Windows Small Business Server 2003: Windows Vista- en Outlook 2007-compatibiliteitsupdate

Symptomen

U probeert de implementatiehulpmiddelen voor de Microsoft Windows SBS-client (Windows Small Business Server 2003) te gebruiken om een Windows Vista-computer toe te voegen aan een Windows SBS-netwerk. Wanneer u echter klikt op Nu verbinding met het netwerk maken op de webpagina Netwerkconfiguratie, wordt het volgende foutbericht weergegeven, hoewel u al bent aangemeld als lokale beheerder:
De wizard Netwerk installeren van Small Business Server is niet voltooid. U bent mogelijk geen lid van de lokale groep Administrators op deze computer of de beveiligingsinstellingen van het lokale intranet zijn ingesteld op Hoog. Klik op Nu verbinding met het netwerk maken als u het opnieuw wilt proberen en klik op Ja als hier om wordt gevraagd. Neem contact met de netwerkbeheerder op als de wizard niet kan worden voltooid.
Wanneer u klikt op Nu verbinding met het netwerk maken en vervolgens het ActiveX-besturingselement inschakelt wanneer daarom wordt gevraagd op de informatiebalk van Internet Explorer, wordt bovendien een dialoogvenster met het volgende bericht weergegeven:
Voer de wizard uit als u de netwerkinstallatie wilt voltooien 
De wizard wordt echter niet weergegeven.

Verder worden de instellingen niet toegepast bij gebruik van de optie Profielinstellingen van Outlook in de wizard Computer installeren of de wizard Toepassingen toewijzen om Microsoft Office Outlook 2007 te configureren voor een Windows SBS-netwerk.

Oplossing

U kunt dit probleem verhelpen door alle volgende updates te downloaden en te installeren voor volledige Windows Vista-compatibiliteit met Windows SBS 2003.

Opmerking Met uitzondering van het derde item in de volgende lijst, moet u deze updates downloaden en installeren op de computer waarop Windows SBS 2003 wordt uitgevoerd.

Opmerking Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1 is vereist om de volgende updates te installeren.
 • Update voor Windows Small Business Server 2003: Compatibiliteit met Windows Vista en Outlook 2007. Ga naar de volgende Microsoft-website om de Update voor Windows Small Business Server 2003: Compatibiliteit met Windows Vista en Outlook 2007 te installeren:
 • Download en installeer de volgende software-update op de Windows SBS 2003-server om clientcomputers te ondersteunen waarop OWA (Outlook Web Access) en Windows Vista wordt uitgevoerd:
  911829 Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u bewerkingen probeert uit te voeren, of u moet klikken om de sjabloon voor het opstellen van berichten in te schakelen in Outlook Web Access

 • User Profile WMI Provider. De User Profile WMI Provider is vereist als u gebruikers toegang wilt geven tot documenten en gebruikersinstellingen voor hun bestaande gebruikersprofielen nadat een computer is toegevoegd aan het Windows SBS 2003-domein. Als u gebruikers toegang wilt geven tot documenten en gebruikersinstellingen voor hun bestaande gebruikersprofielen nadat een computer is toegevoegd aan het domein, moet u de User Profile WMI Provider downloaden en installeren op elke clientcomputer waarop Windows Vista wordt uitgevoerd. Pas daarna kunt u http://servernaam/ConnectComputer gebruiken. U hoeft de provider niet te installeren als er geen bestaande lokale gebruikersdocumenten of -instellingen zijn.  U moet zich aanmelden op de Windows Vista-computer en de User Profile WMI Provider vervolgens downloaden en installeren. Klik voor meer informatie over de User Profile WMI Provider en het downloaden daarvan op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  930955 Nieuwe Win32_UserProfile WMI-functie vervangt Moveuser.exe, dat niet compatibel is met Windows Vista

 • Als u de Premium Edition van Windows Small Business Server 2003 uitvoert, moet u de volgende updates voor Internet Security and Acceleration Server 2004 installeren:
  • Installeer Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 SP3 Standard Edition om synchronisatie tussen de Windows Vista Outlook-client en het Postvak van Exchange mogelijk te maken op de Windows SBS-server. Ga naar de volgende Microsoft-website om dit servicepack te downloaden:
  • Installeer de Firewall-client voor ISA Server. U kunt de Firewall-clientsoftware downloaden van de volgende Microsoft-website:
   1. Download de Firewall-clientsoftware naar een gedeelde map op de Windows SBS-server, zoals de map ClientApps.
   2. Ga vanaf elke clientcomputer waarop Windows Vista wordt uitgevoerd naar de gedeelde map waarin u de Firewall-client hebt gedownload en installeer de Firewall-client voor ISA Server 2004.
   3. Typ de naam van de Windows SBS-server wanneer u wordt gevraagd de Firewall-client te configureren.
   Opmerking Firewall-client voor ISA Server wordt ondersteund voor Windows Vista, Windows XP en Windows 2000.
 • Voor meer informatie over het handmatig configureren van aanvullende instellingen raadpleegt u de volgende website van Microsoft:
Opmerking Als u de eerder beschreven stappen voor het handmatig toevoegen van de Windows Vista-clientcomputer aan een Windows SBS-netwerk hebt gevolgd, moet u zich na installatie van de update afmelden en weer aanmelden bij de clientcomputer. Het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt eenmalig weergegeven voor SBS 2003 SP 1 voordat de client wordt bijgewerkt met de juiste instellingen.
Eigenschappen

Artikel-id: 926505 - Laatst bijgewerkt: 30 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback