Sjablonen beheren in 2007 Office-programma's en 2010 Office-programma's

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Office 2003-versie van dit artikel: 889495 .

Inleiding

In dit artikel worden de verschillende typen en locaties beschreven van sjablonen in 2007 Microsoft Office-programma's en 2010 Office-programma's. Bovendien bevat dit artikel informatie over registerinstellingen die bepalen waar uw aangepaste sjablonen zich bevinden.

Meer informatie

In 2007 Office-programma's en 2010 Office-programma's worden alle nieuwe aangepaste sjablonen die u maakt, opgeslagen. Er wordt op een van de volgende locaties gezocht naar de sjablonen die horen bij dat Microsoft Office-programma:
 • De locatie van de bestanden voor gebruikerssjablonen
 • De locatie van de bestanden voor werkgroepsjablonen
 • De locatie van de bestanden voor aangekondigde en geïnstalleerde sjablonen
 • De locatie van de bestanden voor niet op bestanden gebaseerde sjablonen

Bestandslocatie van gebruikerssjablonen

Nieuwe of pas gewijzigde sjablonen worden opgeslagen in een submap van uw profielmap. De mappen die zich bevinden onder uw profiel, bevatten uw configuratievoorkeuren en -opties. Deze mappen bevatten alles wat nodig is voor een zwervend gebruikersprofiel.

Gebruikerssjabloonbestanden worden standaard opgeslagen op de volgende locatie:
 • In Windows XP
  C:\Documents and Settings\ gebruikersnaam \Application Data\Microsoft\Templates
 • In Windows Vista of in in Windows 7
  C:\Gebruikers\ gebruikersnaam \AppData\Roaming\Microsoft\Templates
Opmerking U kunt de locatie van gebruikerssjabloonbestanden wijzigen.

De locatie wijzigen waar sjablonen worden opgeslagen

U kunt Microsoft Office Word gebruiken om de locatie te wijzigen waar uw nieuwe sjablonen worden opgeslagen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Opmerking Als u Word 2007 of Word 2010 gebruikt om de locatie voor uw nieuwe sjablonen te wijzigen, wijzigt u tevens de locatie voor alle sjablonen van 2007 Office-programma's en 2010 Office-programma's.
 1. Start Word. 
 2. Als u Word 2007 gebruikt, klikt u op de Microsoft Office-knop en vervolgens op Opties voor Word.

  Als u Word 2010 gebruikt, kiest u Opties in het menu Bestand.
 3. Klik op Geavanceerd.
 4. Klik op Bestandslocaties onder Algemeen.
 5. Klik op Gebruikerssjablonen en klik op Wijzigen.
 6. Wijzig in het dialoogvenster Locatie wijzigen de instelling in de lijst Mapnaam of de lijst Zoeken in in de map waarin u de nieuwe sjablonen wilt opslaan. Klik op OK.
 7. Klik op OK of op Sluiten om het dialoogvenster Opties te sluiten.
Het gewijzigde pad wordt opgeslagen in het Windows-register. Het pad wordt de volgende keer dat u een nieuwe sjabloon wilt opslaan, gebruikt. Zie de sectie 'Wijzigingen in de Windows-registerinstellingen voor de locatie van de bestanden voor gebruikerssjablonen en voor de locatie van de bestanden voor werkgroepsjablonen' verderop in dit artikel voor meer informatie.

Opmerking Uw netwerkbeheerder kan de locatie wijzigen waar uw nieuwe sjablonen worden opgeslagen via de beleidssjablonen die zijn opgenomen in de 2007 Microsoft Office Resource Kit. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder.

U kunt ook aangepaste tabbladen maken die worden weergegeven in het dialoogvenster Sjablonen door een nieuwe map te maken in de map Sjablonen in uw profiel. Tabbladen met dezelfde naam als een nieuwe map worden weergegeven in het dialoogvenster Sjablonen. Met behulp van deze tabbladen kunt u uw nieuwe sjablonen nog beter ordenen.

De opties voor sjablonen zijn beschikbaar wanneer u op de Microsoft Office-knop klikt en vervolgens in Office 2007 op Nieuw klikt of in Office 2010 op Nieuw klikt in het menu Bestand.

Opmerking Er zijn nog meer sjablonen beschikbaar in de sectie Microsoft Office Online.


Opmerking Microsoft Office Publisher 2007 en Microsoft Office SharePoint Designer 2007 gebruiken niet dezelfde interface als de hierboven vermelde 2007 Office-programma's.
In Publisher 2007 of Publisher 2010
 • Open het menu Bestand, klik op Nieuw en klik op een van de publicatietypen.
In SharePoint Designer 2007
 • Open het menu Bestand, klik op Nieuw en klik op een van de sjablonen.

Bestandslocatie van werkgroepsjablonen

De sjablonen die worden opgeslagen op deze locatie, zijn in principe hetzelfde als de sjablonen die worden opgeslagen op de locatie van uw gebruikerssjablonen. De locatie is echter standaard een gedeelde map op een netwerkstation.

