Problemen oplossen met een mislukte installatie van een update van Beta 2 Technical Refresh voor 2007 Microsoft Office-suites

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoe u kunt vaststellen waarom de installatie van de update Beta 2 Technical Refresh (B2TR) voor 2007 Microsoft Office mislukt. Probeer eerst om met deze procedures de problemen op te lossen voordat u 2007 Office Beta 2 verwijdert en opnieuw installeert.

Opmerkingen
 • Soms is bètasoftware niet zo stabiel als de officiële versie van Microsoft-programma's. Het is daarom mogelijk dat bètatesters problemen hebben met programma's van 2007 Office Beta 2 die kunnen leiden tot verlies of beschadiging van bestaande gegevens. Deze bètatestversie is niet geschikt voor gebruik in een productieomgeving. Wij raden u sterk aan een back-up te maken van uw bestaande gegevens voordat u deze update installeert en gebruikt.
 • Er wordt geen ondersteuning geboden voor programma's van 2007 Office Beta 2. U bent van harte welkom om deel te nemen aan een nieuwsgroep over Microsoft Office om uw ervaringen met 2007 Office Beta 2 te delen met andere gebruikers en adviezen uit te wisselen. U vindt nieuwsgroepen over Microsoft Office op de volgende Microsoft-website:

Meer informatie

Als de installatie van de B2TR-update is mislukt, wordt u aangeraden als volgt te werk te gaan:
 1. Maak de map Temp leeg.
 2. Controleer of er voldoende schijfruimte beschikbaar is.
 3. Probeer de update opnieuw te installeren en schakel hierbij logboekregistratie in.
Als ook de tweede installatie van de B2TR-update mislukt, raadpleegt u de nieuwsgroepen over Microsoft Office om na te gaan of het probleem al is gemeld. Als dat niet het geval is, kunt u het probleem alsnog melden. Daarnaast kunt u andere leden van de nieuwsgroep om raad vragen.

Opmerking U kunt worden gevraagd een gecomprimeerd bestand op te sturen met logbestanden en schermafdrukken van eventuele foutberichten.

Als u de update niet kunt installeren nadat u deze procedure voor het oplossen van problemen hebt uitgevoerd en de nieuwsgroepen over Microsoft Office hebt geraadpleegd, verwijdert u de installatie van 2007 Office van de computer. Soms is een mislukte update er de oorzaak van dat 2007 Office niet kan worden verwijderd. Als u 2007 Office niet kunt verwijderen, raadpleegt u de nieuwsgroepen over Microsoft Office voor informatie over het handmatig verwijderen van 2007 Office van de computer.

Belangrijk Gebruik niet het hulpprogramma Windows Installer Cleanup. Dit hulpprogramma kan niet alle benodigde informatie verwijderen. Als u het hulpprogramma Windows Installer Cleanup verkeerd gebruikt, kunnen configuratiebeheergegevens van Windows Installer voor andere producten beschadigd raken.

Opmerking In dit stadium van het bètaprogramma leidt een mislukte installatie niet tot het terugdraaien van de update. Bovendien kan de B2TR-update alleen worden verwijderd als ook de volledige installatie van 2007 Office wordt verwijderd.

Stap 1: De map Temp leegmaken

Ga als volgt te werk om de map Temp leeg te maken:
 1. Sluit alle programma's af.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd /c /k del %temp%\*.* /q /s /f in het vak Openen en klik op OK.

Stap 2: Controleren of er ten minste 2 GB vrije schijfruimte beschikbaar is

Voor de installatie van de B2TR-update is ten minste 2 GB vrije schijfruimte nodig. Deze ruimte is nodig voor tijdelijke en permanente opslag in de cache van de bijgewerkte bestanden.

Meer informatie over de systeemvereisten voor 2007 Office vindt u op de volgende Microsoft-website: Ga als volgt te werk om te controleren of er ten minste 2 GB vrije schijfruimte beschikbaar is:
 1. Open Deze computer.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het station waarop Microsoft Windows is geïnstalleerd en klik op Eigenschappen.
 3. Controleer op het tabblad Algemeen of er ten minste 2 GB schijfruimte beschikbaar is op het station waarop de map van Windows zich bevindt. De naam van de map van Windows bevat de omgevingsvariabele %windir% . Als er minder dan 2 GB ruimte beschikbaar is, maakt u ruimte vrij. U kunt bijvoorbeeld met het onderdeel Software van het Configuratiescherm programma's verwijderen die niet per se nodig zijn. U kunt ook het hulpprogramma Schijfopruiming gebruiken.

