Gebruikersaccountbeheer (UAC) gebruiken in Windows Vista

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoe u de voorziening Gebruikersaccountbeheer (UAC) gebruikt in Windows Vista. Er wordt ook uitgelegd hoe u een programma als beheerder kunt uitvoeren in Windows Vista.

Meer informatie

UAC is een nieuwe voorziening die helpt voorkomen dat schadelijke programma's, ook wel 'malware' genoemd, een computer beschadigen. UAC stopt de automatische installatie van onbevoegde toepassingen en voorkomt onbedoelde wijzigingen van systeeminstellingen.

Wanneer u een programmafunctie of systeemfunctie uitvoert, kan er een UAC-prompt worden weergegeven. In de meeste gevallen betreft het oudere programma's. Als u nieuwere versies van dezelfde programma's uitvoert, wordt UAC niet geactiveerd. Het is niet mogelijk UAC zodanig in te stellen dat een programma automatisch onder een beheerdersaccount wordt uitgevoerd zonder dat de gebruiker de uitvoering van het programma moet bevestigen.

In Windows Vista kunnen bepaalde programma's alleen door beheerders worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat voor nieuwere versies van dezelfde programma's geen beheerdersaccount nodig is.

Ga als volgt te werk om een programma onder een beheerdersaccount uit te voeren:
  1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het programma dat u wilt uitvoeren en klik op Eigenschappen. Het vak Doel op het tabblad Snelkoppeling bevat de locatie en de naam van het programmabestand.
  2. Open de map die het programmabestand bevat.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het programmabestand en klik op Als administrator uitvoeren. Machtiging voor het beheer van de gebruikersaccount Als u wordt gevraagd een beheerderswachtwoord of bevestiging op te geven, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
Als u een programma moet uitvoeren met een beheerdersaccount, kunt u het programma zodanig instellen dat dit automatisch gebeurt. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het programma dat u wilt uitvoeren en klik op Eigenschappen. Het vak Doel op het tabblad Snelkoppeling bevat de locatie en de naam van het programmabestand.
  2. Open de map die het programmabestand bevat.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het programmabestand en klik op Eigenschappen.
  4. Open het tabblad Compatibiliteit, schakel het selectievakje Dit programma als Administrator uitvoeren in en klik op OK.
Eigenschappen

Artikel-id: 922708 - Laatst bijgewerkt: 25 sep. 2011 - Revisie: 1

Feedback