De prototypeversie van Microsoft Windows Genuine Advantage Notifications voor Windows XP uitschakelen of verwijderen

Inleiding

Dit artikel is van toepassing op de versie van Microsoft Windows Genuine Advantage (WGA) Notifications voor Windows XP uit het prototypeprogramma. Deze versie is bijvoorbeeld opgenomen in de voorlopige versie die bij de Microsoft-softwarelicentievoorwaarden wordt geleverd. U kunt de prototypeversie veilig en makkelijk verwijderen door de oorspronkelijke versie van WGA Notifications te installeren. Doet u dit niet, dan kunt u de prototypeversie uitschakelen of verwijderen aan de hand van de stappen in dit artikel.Belangrijk Deze instructies zijn niet getest op de oorspronkelijke versie van WGA Notifications. De instructies worden daarom niet ondersteund. Microsoft stelt de oorspronkelijke versie van WGA Notifications beschikbaar voor gebruikers die de prototypeversie later verwijderen. Deze gebruikers kunnen de oorspronkelijke versie verkrijgen via de Microsoft-service Automatische updates. WGA Notifications maakt deel uit van het Windows Genuine Advantage-programma.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het ophalen van de meest recente versie van WGA Notifications:

905474 Beschrijving van de toepassing Windows Genuine Advantage NotificationsWanneer u niet met een authentieke versie van Windows werkt, verschijnt bij de aanmelding een bericht waarin wordt aangegeven dat de Windows-versie niet authentiek is. Vervolgens wordt u naar de WGA-website verwezen voor meer informatie. Als u geen authentieke versie van Windows installeert, wordt het bericht dat de Windows-versie niet authentiek is regelmatig herhaald.

Opmerking Als u een legitieme versie van Windows uitvoert en WGA Notifications wilt gebruiken, wordt u mogelijk gevraagd Windows XP bij te werken.

Gebruikers wordt de toegang tot essentiële updates niet geweigerd, ongeacht of hun versie authentiek is. Gebruikers die hun exemplaar van Windows XP niet als legitiem hebben gevalideerd, kunnen echter geen andere updates installeren, zoals updates voor Windows Internet Explorer en Windows Defender, en zij hebben geen toegang tot downloads die uitsluitend zijn gereserveerd voor gebruikers van een legitieme Windows-versie.

Meer informatie

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows

WGA Notifications uitschakelen

Als u WGA Notifications automatisch wilt uitschakelen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u WGA Notifications liever zelf uitschakelt, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.Opmerkingen
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.Dit probleem zelf oplossen

 1. Meld u bij de computer aan met een account waaraan beheerdersmachtigingen zijn toegekend.
 2. Let erop dat de versie van WGA Notifications op de computer een prototypeversie is. De versienotatie van de prototypeversie is 1.5.0532.x. In dit geval kunt u alleen 527-532-versies verwijderen. Zo kunt u bijvoorbeeld versies van 1.5.0527.0 tot 1.5.0532.2 verwijderen. Ga als volgt te werk om de versie van WGA Notifications te achterhalen:
  1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik op Software, klik op Windows XP - Software, vervolgens op Windows Genuine Advantage Notifications en tot slot op Klik hier voor ondersteunende informatie.
  3. Controleer het versienummer in het dialoogvenster Ondersteuningsinfo en klik op Sluiten.
 3. Wijzig de naam van de volgende bestanden door de extensie te wijzigen in .OUD:
  • Wijzig %Windir%\system32\WgaLogon.dll in %Windir%\system32\WgaLogon.oud
  • Wijzig %Windir%\system32\WgaTray.exe in %Windir%\system32\WgaTray.oud
 4. Start de computer opnieuw op.

WGA Notifications handmatig verwijderen

 1. Meld u bij de computer aan met een account waaraan beheerdersmachtigingen zijn toegekend.
 2. Let erop dat de versie van WGA Notifications op de computer een prototypeversie is. De versienotatie van de prototypeversie is 1.5.0532.x. In dit geval kunt u alleen 527-532-versies verwijderen. Zo kunt u bijvoorbeeld versies van 1.5.0527.0 tot 1.5.0532.2 verwijderen. Ga als volgt te werk om de versie van WGA Notifications te achterhalen:
  1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik op Software, klik op Windows XP - Software, vervolgens op Windows Genuine Advantage Notifications en tot slot op Klik hier voor ondersteunende informatie.

   Opmerking Als Windows Genuine Advantage Notifications niet wordt vermeld, is de oorspronkelijke versie geïnstalleerd. U kunt de oorspronkelijke versie van WGA Notifications niet verwijderen.
  3. Controleer het versienummer in het dialoogvenster Ondersteuningsinfo en klik op Sluiten.
 3. Wijzig de naam van de volgende bestanden door de extensie te wijzigen in .OUD:
  • Wijzig %Windir%\system32\WgaLogon.dll in %Windir%\system32\WgaLogon.oud
  • Wijzig %Windir%\system32\WgaTray.exe in %Windir%\system32\WgaTray.oud
 4. Start de computer opnieuw op.
 5. Maak de registratie van LegitCheckControl.dll ongedaan met Regsvr32. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
  2. Typ het volgende bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
   Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u
 6. Start de computer opnieuw op.
 7. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 8. Verwijder de volgende bestanden door bij de opdrachtprompt de opdracht Del te typen. Druk na elke opdracht op ENTER.
  • Del %Windir%\system32\wgalogon.oud
  • Del %Windir%\system32\WgaTray.oud
  • Del %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll
 9. Typ regedit bij de opdrachtprompt.
 10. Klik met de rechtermuisknop op de volgende registersubsleutels. Klik voor elke registersubsleutel op Verwijderen.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Uninstall\WgaNotify
Ga voor meer informatie over WGA Notifications naar de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 921914 - Laatst bijgewerkt: 27 sep. 2011 - Revisie: 1

Feedback