De opdracht 'E-mail' ontbreekt of is niet beschikbaar in Excel 2007, PowerPoint 2007 of Word 2007

Symptomen

In Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 of Microsoft Office Word 2007 u op verzenden klikt in het Office -menu. Wanneer u dit doet, treedt een van de volgende symptomen:
 • De opdracht verzenden is niet beschikbaar.
 • De opdracht E-mail ontbreekt.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden wanneer Microsoft Outlook niet is geïnstalleerd op de computer.

Oplossing

Dit probleem oplossen door een van de volgende methoden te gebruiken.

Methode 1: Wijzig de standaard e-mailprogramma in Outlook

Wilt u dat we wijzigen het standaardprogramma voor e-mail in Outlook, Ga naar de sectie "hetprobleem voor mij oplossen". Als het standaard e-mailprogramma Outlook zelf wijzigt, gaat u naar de sectie ' hetprobleem zelf oplossen'.

Het probleem voor mij oplossen


De standaard e-mailprogramma Outlook automatisch, klikt u op de koppeling voor het oplossen van dit probleem. Klik op
Voerin het
Dialoogvenster Bestand downloadenin en volg de stappen in deze wizard.
Opmerking deze wizard is mogelijk in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet de computer gebruikt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische herstelbewerking op een flashstation of een cd opslaan en deze later uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Het probleem zelf oplossen

Als u wilt wijzigen in de standaard e-mailprogramma Outlook zelf, als volgt te werk:
 1. Start Microsoft Internet Explorer.
 2. Klik in het menu Extra op Internet-opties.
 3. Klik op het tabblad programma's .
 4. Selecteer Microsoft Outlookin het vak E-mail .
 5. Klik op OK.

Methode 2: Controleer of de instellingen in het register

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 het back-up maken en het register terugzetten in Windows
 1. Sluit alle programma's.
 2. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ regedit in het vak openen en klik vervolgens op OK.
 3. Zoek en klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem
 4. Ga naar de volgende registerwaarden. Deze waarden worden meestal vermeld in de sleutel Windows Messaging Subsystem.
  NaamTypeGegevens
  MAPIREG_SZ1
  CMCREG_SZ1
  CMCDLLNAMEREG_SZMapi.dll
  CMCDLLNAME32REG_SZMapi32.dll
  MAPIXREG_SZ1
  MAPIXVERREG_SZ1.0.0.1
  OLEMessagingREG_SZ1
 5. Als een van deze registerwaarden ontbreekt, volgt u de waarden toevoegen:
  1. Klik op de subsleutel Windows Messaging Subsystem , wijs Nieuw aan in het menu bewerken en klik vervolgens op Tekenreekswaarde.
  2. Typ de naam van de ontbrekende waarde en druk op ENTER.
  3. Klik op de nieuwe waarde en klik vervolgens op wijzigen in het menu bewerken .
  4. Typ de juiste waarde voor de ontbrekende string-waarde in het vak Waardegegevens in het dialoogvenster Tekenreeks bewerken .
  5. Herhaal stap 6a - 6d voor elke waarde die ontbreekt in de tabel die u in stap 4.
 6. Klik op Afsluiten in het menu Bestand.
Meestal, Excel 2007, PowerPoint 2007 en Word 2007 automatisch weer de juiste e-mailopties als de vereiste registersleutels aanwezig zijn. Als deze programma's niet wordt weergegeven de e-mailopties nadat u hier beschreven methoden te gebruiken, toevoegen het e-mailopties voor deze programma's. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Opties voor Programmanaam in het menu bestand .
 2. Klik op aanpassenen klik vervolgens op alle opdrachtenin de lijst opdrachten .
 3. Klik op de gewenste opdracht en klikt u vervolgens op toevoegen om de opdracht toevoegen aan de werkbalk Snelweergavetoegang. Bijvoorbeeld, klik op verzenden voor revisieen klik vervolgens op toevoegen om de opdracht verzenden voor revisie toevoegen aan de werkbalk.
 4. Klik op OK.

Methode 3: Het bestand als een bijlage van uw e-mailprogramma verzenden

Als tijdelijke oplossing kunt u koppelen het Office-bestand aan het bericht van uw e-mailprogramma door te bladeren naar de locatie van het bestand.

Meer informatie

Versies van Microsoft Office die ouder dan Microsoft Office 2003 zijn worden zowel het register als het bestand Win.ini gebruikt voor MAPI-informatie. Office 2003 en latere versies van Office gebruiken alleen het register voor MAPI-informatie.

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie:
Eigenschappen

Artikel-id: 918792 - Laatst bijgewerkt: 15 feb. 2017 - Revisie: 2

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007

Feedback