst uit het volgende voorbeeld, geeft aan dat er een probleem is:   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled 
   Time_stamp: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7
   Als de tekst 'ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled' niet wordt gevonden in het bestand Ie7.log, neemt u contact op met de ondersteuningsservice.

 2. Stel de machtigingen voor het bestand Vgx.dll opnieuw in. Als u de machtigingen van het bestand weer op de standaardwaarden wilt instellen, klikt u op Start, vervolgens op Uitvoeren, typt u cmd en klikt u op OK. Kopieer en plak (of typ) een van de volgende opdrachten achter de opdrachtprompt en druk op Enter:
  • Als u met Windows XP werkt, kopieert en plakt (of typt) u de volgende opdracht:


   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
  • Als u met Windows Server 2003 werkt, kopieert en plakt (of typt) u de volgende opdracht:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" "NT AUTHORITY\TERMINAL SERVER USER:C"
 3. Probeer Internet Explorer 7 te installeren. Als dit niet lukt, controleert u het logboekbestand nogmaals aan de hand van de stappen in methode D. Treft u in het logboekbestand een probleem aan, dan herhaalt u alle stappen in deze methode.
 4. Als u het proces herhaalt en Internet Explorer 7 nog steeds niet kan worden geïnstalleerd terwijl het logboek geen fouten bevat, neemt u contact op met de ondersteuningsservice.

Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Probeer opnieuw of u Internet Exporer kunt installeren om na te gaan of de methode heeft gewerkt. Als u Internet Explorer wilt downloaden, gaat u naar het Microsoft Downloadcentrum.
 • Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten.
 • Hebt u het probleem niet via deze methode kunnen oplossen, dan neemt u contact op met de ondersteuningsservice.

Soortgelijke problemen en oplossingen

Als u meer informatie wilt over dit probleem, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

920082 Er kunnen problemen optreden als u met een bètaversie van Windows Internet Explorer 7 werkt

Ga voor meer informatie over het Internet Explorer Solution Center naar de volgende Microsoft-website:Als geen van de methoden in dit artikel een oplossing boden voor uw probleem, gaat u naar de volgende webpagina voor ondersteuning bij Internet Explorer 7:Op deze webpagina vindt u ook extra informatie, methoden voor foutrapportage en gratis telefonische ondersteuning voor Internet Explorer 7.


Als het probleem nog steeds niet is opgelost, gaat het mogelijk om een ander probleem. Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

945385 Er wordt een lege webpagina weergegeven bij het starten van Internet Explorer 7

926716 Installatieprogramma van Internet Explorer 7 reageert niet meer als u het selectievakje 'De nieuwste updates voor Internet Explorer en het Microsoft Windows-programma voor het verwijderen van schadelijke software installeren (aanbevolen)' inschakelt.

Als deze artikelen geen uitkomst bieden bij het oplossen van het probleem of als u te maken hebt met symptomen die verschillen van de in dit artikel beschreven symptomen, wordt u aangeraden naar meer informatie te zoeken in de Microsoft Knowledge Base. U kunt de Microsoft Knowledge Base raadplegen op de volgende Microsoft-website:Typ de tekst van het foutbericht dat wordt weergegeven of typ een omschrijving van het probleem in het vak Zoeken op Microsoft Support.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 917925 - Laatst bijgewerkt: 28 sep. 2011 - Revisie: 1

Feedback