Windows Vista-ondersteuning voor vasteschijfstations met grote sectoren

Inleiding

Fabrikanten van vaste schijven gaan op korte termijn vaste schijven produceren met sectoren die groter zijn dan de traditionele 512 bytes. Sectoren kunnen bijvoorbeeld 1 KB (kilobyte), 2 KB of 4 KB groot zijn. Door deze wijziging kunnen fabrikanten de capaciteit, prestaties en betrouwbaarheid van hun vaste schijven verbeteren. Dit artikel gaat over de ondersteuning in Windows Vista van vaste schijven met grote sectoren.

Meer informatie

Achtergrond

Wanneer de branche voor vaste schijven deze verandering in de onderliggende structuur van hun schijven doorvoert, zullen er twee soorten vaste schijven op de markt bestaan. Het eenvoudigere type vaste schijf gebruikt intern een grote fysieke sectorgrootte en toont dezelfde grootte aan het systeem. Dit type vaste schijf wordt eerst geïmplementeerd in stations voor de bedrijfswereld, zoals SCSI-stations of Fibre Channel-stations. Het grootste nadeel van dit type vaste schijf is de achterwaartse compatibiliteit. BIOS, hostadapters, besturingssystemen en bedrijfstoepassingen zijn mogelijk niet bijgewerkt om correct met dit type vaste schijf te werken.Om problemen met achterwaartse compatibiliteit te verminderen, maken sommige fabrikanten vasteschijfstations die intern een grote fysieke sectorgrootte gebruiken, maar het systeem alleen logische sectorgrootten van 512 bytes tonen. Deze vasteschijfstations worden emulatieapparaten genoemd vanwege de manier waarop de stations gegevens schrijven. Deze methode wordt dikwijls 'lezen-wijzigen-schrijven' genoemd. Voor schrijfacties die kleiner zijn dan een fysieke sector, moet het station de fysieke sector lezen, het kleine, gewijzigde gedeelte van de sector wijzigen en vervolgens de hele fysieke sector schrijven. Het grootste nadeel van dit type vaste schijf wordt gevormd door de verminderde prestaties. Door de extra leesbewerking die moet worden uitgevoerd voor schrijfacties die kleiner zijn dan de fysieke sector, kunnen de prestaties afnemen.

Ondersteuning in Windows Vista

Windows Vista ondersteunt beide soorten vasteschijfstations als de onderliggende hardware de stations ondersteunt.
 • Opstartondersteuning
  Met Windows Vista kunt u opstarten vanaf emulatiestations die een logische sectorgrootte van 512 bytes hebben. BIOS-leveranciers en leveranciers van andere hardware moeten hun firmware wellicht bijwerken zodat deze correct opstart met stations die naast een grote fysieke sector ook een grote logische sector tonen. Microsoft test Windows Vista op opstartondersteuning voor deze typen stations zodra de noodzakelijke hardware-ondersteuning beschikbaar is.

 • API-ondersteuning voor het opvragen van de eigenschappen van vasteschijfstations
  Om correct met stations met grote sectoren te kunnen werken, kunnen sommige toepassingen en andere onderdelen de fysieke sectorgrootte, de logische sectorgrootte en de sectoruitlijning opvragen. Toepassingen stellen soms strikte eisen aan de sectorgrootte van een vaste schijf. Het IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-verzoek is bijgewerkt zodat ook sectorgegevens in het STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-verzoek zijn opgenomen. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website:
 • Opslagstack, partitie en uitlijning van het bestandssysteem
  Het bestandssysteem, volumebeheer en andere delen van de opslagstack in Windows Vista zijn aangepast aan vaste schijven met grote sectoren. In oudere versies van Windows was sector 0x3F de standaardstartoffset voor de eerste partitie op een vasteschijfstation. Omdat deze startoffset een oneven getal was, konden er door de foutieve uitlijning tussen de partitie en de fysieke sectoren prestatieproblemen ontstaan op stations met grote sectoren. In Windows Vista ligt de standaardstartoffset in het algemeen in sector 0x800. De startoffset kan echter anders zijn voor stations met een speciale uitlijning. De eerste releaseversie van Windows Vista bevat geen ondersteuning voor dynamische schijfbewerkingen voor emulatiestations met een speciale uitlijning. Deze ondersteuning wordt in een toekomstig servicepack toegevoegd.

  Wanneer het bestandssysteem is geformatteerd, worden alleen clusters ondersteund die groter zijn dan of even groot zijn als de onderliggende fysieke sector.
Ondersteuning voor deze nieuwe vasteschijfstations in Windows Vista betekent niet dat de stations automatisch door toepassingen worden ondersteund. Toepassingen die rekening houden met de onderliggende structuur van hun gegevensopslag, moeten worden aangepast aan de nieuwe vasteschijfstations. ISV's (Independent Software Vendors) moeten hun toepassingen bijwerken.
Eigenschappen

Artikel-id: 923332 - Laatst bijgewerkt: 5 mrt. 2007 - Revisie: 1

Feedback