Foutbericht wanneer u een rapport probeert uit te voeren in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'De aanvraag is mislukt met HTTP status 401: Niet gemachtigd'


Symptomen


Wanneer u een rapport probeert uit te voeren in Microsoft Dynamics CRM 3.0, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
De aanvraag is mislukt met HTTP status 401: Niet gemachtigd.

Oorzaak


Dit probleem treedt op omdat de beveiligingsaccount voor de toepassingengroep CRMAppPool niet de rol Publisher for Microsoft Dynamics CRM heeft in Rapportbeheer.

Oplossing


Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

 1. Zoek de gebruiker. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Klik vanaf de Microsoft Dynamics CRM-server op Start, klik op Uitvoeren, typ compmgmt.msc /s en klik op OK om Computerbeheer te openen.
  2. Vouw achtereenvolgens Services en toepassingen, Beheer van Internet Information Services (IIS), Groepen van toepassingen uit, klik met de rechtermuisknop op CRMAppPool en klik op Eigenschappen.
  3. Noteer in het dialoogvenster Eigenschappen van CRMAppPool de waarde in het vak Vooraf gedefinieerd op het tabblad Identiteit.

   Opmerking De waarde is de gebruiker die u zoekt.
 2. Stel de rol van Publisher for Microsoft Dynamics CRM in op de gebruiker. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Typ op de Microsoft Dynamics CRM-server het volgende adres in de adresbalk van Microsoft Internet Explorer en klik op Ga naar om Reporting Services Report Manager te openen:
   http://SRSServer/Reports
   Opmerking SRSServer is de tijdelijke aanduiding voor de feitelijke naam van een Microsoft SQL Server Reporting Services-server.
  2. Klik op de Microsoft Dynamics CRM-bedrijfsnaam.

   Opmerking De Microsoft Dynamics CRM-bedrijfsnaam ziet er als volgt uit:
   CRM_Bedrijfsnaam_MSCRM
  3. Open het tabblad Eigenschappen en klik op Beveiliging.
  4. Controleer of de gebruiker die u in stap 1 hebt gevonden, wordt vermeld.

   Opmerking Als de gebruiker niet wordt vermeld, klikt u op New Role Assignment.
  5. Typ in het vak Group or user name de naam van de gebruiker die u in stap 1c hebt genoteerd.

   Opmerking Als de naam van de gebruiker 'Network Service' is, typt u de volgende naam in het vak Group or user name:
   NT Authority\Network Service
  6. Schakel het selectievakje Publisher for Microsoft CRM in en klik op OK.