Updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 is beschikbaar

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows XP en Windows Vista

Inleiding

Dit artikel bevat informatie over updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. In het artikel wordt tevens aandacht besteed aan de hotfixes en de updates die deel uitmaken van updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Meer informatie

Versienummers en bestandsnamen

Het versienummer voor updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 is 3.0.5300.1561. Dit versienummer is het versienummer voor de Microsoft Dynamics CRM-client voor Microsoft Office Outlook. Dit versienummer is tevens het versienummer voor de Microsoft Dynamics CRM-server. Dit zijn de bestandsnamen voor de updatepakketten:
 • CRM3.0-KB927751-Server-ENU.exe
 • CRM3.0-KB927751-Client-ENU.exe
Opmerking De tijdelijke aanduiding ENU staat voor de afkorting van de taalversie die u downloadt en installeert.

Updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0

Updatepakket 2 bevat alle correcties die zijn opgenomen in updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0:
922815 Updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 is beschikbaar

Informatie over verwijderen

U kunt updatepakket 2 niet verwijderen. Daarom moet u een back-up maken van de volgende databases voordat u updatepakket 2 installeert:
 • NaamOrganisatie_MSCRM
 • NaamOrganisatie_Metabase

Vereiste voor het installeren van hotfixes uitgebracht na updatepakket 2

Met updatepakket 2 maakt u een nieuwe codebasislijn. Daarom moet u updatepakket 2 hebben geïnstalleerd voordat u hotfixes installeert die zijn uitgebracht na updatepakket 2.

De hulpprogramma's voor het oplossen van problemen met de zomertijd

Updatepakket 2 bevat de hulpprogramma's voor het oplossen van problemen met de zomertijd, die worden beschreven in Microsoft Knowledge Base-artikel 925874 en 932984.
Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
925874 Er is een update voor de omschakeling naar zomer- en wintertijd van 2007 beschikbaar voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 en voor de Microsoft Dynamics CRM 3.0-client van Outlook

932984 De zomertijdwijzigingen voor 2007 toepassen met behulp van de wizard Tijdzones bijwerken voor Microsoft Dynamics CRM 3.0

Als u de wizard Tijdzones bijwerken van Microsoft Dynamics CRM 3.0. die wordt beschreven in Microsoft Knowledge Base-artikel 932984, niet hebt uitgevoerd, raden we u aan deze wizard uit te voeren. Als de Microsoft Dynamics CRM-entiteiten datum- of tijdstempels bevatten, worden deze entiteiten correct afgestemd op de zomertijd.

Update voor de Help-bestanden voor Microsoft Dynamics CRM

We raden u aan de meest recente update voor de Help-bestanden voor Microsoft Dynamics CRM te installeren.
Als u meer informatie wilt over de update voor de Help-bestanden voor Microsoft Dynamics CRM, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
921467 Er is een update voor de online-Help-bestanden voor Microsoft CRM 3.0 uitgebracht op 5 juli 2006

U kunt de meest recente update voor de Help-bestanden downloaden van de volgende Microsoft-website:

De Chinese en Japanse versie

Er zijn updatepakketten gepland voor de volgende versies van Microsoft Dynamics CRM 3.0:
 • Chinees (Vereenvoudigd)
 • Japans

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers

Er zijn updatepakketten gepland voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers.

Compatibiliteitsupdate voor Microsoft Dynamics CRM-client voor Microsoft Office Outlook

Updatepakket 2 is compatibel met de compatibiliteitsupdate voor de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook. Updatepakket 2 biedt echter geen compatibiliteit tussen de Microsoft Dynamics CRM 3.0-client voor Outlook en de volgende programma's:
 • Windows Vista
 • 2007 Microsoft Office suites

Voor informatie over de compatibiliteit van Microsoft Dynamics CRM 3.0-client voor Outlook met Windows Vista en 2007 Office-programma's, raadpleegt u de compatibiliteitsupdate voor Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook. De clientpakketten van updatepakket 2 bevatten correcties voor de compatibiliteitsupdate voor Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook als de client al is geïnstalleerd.

Als u de compatibiliteitsupdate voor Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook wilt downloaden, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Belangrijke problemen die worden opgelost met updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0

Updatepakket 2 bevat correcties voor de problemen die in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden beschreven:
918990 Er treden time-outs op of de prestaties zijn traag nadat u een beveiligingsrol hebt gewijzigd of een aanpassingsbestand hebt geïmporteerd in Microsoft Dynamics CRM 3.0

920135 Foutbericht wanneer u probeert een aanpassing te importeren in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Het geselecteerde aanpassingsbestand voldoet niet aan het vereiste bestandsschema'

920859 Foutbericht wanneer u een e-mailbericht verzendt in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'U hebt onvoldoende machtigingen voor toegang tot het Microsoft CRM-object of voor het uitvoeren van de gevraagde bewerking'

921065 Internet Information Services reageert niet meer op een Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

921235 Er treden time-outs op of de prestaties zijn traag wanneer u records opnieuw toewijst van de ene gebruiker aan de andere in Microsoft Dynamics CRM 3.0

