Wanneer u een website bezoekt met behulp van Internet Explorer 7, wordt in een foutbericht gemeld dat u niet de meest recente versie van Internet Explorer hebt

Dit artikel is bedoeld voor een beginnende tot enigszins ervaren computergebruiker.Wellicht kunt u de stappen beter volgen als u dit artikel afdrukt.

Symptomen van het probleem

Wanneer u Windows Internet Explorer 7 gebruikt om een website te bezoeken, kan een foutbericht als het volgende worden weergegeven:
 • You do not have the most current version of Internet Explorer.
 • The Web site supports Microsoft Internet Explorer 6 or later versions.


Dit probleem treedt op ondanks het feit dat Internet Explorer 7 de meest recente versie van Internet Explorer is.

Stappen om het probleem op te lossen

U kunt het probleem oplossen door de eigenaar van de website te vragen de website zodanig te wijzigen dat Internet Explorer 7 op correcte wijze wordt gedetecteerd.

Stappen om het probleem te omzeilen

Sommige websites zijn zo ontworpen dat ze Internet Explorer 6 identificeren als de meest recente versie van Internet Explorer. U kunt het probleem omzeilen met het hulpprogramma User Agent String Utility. Gebruik dit hulpprogramma alleen om websites te bekijken die Internet Explorer 7 niet herkennen. Wanneer u klaar bent met het bezoeken van deze sites, sluit u alle Internet Explorer-vensters die door het hulpprogramma zijn geopend.

Stap 1: Het hulpprogramma User Agent String Utility downloaden

Voer de volgende stappen uit om het hulpprogramma te downloaden:
 1. Klik op de koppeling die direct na stap 1c wordt weergegeven.
 2. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden - Beveiligingswaarschuwing op Uitvoeren.
 3. Klik in het dialoogvenster Internet Explorer - Beveiligingswaarschuwing op Uitvoeren wanneer u wordt gevraagd of u deze software wilt uitvoeren. Ga dan naar de volgende stap om het hulpprogramma User Agent String Utility te installeren.
U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het hulpprogrammapakket User Agent String Utility nu downloaden.

Releasedatum: 4 augustus 2006

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.


Stap 2: Het hulpprogramma User Agent String Utility installeren
 1. Klik op de pagina Welcome to the User Agent String Utility Setup van de installatiewizard op Next.
 2. Klik op de pagina Select Installation Folder op Next.
 3. Klik op de pagina Confirm Installation op Next.

  Het installeren van de bestanden duurt een à twee minuten.
 4. Klik op de pagina Installation Complete op Close om de wizard af te sluiten.
Stap 3: Het hulpprogramma User Agent String Utility gebruiken om de webpagina te openen
 1. Dubbelklik op het pictogram User Agent String Utility op het bureaublad om het hulpprogramma User Agent String Utility te starten.
 2. Klik in het dialoogvenster Internet Explorer User Agent String Utility v2.0 op Change Settings.

  Er wordt een browservenster geopend. U kunt dit browservenster op dezelfde manier gebruiken als elk ander Internet Explorer 7-venster.
 3. Open de website die Internet Explorer 7 niet herkent. Wanneer u klaar bent, sluit u het browservenster dat door het hulpprogramma is geopend.
Eigenschappen

Artikel-id: 923196 - Laatst bijgewerkt: 23 apr. 2007 - Revisie: 1

Feedback