Veelgestelde vragen over het diagnostische hulpprogramma van Microsoft Ondersteuning (MSDT)

Inleiding

In dit artikel worden enkele van de veelgestelde vragen (FAQ's) over het diagnostische hulpprogramma van Microsoft Ondersteuning (MSDT) beantwoord. MSDT is een gegevensverzamelingsservice voor computers waarop zich problemen met de volgende besturingssystemen voordoen:
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Microsoft Ondersteuning gebruikt de informatie die door MSDT wordt verzameld, voor analyse en voor het vaststellen van de juiste oplossing voor problemen die zich op de computer voordoen.

Meer informatie

V1: Zijn de gegevens die door MSDT worden verzameld, beveiligd tegen onbevoegd gebruik?

A1: Ja. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-websiteV2: Op welke manier wijzigt MSDT mijn systeemconfiguratie?

A2:MSDT kan de configuratie van de computer wijzigen. MSDT kan bijvoorbeeld een logboek voor foutoplossing inschakelen en u verzoeken om het probleem te reproduceren. MSDT kan ook een diagnoseprogramma inschakelen waarmee aanvullende informatie over het probleem wordt verzameld.

Wanneer MSDT is voltooid, worden alle wijzigingen aan de systeemconfiguratie teruggezet naar de instellingen die van kracht waren voordat MSDT werd uitgevoerd. Als u het venster sluit terwijl MSDT wordt uitgevoerd, wordt dit opschoningproces niet voltooid. Neem voor meer informatie contact op met de ondersteuningstechnicus van Microsoft die het bestandsmanifest heeft geleverd.

V3: Welke onderdelen en bestanden blijven op de computer achter nadat MSDT bestanden naar Microsoft heeft geüpload?

A3: Als u Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003 uitvoert, blijft het bestand Msdcode.dll (Microsoft Data Collection Control) op de computer achter. Dit bestand is een ActiveX-besturingselement dat wordt gebruikt om bestanden op veilige wijze naar Microsoft te verzenden. Dit bestand wordt opgeslagen in de map %windir%\Downloaded Program Files.

Alle bestanden die tijdens de gegevensverzamelingsprocedure door MSDT in de map %temp%\~odc worden gemaakt, worden verwijderd wanneer u deze bestanden naar Microsoft verzendt. Deze bestanden worden ook verwijderd wanneer u de optie No, do not send the files to Microsoft selecteert in het dialoogvenster Send files to Microsoft.

Opmerking Als u Windows Internet Explorer tijdens of na de gegevensverzamelingsprocedure afsluit, blijven er mogelijk enkele bestanden achter in de map %temp%\~odc.

Als u Windows Vista of Windows Server 2008 uitvoert, bevinden alle bestanden die tijdens de uitvoering van MSDT naar het systeem worden gedownload en die door MSDT worden gemaakt, zich tijdens de gegevensverzamelingsprocedure in de map %temp%\MSDT_GUID. Deze bestanden worden verwijderd wanneer u de bestanden naar Microsoft verzendt. Deze bestanden worden ook verwijderd wanneer u de optie No, do not send the files to Microsoft selecteert in het dialoogvenster Send files to Microsoft.

V4: Hoe kan ik een kopie krijgen van de bestanden die ik naar Microsoft verzend?

A4: Als u Windows Vista of Windows Server 2008 uitvoert, schakelt u het selectievakje Save a copy of the results before sending in voordat u de optie Send results selecteert.

Als u een eerdere versie van Windows gebruikt, voert u de volgende stappen uit: V5: Wat kan ik doen als MSDT geen verbinding met Microsoft kan maken?

A5: In sommige gevallen kan een computer die moet worden geanalyseerd, niet rechtstreeks met Microsoft verbinding maken. In dat geval gebruikt u een andere computer met internetverbinding om de optie te selecteren waarmee u aangeeft dat het probleem zich op een andere computer voordoet. Wanneer u dat doet, wordt er een zelfuitpakkend uitvoerbaar bestand met de naam 'Msdt-portable.exe' gemaakt. Kopieer het betreffende bestand naar de computer waarop het probleem zich voordoet, voer het bestand uit en kopieer de resulterende gegevens naar het systeem met internetverbinding. Vervolgens kunt u de bestanden naar Microsoft uploaden.

Als er geen andere computer beschikbaar is die verbinding met Microsoft kan maken, vraagt u de ondersteuningstechnicus van Microsoft om van het bestand Msdt-portable.exe een zelfstandig uitvoerbaar bestand te maken en dit bestand via een distributiemethode van uw keuze naar u te verzenden. Gebruik Msdt-portable.exe om diagnostische gegevens over het systeem te verzamelen en stuur het aldus gegenereerde CAB-bestand naar de ondersteuningstechnicus van Microsoft. Wanneer u dit doet, moet u een veilige methode zoals een werkruimte voor beveiligde bestandsoverdracht gebruiken, die de ondersteuningstechnicus van Microsoft voor u kan inrichten.

Een computer waarop dit probleem zich voordoet, maakt mogelijk wel verbinding met internet, maar niet met Microsoft omdat de proxy-instellingen onjuist zijn. Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
 1. Start Internet Explorer, wijs Extra aan en klik op Internetopties.
 2. Open het tabblad Verbindingen en klik op LAN-instellingen.
 3. Schakel onder Automatische configuratie het selectievakje Instellingen automatisch detecteren in. Als het probleem hiermee niet is opgelost, schakelt u het selectievakje Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken in en voert u het juiste adres en de juiste poort in.
 4. Selecteer op het tabblad Beveiliging in Internetopties het pictogram Vertrouwde websites en klik op Websites.
 5. Voeg 'https://*.microsoft.com' aan de lijst toe en klik op Toevoegen.
 6. Controleer of de proxyserver zodanig is geconfigureerd dat gebruikers toegang hebben tot de volgende URL's met behulp van geïntegreerde of anonieme verificatie:
  • https://support.microsoft.com/dcode
  • https://dcupload.microsoft.com
V6: Wordt MSDT correct uitgevoerd op een gelokaliseerde versie van het Windows-besturingssysteem?

