U kunt de optie 'Upgrade' niet selecteren wanneer u Windows Vista probeert te installeren en het volgende bericht wordt weergegeven: 'Upgrades zijn uitgeschakeld'

Symptomen

Bij de installatie van Windows Vista kunt u de optie Upgrade niet selecteren. U krijgt het volgende bericht in het dialoogvenster Windows installeren:

Upgrades zijn uitgeschakeld.
Als u een upgrade van Windows wilt uitvoeren, dient de partitie op de vaste schijf met NTFS geformatteerd te zijn. Annuleer de installatie, open een opdrachtprompt en typ 'convert c:/fs:ntfs' als u de partitie opnieuw wilt formatteren.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als u een upgrade uitvoert voor een versie van Windows die is geïnstalleerd op een FAT32-volume. Zie de sectie 'De vasteschijfpartitie converteren van FAT32 naar NTFS' in de sectie 'Oplossing' voor meer informatie.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de stappen in de van toepassing zijnde sectie uit te voeren.

De vasteschijfpartitie converteren van FAT32 naar NTFS

De vasteschijfpartitie (schijfvolume) waarop u Windows Vista installeert, moet zijn geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem. Ga als volgt te werk om de vasteschijfpartitie te converteren naar NTFS:


Opmerking De kans op beschadiging en verlies van gegevens bij de conversie van de partitie van FAT naar NTFS is minimaal. Toch raden wij u aan vooraf een back-up te maken van alle gegevens. Vergeet niet om ook de integriteit van de back-up te controleren.

Ga als volgt te werk om de partitie te converteren naar NTFS:

 1. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ CMD en klik op OK.
 2. Typ convert stationsaanduiding:/FS:NTFS bij de opdrachtprompt. Als u bijvoorbeeld station C converteert, typt u de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en drukt u op Enter:
  convert C:/FS:NTFS
 3. Start het Setup-programma van Windows Vista nadat de conversie is voltooid.
Opmerking Wanneer u de opdracht convert stationsaanduiding:/FS:NTFS uitvoert, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:

Het conversieprogramma kan niet exclusief toegang krijgen tot station stationsaanduiding, en kan dus niet met de conversie beginnen. Wilt u dat de conversie plaatsvindt wanneer het systeem opnieuw wordt gestart (J/N)?
Dit foutbericht kan in de volgende gevallen worden weergegeven:

Voorwaarde 1

U voert de opdracht convert uit terwijl de huidige map op de te converteren partitie staat. U typt bijvoorbeeld convert C:/FS:NTFS bij de opdrachtprompt.

U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:
 • Klik op Ja in het berichtvenster en start de computer opnieuw op. De partitie wordt geconverteerd wanneer de computer opnieuw wordt opgestart.
 • Ga naar een map op een andere partitie en typ de opdracht opnieuw. Typ bijvoorbeeld de volgende opdrachten als u station D wilt gebruiken. Druk na elke opdracht op Enter.
  d:
  convert C:/FS:NTFS

Voorwaarde 2

De partitie die u wilt converteren bevat een geopend bestand.

U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:
 • Klik op Ja in het berichtvenster en start de computer opnieuw op. De partitie wordt geconverteerd wanneer de computer opnieuw wordt opgestart.
 • Sluit alle programma's af die eventueel gebruikmaken van bestanden op de partitie.

  Opmerking Deze programma's kunnen programma's op andere computers bevatten die gebruikmaken van een netwerkverbinding voor het openen van bestanden op de partitie.

  Een geopend bestand kan ook een wisselbestand zijn. Klik in dat geval op Ja in het berichtvenster en start de computer opnieuw op.

Voorwaarde 3

U converteert de partitie waarop het huidige besturingssysteem wordt uitgevoerd. U typt bijvoorbeeld convert C:/FS:NTFS terwijl de mappen Windows en Windows\System32 op station C staan.

Deze partitie is de zogenaamde opstartpartitie. U kunt de opstartpartitie niet converteren terwijl het besturingssysteem wordt uitgevoerd.

Ga op een van de volgende manieren te werk om de opstartpartitie te converteren:

 • Klik op Ja in het berichtvenster en start de computer opnieuw op. De partitie wordt geconverteerd wanneer de computer opnieuw wordt opgestart.
 • Als Windows ook op een andere partitie is geïnstalleerd, start u de computer opnieuw op met de Windows-installatie op die partitie. Converteer vervolgens de partitie die niet meer door Windows wordt gebruikt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verschillen tussen het FAT- en het NTFS-bestandssysteem, evenals voor informatie over de voor- en nadelen ervan, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

100108 Overzicht van FAT-, HPFS- en NTFS-bestandssystemen
Eigenschappen

Artikel-id: 926069 - Laatst bijgewerkt: 23 apr. 2007 - Revisie: 1

Feedback