Nieuwe bestandsindelingen openen in eerdere versies van Microsoft Office

Samenvatting

Als u Microsoft Office 2003 of Office XP uitvoert, kunt u downloaden en installeren van updates zodat openen, bewerken en opslaan van bestanden die zijn gemaakt in nieuwere versies van Microsoft Office en bestanden met de Open XML-indeling. De updates bevatten alle essentiële updates van Microsoft Update en ook de Microsoft Office Compatibility Pack. Het compatibiliteitspakket van Office kan ook worden gebruikt met Microsoft Office Word Viewer 2003, Excel Viewer 2003 en PowerPoint Viewer 2003 om bestanden die zijn opgeslagen in de nieuwe indelingen weer te geven.

Opmerking  Afhankelijk van welke versie van Office die u gebruikt, moet u Office 2003 Service Pack 3 (SP3) of Office XP Service Pack 3 (SP3) hebt geïnstalleerd. Als u Office 2000 uitvoert, hoeft u niet alle updates te installeren. SP3 voor Office 2003 of Office XP SP3 downloaden, gaat u naar de bijbehorende Microsoft-website:

Opmerking  Zie de "problemen die zich voordoen als u Office niet volledig is bijgewerkt" sectie voor voorbeelden van de soorten problemen en fouten die kunnen worden weergegeven als u probeert Office 2016, 2013, 2010 of 2007 Office-documenten gebruiken met eerdere versies van Office-programma's zonder het installeren van Office Compatibility Pack en updates.

Vereisten

Voordat u het compatibiliteitspakket installeert moet u er eerst voor zorgen dat uw computer alle nodige updates heeft. Zorg ervoor dat u bent klaar om te installeren van het Compatibility Pack, lees de volgende informatie voor uw versie van Office.

Office 2003
Voor Office 2003, moet Office 2003 SP3 zijn geïnstalleerd. Office 2003 SP3 downloaden, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
Om ervoor te zorgen dat deze updates voor Office 2003 zijn geïnstalleerd, volgt u de stappen voor het besturingssysteem dat u gebruikt.

Windows 7, Windows Server 2008 en Windows Vista
 1. Klik op Start, klik op Configuratieschermen klik vervolgens op een programma verwijderen.
 2. Ga naar het Office XP-product in de lijst met geïnstalleerde toepassingen.
 3. Klikt u op organiseren, klik op indelingen klik op het deelvenster met Details.
 4. Ga naar het Office 2003-product in de lijst met toepassingen en zorg ervoor dat Office 2003 Service Pack 3 (SP3): MAINSP3 is in de lijst met geïnstalleerde updates voor Office 2003.
Windows XP
 1. Klik op Start, klik op Configuratieschermen klik vervolgens op Software.
 2. Klik op wijzigen of verwijderen van programma's aan de rechterkant.
 3. het selectievakje Updates weergeven kiest.
 4. Ga naar de Microsoft Office 2003-product in de lijst met geïnstalleerde programma's.
 5. Zorg ervoor dat Office 2003 Service Pack 3 (SP3): MAINSP3 tussen de updates voor Office 2003-product wordt weergegeven.


Office XP
Office XP, is Office XP SP3 geïnstalleerd. Office XP SP3 kunt u downloaden vanaf de volgende Microsoft-website:
Bovendien moeten Office XP worden bijgewerkt met de volgende updates die zijn uitgebracht na SP3:
Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Microsoft Excel 2002 918420 : 11 juli 2006

Beschrijving van de update voor PowerPoint 2002 917153 : 11 juli 2006

917347 beschrijving van de update voor Word 2002: 11 juli 2006

Om ervoor te zorgen dat deze updates voor Office XP zijn geïnstalleerd, volgt u de stappen voor het besturingssysteem dat u gebruikt.

Windows 7, Windows Server 2008 en Windows Vista
 1. Klik op Start, klik op Configuratieschermen klik vervolgens op een programma verwijderen.
 2. Ga naar het Office XP-product in de lijst met toepassingen die zijn geïnstalleerd.
 3. Klikt u op organiseren, klik op indelingen klik op het deelvenster met Details.
 4. Controleer of de geïnstalleerde versie 10.0.6626.0 of hoger. Hiervoor, bekijk de informatie onder aan het venster een programma verwijderen of wijzigen . Dit versienummer geeft aan dat Office XP SP3 is geïnstalleerd.

  Opmerking  U moet het venster maximaliseren om de versie-informatie te bekijken. Dubbelklik op de titelbalk om het venster te maximaliseren.
 5. Klik op Geïnstalleerde updates weergeven in de lijst met taken aan de linkerkant.


