Een e-mailbericht kan niet worden bezorgd op het geplande tijdstip wanneer u de optie 'Niet bezorgen vóór' in een Outlook-bericht inschakelen


Symptomen


Wanneer u de bezorging van een e-mailbericht van Microsoft Office Outlook niet bezorgen vóór optie inschakelt, kan het bericht niet worden bezorgd op het geplande tijdstip.

Oorzaak


Dit probleem kan optreden als de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • Outlook wordt uitgevoerd in de Exchange-modus met cache.
  • Outlook wordt niet uitgevoerd op het geplande tijdstip van de uitgestelde levering.

Meer informatie


Als Outlook in de Exchange-modus met cache wordt uitgevoerd, wordt een bestand met lokale off line mappen (.ost). Dit bestand wordt regelmatig gesynchroniseerd met de server. Wanneer u de bezorging van een bericht niet bezorgen vóór optie inschakelt, wordt het bericht naar het lokale postvak uit, naar de server niet uitgesteld. Het bericht wordt dus niet worden bezorgd uit het lokale OST-bestand wanneer Outlook wordt uitgevoerd bij het plannen van het bericht moet worden bezorgd. Dit probleem treedt niet op, wanneer Outlook wordt uitgevoerd in de online modus.

Tijdelijke oplossing


Om dit probleem te omzeilen, moet u de optie niet bezorgen vóór om bezorging van het bericht als Outlook wordt uitgevoerd in de on line-modus inschakelen.

Status


Dit gedrag is inherent aan het ontwerp.