923281 De client reageert niet meer wanneer u offline probeert te gaan of de functie Outlook synchroniseren met CRM probeert uit te voeren in de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook

925437 Foutbericht wanneer u een e-mailbericht verzendt vanuit de Microsoft Dynamics CRM 3.0-webclient: 'Onvoldoende machtigingen'

925505 Microsoft Outlook reageert niet meer wanneer u op een opdrachtknop op de werkbalk van Microsoft Dynamics CRM klikt

925874 Er is een update voor de omschakeling naar zomer- en wintertijd van 2007 beschikbaar voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 en voor de Microsoft Dynamics CRM 3.0-client van Outlook

928272 Outlook wordt onverwacht afgesloten wanneer u op Verbinding verbreken klikt in de Microsoft Dynamics CRM-laptopclient voor Outlook

929488 Foutbericht wanneer u probeert om een DOCX-bestand te koppelen aan een record in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Fout bij laden van bestand'

931270 Foutbericht bij het werken met de Microsoft Dynamics CRM-client voor Microsoft Office Outlook: 'Er is een fout opgetreden in Microsoft Office Outlook en het programma moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.'

932984 De zomertijdwijzigingen voor 2007 toepassen met behulp van de wizard Tijdzones bijwerken voor Microsoft Dynamics CRM 3.0

Veelomvattende problemen die worden opgelost met updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0

Updatepakket 2 bevat correcties voor de problemen die in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden beschreven:
894183 Foutbericht wanneer u een PreCreate callout-gebeurtenis wilt implementeren voor een entiteit in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Het verzoek kan niet worden verwerkt'

913275 De PreSetState callout-gebeurtenis en de PostSetState callout-gebeurtenis worden niet uitgevoerd wanneer een gebruiker wordt uitgeschakeld in Microsoft Dynamics CRM 3.0

915722 De prestaties zijn langzamer dan normaal in Microsoft Dynamics CRM 3.0 wanneer de taak MSCRM Stored Procedure Priming wordt uitgevoerd

917348 U kunt een relatie in het dialoogvenster 'Relatie: van account tot account' in Microsoft Dynamics CRM 3.0 niet configureren

917797 Op het tabblad Notities wordt de titel van een notitie niet weergegeven in Microsoft Dynamics CRM 3.0

918745 Een e-mailbericht wordt onjuist gekoppeld aan een marketingcampagne in Microsoft Dynamics CRM 3.0 wanneer u een e-mailbericht verzendt in Outlook

918786 In een snelle campagne wordt een telefoonnummer gekoppeld aan contactpersonen die geen telefoonnummer hebben in Microsoft Dynamics CRM 3.0

918990 Er treden time-outs op of de prestaties zijn traag nadat u een beveiligingsrol hebt gewijzigd of een aanpassingsbestand hebt geïmporteerd in Microsoft Dynamics CRM 3.0

919008 De records die gekoppeld zijn aan een onderliggende account worden niet weergegeven wanneer u de optie voor toevoegen instelt op 'Alleen deze record', 'Verwante records' of 'Alle verwante records' in Microsoft Dynamics CRM 3.0

919152 De gebeurtenis OnChange vindt niet zoals verwacht plaats wanneer u de Formulierenassistent gebruikt om het veld in te vullen in Microsoft Dynamics CRM 3.0

919177 Foutbericht wanneer u probeert om het tabblad Toewijzing te selecteren voor een account in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Fout in de opbouwfunctie voor query's. Geen kenmerk'

919354 U kunt geen opvolgingsactiviteiten maken vanuit een activiteitenformulier in Microsoft Dynamics CRM 3.0 nadat u hotfix 912153 hebt geïnstalleerd

919419 Er worden dubbele wachtrij-items gemaakt nadat u een e-mailbericht hebt ontvangen dat naar een wachtrij is verzonden in Microsoft Dynamics CRM 3.0

920135 Foutbericht wanneer u probeert een aanpassing te importeren in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Het geselecteerde aanpassingsbestand voldoet niet aan het vereiste bestandsschema'

920815 U kunt een e-mailbericht niet verzenden vanuit een andere gebruikersaccount wanneer u de functie 'Direct e-mail verzenden' gebruikt in Microsoft Dynamics CRM 3.0

920859 Foutbericht wanneer u een e-mailbericht verzendt in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'U hebt onvoldoende machtigingen voor toegang tot het Microsoft CRM-object of voor het uitvoeren van de gevraagde bewerking'

920929 De eigenaar van de offerte, order of factuur komt niet overeen met de eigenaar van de verkoopkans wanneer u een offerte, order of factuur toevoegt aan een verkoopkans in Microsoft Dynamics CRM 3.0

921065 Internet Information Services reageert niet meer op een Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

921235 Er treden time-outs op of de prestaties zijn traag wanneer u records opnieuw toewijst van de ene gebruiker aan de andere in Microsoft Dynamics CRM 3.0

921261 De functie 'E-mail via afdruk samenvoegen' werkt niet zoals verwacht wanneer u een campagneactiviteit distribueert in de Microsoft Dynamics CRM 3.0-client voor Microsoft Office Outlook