  Opmerking  Nieuwere versies van de updates voor Excel 2002, PowerPoint 2002 en Word 2002 zijn uitgebracht na de updates die in dit artikel worden vermeld. Als deze updates niet als de geïnstalleerde updates weergegeven worden, moet u de versie van de bestanden voor de toepassing om te controleren of wordt voldaan aan de minimale niveau controleren. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start, typ %programfiles%\Microsoft Office\Office10 in het zoekvak en druk op Enter:
  2. Zoek de bestanden Excel.exe PowerPnt.exe en Winword.exe.


   Opmerking  De extensie .exe mogelijk verborgen. In dat geval worden de bestandsnamen als Excel, PowerPnt en Winword vermeld. In sommige gevallen, wanneer de zichtbare extensie is verborgen, zal moet de bestandsnaam hetzelfde zijn voor meerdere bestanden. Selecteer het bestand met het Type dat wordt vermeld als toepassing. Het kenmerk Type , klik op Details in het menu weergaven .
  3. Elk bestand afzonderlijk selecteren en klik vervolgens op Eigenschappenin het menu bestand . Klik op het tabblad Details om de versie te controleren. De minimale versies worden in de volgende tabel weergegeven.
   ProgrammaVersie
   Excel.exe10.0.6809.0
   Powerpnt.exe10.0.6804.0
   Winword.exe10.0.6804.0
Windows XP
 1. Klik op Start, klik op Configuratieschermen klik vervolgens op Software.
 2. Klik op wijzigen of verwijderen van programma's aan de rechterkant.
 3. het selectievakje Updates weergeven kiest.
 4. Ga naar de Microsoft Office XP-product in de lijst met geïnstalleerde programma's.
 5. kiest u de Office XP-product en klik vervolgens op de koppeling Klik hier voor ondersteunende informatie . Controleer of de versie die wordt aangegeven is 10.0.6626.0 of hoger, en sluit vervolgens het dialoogvenster Ondersteuningsinfo .


  Opmerking  Nieuwere versies van de updates voor Excel 2002, PowerPoint 2002 en Word 2002 zijn uitgebracht na de updates die in dit artikel worden vermeld. Als deze updates niet als de geïnstalleerde updates weergegeven worden, moet u de versie van de bestanden voor de toepassing om te controleren of wordt voldaan aan de minimale niveau controleren. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren. Kopiëren en plakken (of typ) voert u de volgende opdracht in het vak openen en druk vervolgens op:
   %programfiles%\Microsoft Office\Office10
  2. Zoek de bestanden Excel.exe PowerPnt.exe en Winword.exe.
  3. Elk bestand afzonderlijk selecteren en klik vervolgens op Eigenschappenin het menu bestand . Klik op het tabblad versie de versie controleren. De minimale versies worden in de volgende tabel weergegeven.
   ProgrammaVersie
   Excel.exe10.0.6809.0
   Powerpnt.exe10.0.6804.0
   Winword.exe10.0.6804.0

Download en installeer het compatibiliteitspakket

2016, 2013, 2010 of 2007 Office-documenten openen in Office 2003, Office XP of Office 2000, moet u het Office Compatibility Pack te installeren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Ga naar het Microsoft Download Center voor het downloaden van het Office Compatibility Pack.
 2. Als u wilt downloaden van het Compatibility Pack (FileFormatConverters.exe), klik op downloaden.
 3. Wanneer u wordt gevraagd, klikt u op uitvoeren om het Compatibility Pack installeren.
 4. Nadat u het compatibiliteitspakket hebt geïnstalleerd, sluit u alle geopende Office-programma.
 5. Start de Office-programma's om documenten te openen in de nieuwe indeling.
Opmerking  U moet handmatig sluiten en opnieuw starten van Office-programma's die geopend waren toen u het compatibiliteitspakket hebt geïnstalleerd. Nadat u deze programma's opnieuw zijn gestart, kan de Office-programma's bestanden met de Open XML-indeling kunnen openen.

Zie de volgende sectie, 'Gebruik 2007 of een later versie Microsoft Office-documenten in eerder Office-programma's ' voor tips over het openen en opslaan van bestanden voor 2016, 2013, 2010 of 2007 Office System in uw versie van Office-programma's.

Voor meer informatie over het installeren van het Compatibility Pack klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
923505 het Microsoft Office Compatibility Pack installeren zodat u kunt openen en opslaan van Office Open XML-indelingen in eerdere versies van Microsoft Office
Als er een fout optreedt of als de installatie niet is voltooid, Zie de sectie 'meer informatie'.


Bestanden openen die zijn gemaakt in de 2007 Office-systeem of een latere versie 

Nadat u de vereiste updates en het compatibiliteitspakket hebt geïnstalleerd, kunt u Microsoft Office 2016, 2013, 2010 of 2007-bestanden openen in eerdere versies van Office-programma's.

