Overzichten worden niet afgedrukt zoals verwacht wanneer u de functie Snel afdrukken in Word 2007


Symptomen


Wanneer u de functie voor snel afdrukken om het afdrukken van een overzicht in Microsoft Office Word 2007, wordt het overzicht niet afgedrukt zoals verwacht. Het overzichtsniveau dat u op het tabblad Hulpmiddelen voor overzichten instelt worden afgedrukt. De overzichtsniveaus verborgen zijn, worden ook afgedrukt. Deze verborgen overzichtsniveaus worden afgedrukt via de overzichtsniveaus zichtbaar in te stellen. Daarom is de tekst onleesbaar. Wanneer u op Afdrukvoorbeeld om te bekijken van het overzicht klikt, wordt het volledige document bovendien weergegeven in plaats van de overzichtsweergave van het document.

Tijdelijke oplossing


U kunt dit probleem omzeilen, kunt u het document afdrukken met de standaard in het dialoogvenster afdrukken . Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op de Microsoft Office-knop.
  2. Wijs afdrukkenen klik vervolgens op afdrukken.
  3. Alle wijzigingen die u aanbrengt in het dialoogvenster afdrukken en klik op OK.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie


Stappen om het gedrag te reproduceren

  1. Open een Microsoft Office Word 2007-document.
  2. Op het tabblad weergave , klikt u op Overzicht in de groep .
  3. Klik op het tabblad Overzicht minder niveaus die zichtbaar in de overzichtsweergave naar een vast nummer zijn. Bijvoorbeeld, klikt u op niveau 2 in de lijst Niveau weergeven in de groep Hulpmiddelen voor overzichten .
  4. Klik op de Microsoft Office-knop, wijs afdrukkenen klik vervolgens op Afdrukvoorbeeld. De overzichtsweergave van het document wordt het volledige document weergegeven.
  5. Klik op de Microsoft Office-knop, wijs afdrukkenen klikt u op Snel afdrukken. De verborgen niveaus van het document worden afgedrukt via de overzichtsniveaus zichtbaar in te stellen in de groep Hulpmiddelen voor overzichten op het tabblad Overzicht .