Installatieprogramma van Internet Explorer 7 reageert niet meer als u het selectievakje 'De nieuwste updates voor Internet Explorer en het Microsoft Windows-programma voor het verwijderen van schadelijke software installeren (aanbevolen)' inschakelt.

Dit artikel is bedoeld voor een beginnende tot enigszins ervaren computergebruiker.Wellicht kunt u de stappen beter volgen als u dit artikel afdrukt.

Symptomen

Wanneer u probeert Windows Internet Explorer 7 te installeren, wordt het installatieprogramma niet voltooid. Het installatieprogramma reageert niet meer.

Opmerking Soms kan de installatie van Internet Explorer 7 een half uur of langer in beslag nemen. In dit artikel wordt echter een situatie beschreven waarin het installatieprogramma helemaal niet wordt voltooid.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor als u het selectievakje
De nieuwste updates voor Internet Explorer en het Microsoft Windows-programma voor het verwijderen van schadelijke software installeren (aanbevolen) inschakelt tijdens de installatie van Internet Explorer 7.

Oplossing

U kunt dit probleem verhelpen door het installatieprogramma van Windows Internet Explorer 7 uit te voeren en het selectievakje De nieuwste updates voor Internet Explorer en het Microsoft Windows-programma voor het verwijderen van schadelijke software installeren (aanbevolen) uit te schakelen. Hiertoe gaat u als volgt te werk.

Opmerking Controleer of de computer voldoet aan de systeemvereisten voor Windows Internet Explorer 7 voordat u het programma installeert. Als u de installatievereisten voor Windows Internet Explorer 7 wilt bekijken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
 1. Dubbelklik op het installatieprogramma voor Windows Internet Explorer. Klik op Uitvoeren wanneer daarom wordt gevraagd.

  Opmerking U kunt Windows Internet Explorer 7 downloaden van de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op de pagina Welkom bij Windows Internet Explorer 7 van het installatieprogramma op
  Volgende.
 3. Lees de licentieovereenkomst en klik op Ik ga akkoord.

  Klik niet op Ik ga akkoord als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst.
 4. Klik op Valideren om de Windows-installatie te valideren.
 5. Schakel op de pagina Download de nieuwste updates van het installatieprogramma het selectievakje De meest recente updates installeren voor Internet Explorer en de Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool (aanbevolen) uit en klik op
  Volgende.
 6. Klik na het voltooien van het installatieprogramma op
  Nu opnieuw starten (aanbevolen) om de computer opnieuw op te starten.

Referenties

Als er nog steeds problemen optreden die vergelijkbaar zijn met de problemen die worden beschreven in de sectie 'Symptomen' van dit artikel, kan het feitelijke probleem verschillen van het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. In de volgende artikelen worden vergelijkbare problemen beschreven die zich voordoen wanneer u probeert Windows Internet Explorer 7 te installeren:
833301 Microsoft Internet Explorer reageert maximaal zes minuten niet meer
Internet Explorer reageert niet meer wanneer u de weergavestijl voor het HTML-element DIV instelt op 'geen'
936215 Problemen met Internet Explorer 7 in Windows Vista oplossen
931278 Internet Explorer 7 reageert niet meer wanneer u de grootte van een frame wilt wijzigen
Als de vorige artikelen geen uitkomst bieden bij het oplossen van het probleem of als u te maken hebt met symptomen die verschillen van de in dit artikel beschreven symptomen, wordt u aangeraden naar meer informatie te zoeken in de Microsoft Knowledge Base. Ga als volgt te werk om te zoeken in de Microsoft Knowledge Base:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Typ de tekst van het ontvangen foutbericht of typ een beschrijving van het probleem in het tekstvak Zoeken. Druk vervolgens op Enter.
Daarnaast kunt u misschien iemand anders om hulp vragen of contact opnemen met de ondersteuningsservice. Op de volgende Microsoft-website vindt u meer informatie over de manier waarop u contact kunt opnemen met de ondersteuningsservice:
Eigenschappen

Artikel-id: 926716 - Laatst bijgewerkt: 4 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback