U ontvangt een foutbericht van de codec of het geluid wordt afgespeeld maar de video niet afgespeeld bij het afspelen van mediabestanden in Windows Media Player 11

Symptomen

Wanneer u probeert af te spelen in Windows Media Player 11 een videobestand het bestand, wordt de video niet afgespeeld. Echter, het geluid afgespeeld.

Daarnaast wordt een foutbericht weergegeven dat lijkt op een van de volgende foutberichten weergegeven bij het afspelen van een audio- of videobestand in Windows Media Player 11:
Windows Media Player kan het bestand niet afspelen omdat de vereiste videocodec niet op uw computer is geïnstalleerd.
Windows Media Player niet kunnen afspelen, branden, rippen of synchroniseren omdat een vereiste audiocodec niet op uw computer is geïnstalleerd.
Een codec is vereist voor het afspelen van dit bestand. Om te bepalen of deze codec kan worden gedownload van het Web, klikt u op Help op het Web.
Ongeldige bestandsindeling.

Oorzaak

Dit probleem treedt op wanneer een codec die vereist is voor het afspelen van het bestand niet op de computer is geïnstalleerd.

Oplossing

Configureer Windows Media Player zodanig dat codecs automatisch gedownload dit probleem op te lossen. Ga hiervoor als volgt te werk in Windows Media Player 11:
 1. Klik op Opties in het menu Extra .
 2. Klik op het tabblad speler en schakel het selectievakje codecs automatisch downloaden in.
 3. Probeer het bestand af te spelen. Als u wordt gevraagd om de codec te installeren, klikt u op installeren.
Als u nog steeds niet het bestand correct afspelen, probeert u de stappen in de sectie 'Geavanceerde probleemoplossing'. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, wilt u misschien iemand anders om hulp te vragen of contact opnemen met ondersteuning. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over hoe contact ondersteuning:

Geavanceerde probleemoplossing

De volgende stappen zijn bedoeld voor ervaren computergebruikers.

Download en installeer de codec. Ga hiervoor als volgt te werk in Windows Media Player 11:
 1. Bepalen of de codec is geïnstalleerd op de computer die u gebruikt voor het afspelen van het bestand. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u probeert af te spelen in het gebied Nu afspelen en klik vervolgens op Eigenschappen.
  2. Klik op het tabblad bestand en controleer de codecs die zijn opgegeven in de audiocodec en videocodec . Als de volgende voorwaarden voldaan wordt, gaat u naar stap 2.
   • Geen audio codec is opgegeven.
   • Geen videocodec weergegeven.
  3. Klik in het menu Help op Over Windows Media Player.
  4. Klik op de hyperlink Informatie voor technische ondersteuning .
  5. Als u een audio-bestand, moet u bepalen of de audio-codec die u hebt genoteerd in stap 1b wordt vermeld in het gebied van Audio-Codecs . Als u een FLV-bestand, moet u bepalen of de videocodec of de audio-codec die u hebt genoteerd in stap 1b wordt vermeld onder videocodecs . Als de codec niet wordt vermeld, gaat u naar stap 2.
  6. Probeer de codec opnieuw installeren. Als u de codec niet opnieuw kunt installeren, gaat u naar stap 2.
  7. Probeer het bestand af te spelen. Als u het bestand afspelen kunt, slaat u stap 2 en 3.
 2. Installeer de codec. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Als u een foutbericht ontvangt wanneer u het bestand wilt afspelen, klikt u op Help op het Web. Als er geen foutbericht wanneer u probeert het bestand af te spelen, gaat u naar stap 3.
  2. Op de website van Microsoft, klikt u op de koppeling naar de website Wmplugins. Als deze koppeling niet aanwezig is, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
  3. Volg de instructies op de website te downloaden en installeren van de codec voor het bestand. Als de website niet automatisch kan vinden een codec voor het bestand en als een van de volgende voorwaarden is voldaan, gaat u naar stap 3:
   • U hebt geen codec in stap 1b genoteerd.
   • U kunt de codec die u hebt genoteerd in stap 1b op de website kunt vinden.
  4. Probeer het bestand af te spelen. Als u het bestand afspelen kunt, slaat u stap 3.
 3. De codec verkrijgen bij een andere leverancier. Voor informatie over de hardwarefabrikant van uw, gaat u naar de volgende website:
Opmerking Als u Windows Media Player gebruikt in een omgeving die wordt beheerd door een netwerkbeheerder, moet u wellicht contact opnemen met de netwerkbeheerder als u wilt downloaden en installeren van de codec.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over codecs naar de volgende Microsoft-website:De informatie en de oplossing in dit document weerspiegelt de huidige visie van Microsoft Corporation over deze kwesties op de datum van publicatie. Deze oplossing is beschikbaar via Microsoft of via een andere provider. Microsoft beveelt geen specifieke eventuele derden of derde oplossing die in dit artikel worden beschreven. Kunnen andere derden of oplossingen van derden die niet in dit artikel wordt beschreven. Omdat Microsoft reageren moet op veranderende marktomstandigheden, moet deze informatie niet worden geïnterpreteerd als een garantie van Microsoft. Microsoft kan niet garanderen of de juistheid van de informatie of van een oplossing die wordt geboden door Microsoft of door de genoemde derden onderschrijven.

Microsoft biedt geen garanties en sluit alle verklaringen, garanties en voorwaarden, expliciet, impliciet of wettelijk, uit. Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot de verklaringen, garanties of voorwaarden van titel, niet schenden van auteursrechten, toereikende voorwaarde, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot enige service, oplossing, product, of ander materiaal of informatie. In geen geval zal Microsoft aansprakelijk voor elke oplossing van derden die in dit artikel worden vermeld.
Eigenschappen

Artikel-id: 926373 - Laatst bijgewerkt: 15 feb. 2017 - Revisie: 2

Feedback