U niet kunt weergeven, toevoegen of verwijderen van items in de mediabibliotheek in Windows Media Player 11

Symptomen

Wanneer u Microsoft Windows Media Player 11 gebruikt probeert, kunnen de volgende symptomen optreden:
 • U niet kunt in de bibliotheek geen items weergeven, toevoegen of verwijderen.
 • Wanneer u de optie wijzigingen in mediagegevens toepassen gebruikt worden er geen wijzigingen toegepast en wordt de voortgangsindicator niet weergegeven.
 • U ontvangt een foutbericht waarin wordt gemeld dat de bibliotheekdatabase beschadigd is geraakt.
 • Windows media player de Gecontroleerde mappen lijst is leeg.
 • Mappen die worden toegevoegd aan de lijst met gecontroleerde mappen worden niet opgeslagen.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat de bibliotheekdatabase van Windows Media Player beschadigd is.

Oplossing

U lost dit probleem, de database van Windows Media Player te wissen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Windows MediaPlayer afsluiten.
 2. Voor Windows XP:

  Klik op Start, klik op uitvoeren, typ %userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Media Playeren klik op OK.

  Voor Windows Vista:

  Klik op Start, Alle programma's->accessoires->uitvoeren, typ %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Media speleren klik op OK.
 3. Selecteer alle bestanden in de map en klik vervolgens op verwijderen in het menu bestand .

  Opmerking U beschikt niet over de mappen in deze map te verwijderen.
 4. Start Windows MediaPlayer.

  Opmerking Windows Media Player wordt automatisch de database opnieuw gemaakt.
Als het probleem niet is opgelost, schakelt u de cache van Windows Media Player databasebestanden. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Windows MediaPlayer afsluiten.
 2. Als u Windows XP uitvoert, klikt u op Start, klik op uitvoeren, typ %userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoften klik op OK.  Als u Windows Vista gebruikt, klikt u op Start, Alle programma's->accessoires->uitvoeren, typ %LOCALAPPDATA%\Microsoften klik vervolgens op OK.
 3. Selecteer de map Media Player en klik vervolgens op verwijderen in het menu bestand .

 4. Start Windows MediaPlayer.  Opmerking Windows Media Player wordt automatisch de database opnieuw gemaakt.

Meer informatie

De Windows Media Player-bibliotheek gebruikt een nieuwe en verbeterde database voor het opslaan van informatie over de media. Dit omvat de naam, de locatie, de gekoppelde afbeeldingen, de ID3-labels en de WMA-labels van elk bestand. Deze database is opgeslagen in de volgende map.

Voor Windows XP:
%userprofile%\Application Data\Microsoft\Media Player

Voor Windows Vista:
%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Media speler
Net als bij een database, kan informatie die is opgeslagen in de database of de database zelf beschadigd raken. De Windows Media Player-bibliotheekdatabase kan doorgaans automatisch worden hersteld van beschadiging van de database. Echter, de database beschadigd raken op zodanige wijze dat Windows Media Player kan worden hersteld.
Eigenschappen

Artikel-id: 925718 - Laatst bijgewerkt: 15 feb. 2017 - Revisie: 1

Feedback