FIX: Foutbericht wanneer u een groot Windows Installer-pakket of een groot Windows Installer-patchpakket probeert te installeren in Windows Server 2003 of Windows XP: 'Fout 1718. Het bestand is geweigerd door het beleid voor digitale ondertekening'

Symptomen

Wanneer u probeert een groot MSI-pakket (Microsoft Windows Installer) of een groot MSP-pakket (Microsoft Windows Installer-patch) te installeren op een computer met Microsoft Windows Server 2003 of Microsoft Windows XP, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Fout 1718. Het bestand bestandsnaam is geweigerd door het beleid voor digitale ondertekening.
Bovendien kan de volgende gebeurtenis worden opgeslagen in het logboek van de toepassing:
Type: Fout

Bron: MsiInstaller

Categorie: Geen

Gebeurtenis-id: 1008

Datum: Datum
Tijd: Tijd
Gebruiker: n.v.t.
Computer: Computernaam

Beschrijving: De installatie van bestandsnaam is niet toegestaan vanwege een fout tijdens het verwerken van het softwarebeperkingsbeleid. Het object wordt niet vertrouwd.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor wanneer Windows Installer onvoldoende aaneengesloten virtueel geheugen heeft om te controleren of het MSI- of MSP-pakket de juiste handtekeningen bevat.

Oplossing

Er is een ondersteunde correctie beschikbaar voor Windows Server 2003. Voor Windows XP is geen correctie beschikbaar.

Informatie over de hotfix voor Windows Server 2003

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer de hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Windows Server 2003 waarin deze hotfix is opgenomen.

Als u dit probleem direct wilt verhelpen, kunt u contact opnemen met Microsoft Customer Support Services om de hotfix te verkrijgen. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Support Services en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website:Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die normaal verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen, worden geannuleerd als een medewerker van Microsoft Product Support Services van mening is dat een specifieke update de oplossing van uw probleem is. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.
Opmerking Download de hotfix door de aanwijzingen verderop in dit artikel te volgen.

Update voor Windows Server 2003 (KB925336)

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het pakket Update voor Windows Server 2003 (KB925336) nu downloaden.

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatformSP-vereisteServicestructuur
Advapi32.dll5.2.3790.2895620.54407-mrt-200707:05x86SP1SP1QFE
Advapi32.dll5.2.3790.4036619.00807-mrt-200707:02x86SP2SP2QFE

Update voor Windows Server 2003 x64 Edition (KB925336):

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het pakket Update voor Windows Server 2003 x64 Edition (KB925336) nu downloaden.

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatformSP-vereisteServicestructuur
Advapi32.dll5.2.3790.28951.051.64807-mrt-200707:52x64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.2895620.54407-mrt-200707:52x86SP1SP1QFE\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.40361.052.16007-mrt-200716:52x64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.4036619.00807-mrt-200716:52x86SP2SP2QFE\WOW

Update voor Windows Server 2003 voor Itanium-systemen (KB925336)

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het pakket Update voor Windows Server 2003 voor Itanium-systemen (KB925336) nu downloaden.

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatformSP-vereisteServicestructuur
Advapi32.dll5.2.3790.28951.481.21607-mrt-200711:42IA-64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.2895620.54407-mrt-200711:42x86SP1SP1QFE\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.40361.482.24007-mrt-200716:53IA-64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.4036619.00807-mrt-200716:53x86SP2SP2QFE\WOW

Vereisten

Er gelden geen speciale voorwaarden.

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Vervanging van hotfixes

Door deze hotfix worden geen andere hotfixes vervangen.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Workaround

Deze oplossing geldt voor Windows Server 2003 en Windows XP.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows


U kunt dit probleem voorkomen door de registerwaarde van PolicyScope te wijzigen in 1 voordat u het pakket probeert te installeren. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Opmerking Als de computer deel uitmaakt van een domein, kunnen de aangebrachte registerwijzigingen verloren gaan wanneer het domeinbeleid wordt bijgewerkt. We raden u dan ook ten zeerste aan de computer uit het domein te verwijderen voordat u deze stappen uitvoert.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersleutel in de Register-editor:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Safer\CodeIdentifiers

