U kunt een partitie op een vaste schijf niet selecteren of formatteren wanneer u probeert Windows Vista te installeren

Symptomen

Wanneer u Windows Vista installeert, doen zich een of meer van de volgende symptomen voor:
 • De vaste schijf waarop u Windows Vista wilt installeren, kan niet worden gevonden.
 • U kunt geen vasteschijfpartitie selecteren om daarop Windows Vista te installeren.
 • U kunt geen partitie(s) op de vaste schijf formatteren.
 • U kunt de juiste omvang van een partitie op de vaste schijf niet instellen.
 • Het volgende foutbericht wordt weergegeven:
  Kan geen systeemvolume vinden dat voldoet aan de installatiecriteria

Oorzaak

Dit probleem treedt op in de volgende gevallen:
 • Een controller of stuurprogramma voor massaopslag is niet compatibel met Windows Vista.
 • Een controller of stuurprogramma voor massaopslag is verouderd.
 • De vaste schijf waarop u Windows Vista wilt installeren, is een dynamische schijf.
 • Er is een gegevenskabel niet goed aangesloten op de computer of er is sprake van een ander hardwareprobleem.
 • De vaste schijf of het Windows-bestandssysteem is beschadigd.
 • U hebt een FAT32-partitie of een ander type partitie geselecteerd die niet compatibel is met Windows Vista.

Oplossing

U kunt dit probleem op een of meer van de volgende manieren oplossen.

Methode 1: Controleren of de partitie compatibel is met Windows Vista

U kunt Windows Vista niet installeren op een FAT32-partitie. Bovendien moet u een dynamische schijf op de juiste manier configureren voor Windows Vista. Ga als volgt te werk om te controleren of de partitie compatibel is met Windows Vista:
 1. Gebruik het hulpprogramma Diskpart.exe om een dynamische schijf met een eenvoudig volume te configureren als actieve schijf. Klik voor meer informatie over het hulpprogramma Diskpart.exe op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  300415 Beschrijving van het opdrachtregelhulpprogramma Diskpart.exe
 2. In het geval van een FAT32-partitie kunt u de partitie opnieuw formatteren of deze met de opdracht Convert.exe converteren naar een partitie met een NTFS-bestandssysteem.

  Opmerking Wanneer u een partitie formatteert, worden alle aanwezige gegevens van die partitie verwijderd. Dit geldt dus ook voor alle bestanden op de partitie. Klik voor meer informatie over het gebruik van de opdracht Convert.exe op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  314097 Een partitie naar het NTFS-bestandssysteem converteren met Convert.exe

Methode 2: De stuurprogramma's van de vasteschijfcontroller bijwerken

Als u een upgrade naar Windows Vista uitvoert, moet u de stuurprogramma's voor de vasteschijfcontroller bijwerken.

Opmerking Windows Vista Setup biedt een voorziening waarmee u de huidige stuurprogramma's naar het nieuwe besturingssysteem kunt migreren. Hierdoor kunnen bij de installatie van Windows Vista de huidige stuurprogramma's van de computer worden gebruikt. Wanneer u niet de laatste versie van de stuurprogramma's hebt geïnstalleerd, worden daarom mogelijk verouderde stuurprogramma's overgenomen. In dat geval kunnen er compatibiliteitsproblemen optreden.

Methode 3: De juiste stuurprogramma's voor de vasteschijfcontroller installeren

Als u een schone installatie van Windows Vista uitvoert, moet u de juiste stuurprogramma's voor de vasteschijfcontroller installeren. Wanneer u de schijf selecteert waarop u Windows Vista wilt installeren, moet u tevens de optie Stuurprogramma laden inschakelen. Windows Vista Setup begeleidt u door de rest van het proces.