A6: MSDT wordt correct uitgevoerd op een gelokaliseerde versie van Windows. Maar omdat er slechts enkele inhoudsbeschrijvingen zijn gelokaliseerd, worden sommige delen van de gebruikersinterface in het Engels weergegeven. Rapporteer eventuele problemen met de gelokaliseerde inhoud aan onze ondersteuningstechnicus zodat hij of zij het probleem samen met de inhoudsontwikkelaars kan oplossen.

V7: Waarom wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer ik MSDT wil starten onder Windows Vista of Windows Server 2008 door op Data Collection op de MSDT-webpagina te klikken?
De huidige beveiligingsinstellingen staan niet toe dat dit bestand wordt gedownload.
A7: Dit probleem doet zich voor omdat de optie Bestand downloaden in de beveiligingzone van Internet Explorer is ingesteld op Uitschakelen.

V8: Moet ik over beheerdersreferenties beschikken om MSDT op een clientcomputer uit te voeren?

A8: Als u Windows Vista of Windows Server 2008 gebruikt, moet u over beheerdersreferenties beschikken om MSDT uit te voeren.

Als u Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003 gebruikt, moet u over beheerdersreferenties beschikken om het ActiveX-besturingselement Msdcode.dll op een clientcomputer te installeren. Nadat u het ActiveX-besturingselement hebt geïnstalleerd, kan elke gebruiker MSDT op een clientcomputer uitvoeren.

MSDT maakt gebruik van de referenties van de gebruiker die is aangemeld. Meld u wanneer mogelijk aan met beheerdersreferenties zodat u zeker weet dat alle informatie op de juiste wijze kan worden verzameld. Als u zich niet aanmeldt via een account met beheerdersreferenties, heeft MSDT mogelijk geen toegang tot alle benodigde gegevens. De ondersteuningstechnicus van Microsoft stelt het type machtigingen vast waarover u moet beschikken om de benodigde informatie te verzamelen waarmee het probleem kan worden opgelost.

Als u het ActiveX-besturingselement als gebruiker met beheerdersreferenties wilt installeren op een computer waarop Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003 wordt uitgevoerd, voert u de volgende stappen uit:
 1. Start uw internetbrowser en open de URL die u hebt ontvangen van de ondersteuningstechnicus van Microsoft.
 2. Bevestig de locatie van uw regio en klik op Continue.
 3. Klik op This computer is experiencing the problem en klik op Continue.
 4. Klik op de pagina Terms and Conditions op I accept.
 5. Klik op de pagina Collect data from this computer op de prompt boven aan de pagina om het ActiveX-besturingselement te downloaden.
 6. Sluit het venster van Internet Explorer voordat de gegevens worden verzameld.
 7. Meld u aan met de account die u gaat gebruiken om MSDT uit te voeren.
V9: Hoe start ik MSDT op een Server Core-installatie van Windows Server 2008?

A9: Een Server Core-installatie van Windows Server 2008 beschikt niet over browserfunctionaliteit. Daarom moet u MSDT handmatig starten. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Typ Msdt.exe bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
 2. Typ uw toegangscode en klik op OK.
Opmerking U kunt de waarde van de toegangscode verkrijgen door de URL-koppeling in een e-mailbericht te openen op een systeem dat over een browser beschikt, en vervolgens de uit tien cijfers bestaande waarde van de toegangscode te noteren. U kunt ook contact opnemen met de ondersteuningstechnicus van Microsoft.

V10: Hoe kan ik MSDT gebruiken om gegevens te verzamelen voordat ik contact opneem met een ondersteuningstechnicus van Microsoft?

A10: Als u een Premier-contract hebt, ziet u de optie om MSDT uit te voeren wanneer u een probleemgeval online opent via Microsoft Premier Online. Als u geen Premier-contract hebt, kunt u MSDT op het systeem uitvoeren door het probleemgeval online te openen. Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft: V11: Wat zijn de verschillen wanneer ik MSDT via Onlineondersteuning of via Microsoft Premier Online uitvoer en wanneer een ondersteuningstechnicus van Microsoft MSDT uitvoert?

A11: De verschillen zijn als volgt:
 • Ondersteuningstechnici kunnen de URL-koppeling zodanig configureren dat deze koppeling slechts een bepaald aantal keren kan worden uitgevoerd, waarna het onmogelijk is om MSDT te starten via de URL, de toegangscode of de optie 'Upload to Microsoft'. Met Onlineondersteuning en Microsoft Premier Online is het echter niet mogelijk om meerdere exemplaren per probleemgeval te creëren.
 • Met Onlineondersteuning kunt u MSDT alleen uitvoeren op een computer die met internet is verbonden en waarop u het probleemgeval hebt gecreëerd. Microsoft Premier Online en ondersteuningstechnici van Microsoft ondersteunen het uitvoeren van MSDT op een niet-verbonden computer.
 • Welke MSDT-inhoud wordt blootgesteld op Microsoft Premier Online en Onlineondersteuning is afhankelijk van het product dat u selecteert wanneer u het probleemgeval creëert. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen het exemplaar toepassen op het probleem dat zich voordoet.
Eigenschappen

Artikel-id: 926079 - Laatst bijgewerkt: 9 mrt. 2009 - Revisie: 1

Feedback