  Opmerking Het is raadzaam een back-up te maken van deze sleutel voordat u de sleutel wijzigt. Hiertoe klikt u met de rechtermuisknop op CodeIdentifiers en klikt u op Exporteren. Schrijf het bestand naar een locatie die gemakkelijk terug te vinden is.
 3. Wijzig de registerwaarde van PolicyScope. Dubbelklik hiervoor op PolicyScope en wijzig de waarde van 0 in 1.
 4. Sluit de Register-editor.
 5. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK om een opdrachtpromptvenster te openen.
 6. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:
  net stop msiserver
  Met deze opdracht wordt de Windows Installer-service gestopt als deze service op de achtergrond wordt uitgevoerd. Wanneer de service is gestopt, sluit u het opdrachtpromptvenster en gaat u naar stap 7.

  Opmerking Als u bij de opdrachtprompt het volgende bericht krijgt, sluit u het opdrachtpromptvenster en gaat u naar stap 7:
  De Windows Installer-service wordt niet gestart.
 7. Installeer het pakket dat u probeerde te installeren toen het foutbericht werd weergegeven dat wordt vermeld in de sectie 'Symptomen'.
 8. Herhaal stap 1 en 2 na het installeren van het pakket. Wijzig vervolgens de registerwaarde van PolicyScope weer in 0.
 9. Als u de computer uit een domein hebt verwijderd, maakt u de computer weer lid van het domein en start u de computer opnieuw op.

  Opmerking Als u de computer niet uit een domein hebt verwijderd, hoeft u de computer niet opnieuw op te starten.
Als u het probleem met de voorgaande stappen niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ control admintools en klik op OK.
 2. Dubbelklik op Lokaal beveiligingsbeleid.
 3. Klik op Softwarerestrictiebeleid.

  Opmerking Als er geen softwarerestricties worden weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op Softwarerestrictiebeleid en klikt u op Nieuwe beleidsinstelling maken.
 4. Dubbelklik onder Objecttype op Afdwingen.
 5. Klik op Alle gebruikers behalve lokale beheerders en klik op OK.
 6. Start de computer opnieuw op.
Belangrijk Nadat u de vorige stappen hebt uitgevoerd, kunnen beheerders het MSI- of het MSP-pakket installeren. Nadat het pakket is geïnstalleerd, stelt u het niveau voor afdwingen opnieuw in met behulp van de voorgaande stappen. Klik bij stap 5 op Alle gebruikers in plaats van Alle gebruikers behalve lokale beheerders.

Opmerkingen
 • Deze oplossing werkt niet een omgeving met Active Directory-domeinen. In een omgeving met Active Directory-domeinen wordt na het vernieuwen van het domeinbeleid het lokale softwarerestrictiebeleid overschreven.
 • Het probleem wordt niet opgelost door het toevoegen van meer RAM-geheugen aan de computer.

Meer informatie

In Microsoft Windows XP is voor het eerst het softwarerestrictiebeleid geïntroduceerd dat voorkomt dat gebruikers onveilige bestanden uitvoeren. Windows Installer gebruikt het softwarerestrictiebeleid om handtekeningen in ondertekende MSI- en MSP-pakketbestanden te controleren. De handtekening garandeert dat de bestanden niet zijn gemanipuleerd voordat ze op de computer worden geïnstalleerd. In Windows XP en Windows Server 2003 moet het hele MSI- of MSP-pakketbestand in een aaneengesloten deel van het geheugen in de adresruimte van het Windows Installer-proces worden geladen.

Als een MSI- of MSP-pakketbestand te groot is voor een aaneengesloten deel van het virtuele geheugen, kan Windows Installer het pakket niet controleren. In dat geval treedt het probleem op dat in de sectie 'Symptomen' wordt beschreven. De oplossing die in dit artikel wordt beschreven, zorgt ervoor dat het softwarerestrictiebeleid minder virtueel geheugen gebruikt voor de uitvoering van de handtekeningcontrole. Windows Installer kan daarom elke bestandsgrootte controleren.
Eigenschappen

Artikel-id: 925336 - Laatst bijgewerkt: 7 apr. 2008 - Revisie: 1

Feedback