Methode 4: Het bestand Setupact.log controleren om te bepalen of de partitie actief is

Als het volgende foutbericht wordt weergegeven, controleert u in het bestand Setupact.log of de partitie actief is:
Kan geen systeemvolume vinden dat voldoet aan de installatiecriteria
Opmerkingen
 • Wanneer u Windows Vista installeert als upgrade, bevindt het bestand Setupact.log zich in de map station:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther. Daarbij verwijst station naar het station waarop de huidige Windows-versie is geïnstalleerd.
 • Wanneer u een schone installatie van Windows Vista uitvoert, bevindt het bestand Setupact.log zich in de map station:\$WINDOWS\Sources\Panther. Daarbij verwijst station naar het dvd-station met de Setup-bestanden van Windows Vista.
Ga als volgt te werk om na te gaan of de partitie actief is:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ notepad en klik op OK.
 2. Kies Openen in het menu Bestand.
 3. Klik op het bestand Setupact.log en klik op Openen.
 4. Ga naar de sectie 'DumpDiskInformation'. Deze sectie bevat informatie over de partitietoewijzing.
 5. Ga in de sectie 'DumpDiskInformation' van het logboek naar een vermelding van de volgende strekking:
  Disk [0] partition [1] is an active partition
 6. Mogelijk kan de vaste schijf niet worden geconfigureerd voor een Windows-besturingssysteem als de bovenstaande vermelding wordt voorafgegaan door een vermelding van de volgende strekking:
  Unknown
  . Gebruik in dit geval het hulpprogramma Diskpart.exe om een andere actieve partitie te configureren.

  Opmerking Het is dan niet mogelijk om een besturingssysteem van derden te starten.

Methode 5: Controleren op firmware-updates en updates van het BIOS

Neem voor firmware-updates en updates van het BIOS contact op met de fabrikant van de hardware in de computer. Voor informatie over contactgegevens van de hardwarefabrikant klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:



65416 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K

60781 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P

60782 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, Q-Z

Methode 6: Controleren of de vaste schijf wordt gedetecteerd door het systeem-BIOS

Neem contact op met de fabrikant van de hardware als u wilt weten hoe u kunt controleren of de vaste schijf wordt gedetecteerd door het systeem-BIOS.

Methode 7: Problemen opsporen met het hulpprogramma Chkdsk.exe

Voer het hulpprogramma Chkdsk.exe uit om te controleren of er problemen met de schijf zijn. Vervang de vaste schijf als deze beschadigd is.

Methode 8: De vaste schijf opruimen met het hulpprogramma Diskpart.exe en Windows Vista Setup opnieuw uitvoeren

Als u alle bovengenoemde methoden hebt toegepast zonder dat het probleem is opgelost, gebruikt u het hulpprogramma Diskpart.exe om de schijf op te ruimen en voert u Windows Vista Setup nogmaals uit.

Opmerking Gebruik deze methode alleen wanneer u een schone installatie van Windows Vista wilt uitvoeren. Tijdens het opruimen wordt de vaste schijf geformatteerd. Alle partities en alle gegevens op de vaste schijf worden daarbij permanent verwijderd. Maak daarom eerst een back-up van de bestanden op de vaste schijf voordat u de schijf opruimt.

Ga als volgt te werk om de vaste schijf op te ruimen met behulp van Diskpart.exe:
 1. Klik op Start, Uitvoeren, typ diskpart en klik op OK.
 2. Typ list disk en druk op ENTER. Er wordt een lijst met beschikbare vaste schijven weergegeven.
 3. Typ sel disk nummer en druk op ENTER. Daarbij verwijst nummer naar het nummer van de vaste schijf die u wilt opruimen. De vaste schijf is nu geselecteerd.
 4. Typ det disk en druk op ENTER. Er wordt een lijst met partities op de vaste schijf weergegeven. Gebruik deze informatie om te controleren of u de juiste schijf hebt geselecteerd.
 5. Controleer of de schijf geen vereiste gegevens bevat, typ clean all en druk op ENTER om de schijf op te ruimen. Alle partities en alle gegevens op de vaste schijf worden nu permanent verwijderd.
 6. Typ exit en druk op Enter.
 7. Voer Windows Vista Setup uit voor een schone installatie van Windows Vista.
Eigenschappen

Artikel-id: 927520 - Laatst bijgewerkt: 25 sep. 2011 - Revisie: 1

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

Feedback