Een stopfout treedt op of de computer reageert niet meer wanneer u Windows Vista probeert te starten

Symptomen

Wanneer u Windows Vista probeert te starten, treedt een stopfout op of loopt de computer vast.

Oorzaak

Dit probleem kan zich in velerlei scenario's voordoen, waaronder de volgende:
 • Het register is beschadigd.
 • Een systeembestand ontbreekt of is beschadigd.
 • Een stuurprogrammabestand ontbreekt of is beschadigd.

Oplossing

Gebruik het hulpprogramma Opstartherstel om dit probleem op te lossen. Met het hulpprogramma Opstartherstel kunt u bepaalde problemen oplossen die verhinderen dat Windows Vista juist opstart.

U kunt het hulpprogramma Opstartherstel uitvoeren vanaf de installatieschijf van Windows Vista of met behulp van de vooraf op de computer geïnstalleerde herstelopties.

Het hulpprogramma Opstartherstel uitvoeren vanaf de installatieschijf van Windows Vista

Ga als volgt te werk om het hulpprogramma Opstartherstel te gebruiken vanaf de installatieschijf van Windows Vista:
 1. Plaats de installatieschijf.

  Opmerking De computer moet zodanig zijn geconfigureerd dat deze wordt opgestart vanaf een cd-rom of dvd. Voor meer informatie over de wijze waarop u de computer configureert zodat deze opstart vanaf een cd-rom of dvd, raadpleegt u de documentatie bij de computer.
 2. Start de computer opnieuw op. Klik op Startknop Start , klik op de pijl naast de knop Vergrendelen en klik op Opnieuw starten.

  Opmerking Als u de computer niet kunt opstarten aan de hand van deze methode, gebruikt u de aan-uitknop om de computer uit te schakelen. Schakel de computer vervolgens weer in.
 3. Stel uw voorkeurstaal in en klik op Volgende.

  Opmerking In de meeste gevallen wordt de procedure voor opstartherstel automatisch gestart en wordt niet de mogelijkheid geboden om de optie te selecteren in het menu Opties voor Systeemherstel.
 4. Klik op Uw computer herstellen.
 5. Klik in het dialoogvenster Opties voor Systeemherstel op het besturingssysteem dat u wilt herstellen en klik op Volgende.
 6. Klik in het menu Opties voor Systeemherstel op Opstartherstel om de procedure voor opstartherstel te starten.

 7. Klik op Voltooien wanneer het herstelproces is voltooid.

Het hulpprogramma Opstartherstel uitvoeren als de computer vooraf geïnstalleerde herstelopties heeft

Ga als volgt te werk om het hulpprogramma Opstartherstel te gebruiken als de computer vooraf geïnstalleerde herstelopties heeft.

Opmerking In de meeste gevallen wordt de procedure voor opstartherstel automatisch gestart. Voer de volgende stappen alleen uit als opstartherstel niet automatisch wordt gestart.
 1. Verwijder alle diskettes, cd's en dvd's uit de computer en start de computer opnieuw op.
 2. Voer een van de volgende stappen uit:
  • Als er slechts één besturingssysteem op de computer is geïnstalleerd, houdt u F8 ingedrukt terwijl de computer opnieuw opstart. U moet op F8 drukken voordat het Windows-logo wordt weergegeven. Als het Windows-logo wordt weergegeven, moet u opnieuw opstarten en het nogmaals proberen.
  • Als meer dan één besturingssysteem op de computer is geïnstalleerd, gebruikt u de pijltoetsen om het gewenste besturingssysteem te selecteren. Houd F8 vervolgens ingedrukt.
 3. Gebruik in het scherm Geavanceerde opstartopties de pijltoetsen om Uw computer herstellen te selecteren en druk op Enter.
 4. Klik op een toetsenbordindeling in de lijst en klik op Volgende.
 5. Klik op een gebruikersnaam in de lijst, voer het wachtwoord in en klik op OK.
 6. Klik in het menu Opties voor Systeemherstel op Opstartherstel.
 7. Klik op Voltooien wanneer het herstelproces is voltooid.
Opmerking Het probleem is mogelijk niet opgelost nadat u het hulpprogramma Opstartherstel eenmaal hebt uitgevoerd. Als het probleem niet is opgelost wanneer u de computer opnieuw opstart, voert u de stappen opnieuw uit.

Meer informatie

Het hulpprogramma Opstartherstel herstelt automatisch velerlei algemene problemen. U kunt het hulpprogramma ook gebruiken om snel meer complexe opstartproblemen te diagnosticeren en herstellen. Als de computer een opstartprobleem detecteert, wordt het hulpprogramma Opstartherstel gestart. Wanneer het hulpprogramma wordt gestart, wordt een diagnose uitgevoerd. Het diagnosticeren omvat het analyseren van opstartlogbestanden om de oorzaak van het probleem vast te stellen. Wanneer het hulpprogramma Opstartherstel de oorzaak heeft vastgesteld, wordt automatisch een poging gedaan om het probleem te herstellen.

Wanneer een opstartprobleem is opgetreden en het hulpprogramma Opstartherstel het probleem niet kan oplossen, wordt de laatst bekende werkende staat van het systeem hersteld. Als het hulpprogramma Opstartherstel het systeem niet automatisch kan herstellen, levert het diagnostische gegevens en ondersteuningsopties om de probleemoplossing te vergemakkelijken.

Het hulpprogramma Opstartherstel genereert een logboekbestand aan de hand waarvan u de opstartproblemen en uitgevoerde herstelwerkzaamheden kunt controleren. U vindt het logboekbestand op de volgende locatie:
%windir%\System32\LogFiles\Srt\Srttrail.txt
Waarbij %windir% de map is waarin Windows is geïnstalleerd.
Eigenschappen

Artikel-id: 925810 - Laatst bijgewerkt: 20 nov. 2007 - Revisie: 1

Feedback