Beschrijving van Windows SharePoint Services Service Pack 3

Samenvatting

Microsoft heeft een servicepack uitgebracht voor Microsoft Windows SharePoint Services 2.0. Dit artikel bevat informatie over het ophalen van het servicepack en over het verkrijgen van een lijst met problemen die worden opgelost met het servicepack. Daarnaast bevat dit artikel informatie over de problemen die kunnen optreden tijdens het installeren van het servicepack en hoe u kunt controleren of het servicepack is geïnstalleerd.

Inleiding

Microsoft Windows SharePoint Services Service Pack 3 (SP3) bevat belangrijke beveiligingsverbeteringen en verbeteringen in stabiliteit en prestaties. Sommige oplossingen in Windows SharePoint Services SP3 zijn eerder uitgebracht als afzonderlijke updates. Windows SharePoint Services SP3 bevat alle eerder uitgebrachte correcties in één update.

Meer informatie

Details van het servicepack

Problemen die met dit servicepack worden opgelost


In Windows SharePoint Services SP3 zijn de problemen opgelost die in Microsoft Knowledge Base-artikel 938793 worden beschreven.
Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

938793 Problemen in Windows SharePoint Services 2.0 die worden opgelost met Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 3

Beveiligingsbulletins die bij dit servicepack horen

Er zijn geen beveiligingsbulletins uitgegeven voor dit servicepack.

Eerder uitgebrachte updates in dit servicepack

Windows SharePoint Services SP3 bevat eerder uitgebrachte updates voor de problemen die worden beschreven in de Microsoft Knowledge Base-artikelen 841876 en 887624.
Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

841876 Beschrijving van Windows SharePoint Services Service Pack 1

887624 Beschrijving van Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 2

Bekende problemen

Bekende problemen tijdens het installeren van het servicepack

Er zijn geen problemen bekend die tijdens de installatie van dit servicepack kunnen optreden.

Bekende problemen die zich na de installatie van het servicepack kunnen voordoen

  • Er verschijnt een foutbericht wanneer u na de installatie van een servicepack voor Windows SharePoint Services 2.0 verbinding maakt met een Windows SharePoint Services 2.0-website.
  • Nadat u Windows SharePoint Services SP3 hebt geïnstalleerd, kunt u de weergave 'Bewerken in gegevensblad' in sommige documentbibliotheken niet meer openen. Test dit probleem voordat u Windows SharePoint Services SP3 implementeert.
Voor meer informatie over bekende problemen die zich kunnen voordoen na het installeren van het servicepack, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

841216 "0x80040E14" or "HTTP 500" error message when you connect to your Windows SharePoint Services Web site after you install a Windows SharePoint Services service pack or a security update

Installatiegegevens

Het servicepack ophalen en installeren

Windows SharePoint Services SP3 kunt u downloaden van het Microsoft Downloadcentrum. Ga naar de volgende Microsoft-website als u dit servicepack wilt downloaden en de installatie-instructies en implementatiestrategieën wilt bekijken:
Klik voor meer informatie over het installeren van het servicepack op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

875358 U moet alle webservers bijwerken waarop Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd in een webfarm

Opmerking Als u Windows SharePoint Services 2.0 Language Template Pack hebt toegepast, moet u ook Windows SharePoint Services Language Template Pack Service Pack 3 installeren om ervoor te zorgen dat het product volledig functioneel is. Download daarom beide volgende items:
  • Windows SharePoint Services SP3
  • Windows SharePoint Services Language Template Pack SP3
Op de volgende Microsoft-website vindt u meer informatie en kunt u Windows SharePoint Services Language Template Pack SP3 downloaden:

Controleren of het servicepack is geïnstalleerd


Het servicepack bevat bestanden met de volgende versies.
BestandsnaamVersie
Admin.dll11.0.8161.0
Dwdcw20.dll11.0.8161.0
Dwtrig20.exe 11.0.8161.0
Dw20.exe11.0.8163.0
Admsoap.dll11.0.8161.0
Author.dll11.0.8161.0
Dwintl20.dll11.0.5510.0
Fpencode.dll2003.1100.8161.0
Onetutil.dll11.0.8169.0
Owstimer.exe11.0.8164.0
Htinterf.dll11.0.8161.0
Mdsp.dll11.0.8161.0
Mdspodb.dll11.0.8161.0
Mdspsts.dll11.0.8161.0
Osafehtm.dll11.0.8164.0
Mdspxmlu.dll11.0.8161.0
Mdspsppt.dll11.0.8161.0
Oisimg.dll11.0.8161.0
Smigrate.exe11.0.8164.0
Stsfltr.dll11.0.8161.0
Stsmmc.dll11.0.8164.0
Stsomsec.dll11.0.8161.0
Stswel.dll11.0.8165.0
Sqmcfgup.dll11.0.8161.0
Sqmstoup.dll11.0.8161.0
Stsap.dll11.0.8167.0
Stsapa.dll11.0.8161.0
Stscfg.exe11.0.8161.0
Stsomdr.dll11.0.8161.0
Owssvr.dll11.0.8165.0
Shtml.dll11.0.8161.0
Stsadm.exe11.0.8163.0
Stsom.dll11.0.8165.0
Sqmcfg.dll11.0.8161.0
Sqmsto.dll11.0.8161.0
Stslib.dll11.0.8161.0
Stsom.dll11.0.8165.0
Stssoap.dll11.0.8161.0
U hoeft dit servicepack niet te installeren als u van bovenstaande bestanden een nieuwere versie hebt.
Als u wilt weten hoe u kunt controleren of het servicepack is geïnstalleerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

875358 U moet alle webservers bijwerken waarop Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd in een webfarmBovendien worden samen met Windows SharePoint Services SP3 de volgende bestanden geïnstalleerd.
Aclinv.asxImadisco.asxSitequot.asx
Aclver.asxImawsdl.asxSiteusrs.asx
Addgrp1.asxImglib.jsSitwsdl.asx
Addgrp2.asxLayotweb.cfgSpcf.asx
Advsetng.asxLisdisco.asxSpdisco.asx
Aer_1033.admLiswsdl.asxStore.sql
Avreport.asxLogusage.asxStoreup.sql
Bpcf.asxLstsetng.asxStorman.asx
Cfgadmvs.asxMeedisco.asxSts.xml
Checkin.asxMeewsdl.asxSubchoos.asx
Configdb.asxMngqtmpl.asxSubdisco.asx
Configdb.sqlMtgredir.asxSubedit.asx
Configup.sqlNew.asxSubnew.asx
Creatsit.asxNewdwp.asxSubwsdl.asx
Cvtp.jsNewgrp.asxThemeweb.asx
Delstcfg.asxOws.cssTmptpick.asx
Dladvopt.asxOws.jsTreehelp.txt
Docicon.xmlPerdisco.asxUsedisco.asx
Dspset.asxPerwsdl.asxUseredit.asx
Dspsts.amxPortal.asxUsewsdl.asx
Dspstsdi.asxQstedit.asxVerdisco.asx
Dspstsws.asxQstnew.asxVerwsdl.asx
Dwsdisco.asxReport.asxViedisco.asx
Dwswsdl.asxReporthm.asxViewedit.asx
Editgrp.asxReqacc.asxViewnew.asx
Editprms.asxRgnlstng.asxViewsdl.asx
Extendvs.asxSchema.xmlVsgenset.asx
Extwebfm.asxScprefix.asxVssettng.asx
Fldedit.asxSdadisco.asxVwstyles.xml
Fldnew.asxSdawsdl.asxWebdisco.asx
Fordisco.asxSetanon.asxWebwsdl.asx
Formedt.asxSetrqacc.asxWppdisco.asx
Forwsdl.asxSetup.htmWppwsdl.asx
Fpext.msgShropt.asxWsapsubc.htm
Grpsel.asxSitdisco.asxWsdisco.asx
Htadmin.asxSitedata.amxWswsdl.asx
Htmledit.asx

Informatie voor beheerders over MSP-bestanden

Windows SharePoint Services SP3 bestaat uit een volledige versie van Microsoft Windows Installer (MSP-bestand). Het bestand is verpakt in een uitvoerbaar bestand dat automatisch wordt uitgepakt. Het volgende MSP-bestand wordt via dit servicepack gedistribueerd:
Wsssp3.msp

Functies voor beheerders voor het opnieuw installeren van specifieke onderdelen

Als u het beheerdersinstallatiepunt bijwerkt en Windows SharePoint Services opnieuw in de cache plaatst en installeert op clientcomputers, kunt u een opdrachtregel uitvoeren met de eigenschap REINSTALL=[lijst met onderdelen].

Eigenschappen

Artikel-id: 923643 - Laatst bijgewerkt: 5 jun. 2009 - Revisie: 1

Feedback