Excel 2003 en Excel 2002
In Excel 2003 en Excel 2002, kunt u nu maken, openen, bewerken en opslaan van de volgende bestandsindelingen van Excel 2016, 2013, 2010 of 2007:
 • Excel-werkmap (*.xlsx)
 • Excel-werkmap met ingeschakelde Macro's (*.xlsm)
 • Excel binaire werkmap (*.xlsb)
 • Excel-sjabloon (*.xltx)
 • Excel-sjabloon met Macro's (*.xltm)
 • Excel-invoegtoepassing (*.xlam)
Daarnaast kunt u Windows Verkenner bestanden opent en opslaat in de Excel 2016, 2013, 2010 of Excel 2007-bestandsindelingen.

Excel 2000
In Excel 2000, moet u Windows Verkenner openen en opslaan van documenten van Excel 2016, 2013, 2010 of 2007. U opent een 2016 Excel 2013, 2010 of 2007-bestand in Excel 2000, als volgt:
 1. Zoek het bestand in Windows Verkenner.
 2. Dubbelklik op het bestand.
Opmerking  Excel 2000 moet op de computer zijn geïnstalleerd. Als u andere versies van Microsoft Excel zijn geïnstalleerd, kan het bestand geopend in een andere versie van Excel.

Als u wilt opslaan in een bestand dat is geopend in Excel 2000-bestand als een Excel 2016, 2013, 2010 of 2007-bestand, als volgt te werk:
 1. Zoek het bestand in Windows Verkenner.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik vervolgens op OpslaanAls.
 3. Klik op een van de volgende Excel-bestandsindelingen in het vak Opslaan als type en klik vervolgens op Opslaanin het dialoogvenster OpslaanAls :
  • Excel-werkmap (*.xlsx)
  • Excel-werkmap met ingeschakelde Macro's (*.xlsm)
  • Excel binaire werkmap (*.xlsb)
 4. Klik op OK.


PowerPoint 2003 en PowerPoint 2002
In PowerPoint 2003 en PowerPoint 2002, kunt u nu maken, openen, bewerken en opslaan van de volgende bestandsindelingen van PowerPoint:
 • PowerPoint-presentatie (*.pptx)
 • Presentatie met PowerPoint ingeschakelde Macro's (*.pptm)
 • PowerPoint-sjabloon (*.potx)
 • PowerPoint-sjabloon met Macro's (*.potm)
 • PowerPoint-voorstelling (*.ppsx)
 • PowerPoint voorstelling ingeschakelde Macro's (*.ppsm)
Daarnaast kunt u Windows Verkenner bestanden openen en opslaan van bestanden in de nieuwe indelingen van PowerPoint.

PowerPoint 2000
In PowerPoint 2000, moet u Windows Verkenner openen en opslaan van documenten van PowerPoint 2016, 2013, 2010 of 2007. U opent een 2016 PowerPoint 2013, 2010 of 2007-bestand in PowerPoint 2000, als volgt:
 1. Zoek het bestand in Windows Verkenner.
 2. Dubbelklik op het bestand.
Opmerking  PowerPoint 2000 moet worden geïnstalleerd op de computer. Als ook andere versies van Microsoft PowerPoint is geïnstalleerd, wordt het bestand mogelijk geopend in een andere versie van PowerPoint.

Een PowerPoint 2000-bestand opslaan als een PowerPoint-2016, 2013, 2010 of 2007-bestand, als volgt te werk:
 1. Zoek het bestand in Windows Verkenner.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik vervolgens op OpslaanAls.
 3. Klik op een van de volgende bestandsindelingen van PowerPoint in het vak Opslaan als type en klik vervolgens op Opslaanin het dialoogvenster OpslaanAls :
  • PowerPoint-presentatie (*.pptx)
  • Presentatie met PowerPoint ingeschakelde Macro's (*.pptm)
 4. Wanneer het opslaan voltooid is, klikt u op OK.
Word 2003, Word 2002 en Word 2000

In Word 2003, kunt 2002 en 2000, u nu maken, openen, bewerken en opslaan van de volgende bestandsindelingen van Word:
 • Word-Document (*.docx)
 • WordDocument ingeschakelde Macro's (*.docm)
Daarnaast kunt u Windows Verkenner bestanden openen en opslaan van bestanden in de indeling Word 2016, 2013, 2010 of 2007.

Problemen die zich voordoen als u Office niet volledig is bijgewerkt


De volgende problemen kunnen optreden als de computer niet bijgewerkt wordt voor volledig compatibel met de 2016 Office 2013, 2010 en 2007-documenten, en u probeert te openen, opslaan of bewerken van bestanden in de nieuwe bestandsindeling.

Wanneer u een bestand opent dat is opgeslagen in de bestandsindelingen van Office 2016, 2013, 2010 of 2007 in een eerdere versie van Office-programma, kunnen de volgende problemen optreden.