Opmerking De netwerkbeheerder kan een gedeelde locatie instellen als de bron van waaruit sjablonen kunnen worden geleverd die in de hele werkgroep of het hele bedrijf worden gebruikt. De locatie van de bestanden voor werkgroepsjablonen is standaard een gedeelde alleen-lezenmap.

In 2007 Office-programma's en 2010 Office-programma's wordt niet alleen naar bestaande sjablonen gezocht op de standaardlocatie voor uw gebruikerssjablonen, maar er wordt ook naar mee sjablonen gezocht op de locatie voor werkgroepsjablonen.

Voor meer informatie over de locatie van de bestanden voor werkgroepsjablonen en over het delen van een sjabloon met uw werkgroep of bedrijf neemt u contact op met uw netwerkbeheerder.

Locatie van aangekondigde en geïnstalleerde sjablonen

Aangekondigde sjablonen zijn de sjablonen die zijn opgenomen in Office-programma's. Deze sjablonen worden weergegeven in het dialoogvenster Sjablonen. Het is afhankelijk van het type Office-installatie of alle sjablonen zijn geïnstalleerd op de computer. In elk Office-programma worden de sjablonen die beschikbaar zijn, weergegeven in het dialoogvenster Sjablonen.

Wanneer u een sjabloon selecteert, bepaalt het Office-programma of de sjabloon is geïnstalleerd. Als de sjabloon is geïnstalleerd, wordt er een nieuw document geopend dat op de sjabloon is gebaseerd. Als de sjabloon wel is aangekondigd maar niet is geïnstalleerd, wordt gevraagd of u de sjabloon wilt installeren.

U kunt geïnstalleerde sjablonen voor Publisher 2007 verwijderen met het installatieprogramma voor 2007 Office. Stel de sjabloongroep in op Wordt geïnstalleerd bij eerste gebruik. Hiermee verwijdert u de sjablonen van de computer. De sjablonen worden dan weer aangekondigde sjablonen. In Microsoft Office Access 2007 mogen sjablonen niet aangekondigd zijn. Sjablonen kunnen echter wel worden ingesteld op Niet beschikbaar in Access 2007. In de andere 2007 Office-programma's worden sjablonen niet vermeld als een afzonderlijk onderdeel.

Alle sjablonen die worden geïnstalleerd met Microsoft Office, worden standaard geïnstalleerd in de volgende map:
C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\taal-id
Opmerking De taal-id is een code van vier cijfers voor de taaltypen die momenteel zijn geïnstalleerd. Bijvoorbeeld voor de Engelse (Verenigde Staten) versie van Office wordt de map 1033 geïnstalleerd. Voor de Arabische versie wordt de map 1025 geïnstalleerd. Voor de Duitse versie wordt de map 1031 geïnstalleerd. 2007 Office-programma's ondersteunen nog veel meer andere talen. Bovendien kunnen er meerdere talen tegelijkertijd zijn geïnstalleerd. U kunt daarom een map Templates hebben met meerdere mappen voor verschillende taal-id's. 

Locatie van niet op bestanden gebaseerde sjablonen

Office-programma's gebruiken niet op een bestand gebaseerde sjablonen om nieuwe werkmappen, documenten, databases en dia's te maken. De naam geeft al aan dat er geen fysieke sjabloon is op basis waarvan deze speciale bestanden worden gemaakt. Elk Office-programma beschikt over de gegevens die vereist zijn om een nieuw bestand te maken van het juiste type.

Als de algemene Word-sjabloon (Normal.dotm) bijvoorbeeld wordt gebruikt om een leeg document te maken, gebruikt Word de intern opgeslagen instellingen om een nieuw, leeg document te maken.

Wijzigingen in de Windows-registerinstellingen voor de locatie van de bestanden voor gebruikerssjablonen en voor de locatie van de bestanden voor werkgroepsjablonen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register echter onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
Office-programma's gebruiken twee registersleutels om de locatie voor gebruikerssjablonen en de locatie voor werkgroepsjablonen vast te leggen. Beide instellingen worden vastgelegd in de volgende registersleutel:

Office 2007:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\General

Office 2010:  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\General


De locatie voor de gebruikerssjablonen wordt opgeslagen in de tekenreekswaarde UserTemplates.

De locatie voor de werkgroepsjablonen wordt opgeslagen in de tekenreekswaarde SharedTemplates.

Deze tekenreekswaarden worden pas gemaakt wanneer u de standaardlocatie voor uw aangepaste sjablonen wijzigt. Standaard zoeken alle Office-programma's naar hun geïnstalleerde sjablonen. Daarom is er geen tekenreekswaarde vereist voor Office-programma's.

Als u de locatie van de bestanden voor gebruikerssjablonen wijzigt in de standaardlocatie die wordt beschreven in de sectie 'Locatie van de bestanden voor gebruikerssjablonen', wordt de tekenreekswaarde UserTemplates uit het register verwijderd. Als u de locatie van de bestanden voor werkgroepsjablonen echter wijzigt in de standaardlocatie, blijft de tekenreekswaarde SharedTemplates opgeslagen in het register.
Eigenschappen

Artikel-id: 924460 - Laatst bijgewerkt: 8 jan. 2014 - Revisie: 1

Feedback