  U start Schijfopruiming door te klikken op Start, achtereenvolgens Alle programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan te wijzen en te klikken op Schijfopruiming.

Stap 3: Logboekregistratie inschakelen

Updates voor 2007 Office maken gebruik van de technologie van Windows Installer en de beheerlogica van de update. Microsoft heeft informatie nodig om de oorzaak van een mislukte installatie vast te stellen. Hiervoor moet u twee soorten logboekregistratie inschakelen.

Opmerking Logboekregistratie is niet standaard ingeschakeld. Voor logboekregistratie is namelijk meer schijfruimte vereist.

De logboekregistratie van Windows Installer inschakelen

Ga als volgt te werk om de logboekregistratie van Windows Installer in te schakelen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ gpedit.msc in het vak Openen en klik op OK. Hiermee start u de Groepsbeleidobjecteditor.
 2. Vouw Computerconfiguratie uit.
 3. Vouw Beheersjablonen uit.
 4. Vouw Windows-onderdelen uit.
 5. Klik op Windows Installer.
 6. Dubbelklik op Logboekregistratie.
 7. Typ voicewarmup in het vak Logboekregistratie.
 8. Klik op OK.
Wanneer het programma Windows Installer wordt gestart tijdens de installatie, wordt een logboekbestand gemaakt in de map %temp%. Het logbestand krijgt een willekeurige naam die begint met MSI en eindigt op .log.

Opmerking Als u Microsoft Windows XP Home Edition gebruikt, kunt u deze procedure niet uitvoeren. De reden hiervoor is dat het bestand Gpedit.msc geen deel uitmaakt van Windows XP Home Edition. In dat geval gebruikt u de alternatieve methode die in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt beschreven:
314852 Logboekregistratie van Windows Installer inschakelen in Windows XP

Logboekregistratie van de updatecontroller inschakelen met een opdrachtregeloptie

De activiteiten van de updatecontroller worden vastgelegd als u een schakeloptie toevoegt op de opdrachtregel bij het starten van de update. Als u de update hebt geopend en niet hebt opgeslagen bij het downloaden, moet u de update nogmaals downloaden en klikken op Opslaan. Sla de update lokaal op. U kunt ook een venster van Windows Verkenner met de bestemmingsmap openen. Klik hiertoe op Map openen in plaats van op Openen.

Ga als volgt te werk om de update die u hebt gedownload te starten met de opdrachtregeloptie die nodig is om een logbestand te maken met de naam B2tr.log:
 1. Open de map met de gedownloade update in Windows Verkenner.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren en druk op Del om de inhoud van het vak Openen te wissen.
 3. Sleep de gedownloade update in Windows Verkenner naar het vak Openen. Op deze manier worden het pad en de bestandsnaam van het update-bestand automatisch ingevuld in het vak Openen.
 4. Klik in het pad in het vak Openen en druk op End. U gaat hiermee naar het einde van het pad in het vak Openen.
 5. Druk eenmaal op de SPATIEBALK en typ /log:%temp%\B2tr.log.
 6. Klik op OK.

Een gecomprimeerd bestand met logbestanden en schermafbeeldingen maken

Aangezien logbestanden en schermafbeeldingen bijzonder groot kunnen worden, raden wij u aan om deze te comprimeren in een ZIP-bestand voordat u deze verzendt of uploadt. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ %temp% in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik met de rechtermuisknop in de map Temp, wijs Nieuw aan en klik op Tekstdocument.
 3. Typ Logfiles.txt en druk op ENTER.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Logfiles.txt, wijs Kopiëren naar aan en klik op Gecomprimeerde map. Hiermee maakt u een nieuw bestand met de naam Logfiles.zip.
Selecteer de gewenste logbestanden en/of schermafbeeldingsbestanden. Sleep deze naar het bestand Logfiles.zip. De bestanden worden automatisch toegevoegd aan de gecomprimeerde map. Nadat u alle bestanden hebt toegevoegd, is het bestand Logfiles.zip gereed om per e-mail te verzenden. U kunt het bestand Logfiles.zip ook posten in de betreffende nieuwsgroep.
Eigenschappen

Artikel-id: 923718 - Laatst bijgewerkt: 2 jun. 2009 - Revisie: 1

Feedback