Probleem 1

Als de computer niet is bijgewerkt en u het compatibiliteitspakket nog niet hebt geïnstalleerd, ontvangt u een van de volgende foutberichten weergegeven wanneer u probeert te openen van het bestand, afhankelijk van het programma dat u gebruikt.


Word

Wanneer u in het dialoogvenster openen of door middel van slepen en neerzetten het bestand wilt verplaatsen naar de versie van Word die u gebruikt, wordt het volgende bericht weergegeven:
Selecteer de codering die het document leesbaar maakt.
Wanneer u dubbelklikt op het bestand in Windows Verkenner of dubbelklik op het bestand als bijlage in een e-mailbericht, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Windows kan dit bestand niet openen.


Excel


Wanneer u het dialoogvenster openen gebruikt of wanneer u een bewerking slepen en neerzetten het bestand wilt verplaatsen naar de versie van Excel die u gebruikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Het bestand is niet in een herkenbaar formaat.
Wanneer u dubbelklikt op het bestand in Windows Verkenner of dubbelklik op het bestand als bijlage in een e-mailbericht, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Windows kan dit bestand niet openen.


PowerPoint


Wanneer u het dialoogvenster openen gebruikt of wanneer u een bewerking slepen en neerzetten het bestand wilt verplaatsen naar de versie van PowerPoint die u gebruikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Het type bestand waartoe bestandsnaam kan niet worden geopend in PowerPoint
Wanneer u dubbelklikt op het bestand in Windows Verkenner of dubbelklik op het bestand als bijlage in een e-mailbericht, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Windows kan dit bestand niet openen.

Oplossing voor probleem 1


Dit probleem oplossen door het compatibiliteitspakket van Office en de updates voor uw versie van het Office-programma te installeren.

Probleem 2

Als de computer niet is bijgewerkt maar het compatibiliteitspakket van Office is geïnstalleerd, verschijnt er een foutbericht weergegeven wanneer u probeert te openen van het bestand, afhankelijk van het programma dat u gebruikt.

Word

Wanneer u het dialoogvenster openen gebruikt of wanneer u een bewerking slepen en neerzetten het bestand wilt verplaatsen naar de versie van Word die u gebruikt, wordt het bestand zonder problemen geopend. En wanneer u dubbelklikt op het bestand in Windows Verkenner, wordt het bestand zonder problemen geopend.


Excel

Wanneer u het dialoogvenster openen gebruikt of wanneer u een bewerking slepen en neerzetten het bestand wilt verplaatsen naar de versie van Excel die u gebruikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Het bestand is niet in een herkenbaar formaat.
Wanneer u dubbelklikt op het bestand in Windows Verkenner, wordt het bestand zonder problemen geopend.


PowerPoint

Wanneer u het dialoogvenster openen gebruikt of wanneer u een bewerking slepen en neerzetten het bestand wilt verplaatsen naar de versie van PowerPoint die u gebruikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Het overzicht lezen uit bestandsnaamniet. Het tekstconversieprogramma is voor dit bestandstype geïnstalleerd.
Wanneer u dubbelklikt op het bestand in Windows Verkenner, wordt het bestand zonder problemen geopend.

Oplossing voor probleem 2

Dit probleem oplossen door de updates voor uw versie van het Office-programma te installeren.

Probleem 3


Als de computer is bijgewerkt maar het compatibiliteitspakket niet is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u probeert een bestand te openen in Word, Excel of PowerPoint:
Dit bestand is gemaakt met een nieuwere versie van Microsoft- programma. Wilt u een compatibiliteitspakket downloaden zodat u met dit bestand kunt werken?

Oplossing voor probleem 3


Dit probleem oplossen door het Office Compatibility Pack te installeren.
Voor meer informatie over het compatibiliteitspakket klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

919026 foutbericht wanneer u probeert te openen of opslaan van een Office 2007-document: 'Wilt u een compatibiliteitspakket downloaden zodat u met dit bestand kunt werken?'

Meer informatie

Als u niet wilt downloaden of installeren van het Compatibility Pack of de updates, kunt u de systeembeheerder om hulp te vragen. U kunt ook de website van Microsoft Customer Support Services gebruiken om andere oplossingen te vinden. Sommige services waarmee u de website van Microsoft Customer Support Services omvatten het volgende:Als u nog vragen hebt na het gebruik van deze Microsoft-websites of als u geen oplossing kunt op de website van Microsoft Support Services vinden, klikt u op de volgende koppeling voor ondersteuning contact op met:
Eigenschappen

Artikel-id: 924074 - Laatst bijgewerkt: 15 feb. 2017 - Revisie: 3

Excel 2016, Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, PowerPoint 2016, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Word 2016, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

Feedback