921290 De focus blijft bij het opzoekveld wanneer u de Formulierenassistent gebruikt om een waarde te selecteren voor het opzoekveld in Microsoft Dynamics CRM 3.0

921621 U kunt een snelle campagne maken en verzenden, zelfs als u zich bij Microsoft Dynamics CRM 3.0 aanmeldt als een gebruiker die geen bevoegdheden heeft voor de entiteit Campagne

921653 De Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook reageert niet meer wanneer u een e-mailbericht promoveert

922530 Foutbericht wanneer u probeert een verkoopkans te maken vanuit een contactpersoon in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'De record die u aanvraagt, is momenteel niet beschikbaar'

922662 U kunt een klantrelatie die is gemaakt door een andere gebruiker, niet wijzigen of verwijderen in Microsoft Dynamics CRM 3.0

922807 U kunt niet naar woorden zoeken die zich in het vak Trefwoorden bevinden van de entiteit Verkoopdocumentatie wanneer u de functie Geavanceerd zoeken gebruikt in Microsoft Dynamics CRM 3.0

922840 Foutbericht wanneer u de weergave van uw agenda wijzigt in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Levert een conflict op met een andere afspraak in de agenda'

922953 Property information is missing from the "<Entity> Properties" dialog box when you try to view the properties of an entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0

923057 U kunt een contactpersoon of lead niet vinden wanneer u het veld Volledige naam gebruikt in de functie Geavanceerd zoeken in Microsoft Dynamics CRM 3.0

923071 Foutbericht wanneer u offline gaat in de Microsoft Dynamics CRM-laptopclient voor Microsoft Office Outlook: 'De gegevens die u voor een of meer velden hebt opgegeven, zijn te lang. De record wordt in CRM opgeslagen met afgekapte gegevens'

923074 De lijst met activiteiten wordt niet op alfabetische volgorde gesorteerd wanneer u de kolom Betreft gebruikt om de lijst te sorteren in de webtoepassing van Microsoft Dynamics CRM 3.0

923168 Foutbericht wanneer u probeert het Data Migration Pack voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 te installeren: 'Kan de vereiste databasetabellen niet installeren'

923258 De eigenschap invariantname wordt onverwacht geconfigureerd wanneer u het kenmerk statuscode van een entiteit wijzigt in Microsoft Dynamics CRM 3.0

923278 De Formulierenassistent geeft de gegevens niet weer wanneer u probeert een opvolgingsactiviteit te maken in Microsoft Dynamics CRM 3.0

923281 De client reageert niet meer wanneer u offline probeert te gaan of de functie Outlook synchroniseren met CRM probeert uit te voeren in de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook

923387 Foutbericht wanneer u een rapport weergeeft in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'System.Web.Services.Protocols.SoapException: De functie: 'Momentopnamen rapportgeschiedenis' wordt niet ondersteund in deze editie van Reporting Services.'

923613 Help is niet beschikbaar voor de map Rapporten in de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook

923818 Wijzigingen in de optie Type gedrag in een relatie-entiteit worden niet opgeslagen na het importeren van aanpassingen in Microsoft Dynamics CRM 3.0

923999 Het geëxporteerde aanpassingsbestand bevat geen relatieveld, ook niet als u het vereistenniveau instelt op 'Onderneming vereist' of 'Onderneming aangeraden' voor dit relatieveld in Microsoft Dynamics CRM 3.0

924105 U kunt de verwante records die gekoppeld zijn aan een onderliggende account en die meer dan één niveau diep liggen, niet weergeven in Microsoft Dynamics CRM 3.0

924309 Wijzigingen in de records Wachtrij en Product worden niet weergegeven nadat u deze records offline hebt gewijzigd in de Microsoft CRM-laptopclient voor Outlook

924343 Het systeem reageert traag wanneer u de aanwijzer op items in een menu plaatst in Microsoft Dynamics CRM 3.0

924369 Foutbericht wanneer u probeert een aangepaste opzoekweergave te gebruiken in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Er is een fout opgetreden. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie. Foutcode: 0x80040248'

924371 Foutbericht wanneer u een rapport uitvoert in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Onverwachte fout in rapportverwerking (rsInternalError)'

924383 U kunt niet door de pagina van een webonderdeel bladeren in de Microsoft Dynamics CRM 3.0-client voor Outlook

924425 De webpagina Beschikbare tijdstippen wordt langzaam met gegevens gevuld wanneer u op 'Beschikbare tijdstippen zoeken' klikt op de webpagina 'Serviceactiviteit plannen' in Microsoft Dynamics CRM 3.0

924454 Foutbericht wanneer u een oplossing uitvoert waarmee de status van een aanvraag of van een antwoord voor een entiteit wordt ingesteld in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Deze methode kan alleen worden aangeroepen binnen de context van webservice-aanvraag'

924803 Foutbericht bij het uitvoeren van de functie 'Outlook synchroniseren met CRM' in de Microsoft Dynamics CRM-desktopclient voor Outlook: 'De aangemelde gebruiker beschikt niet over de vereiste beveiligingsmachtigingen om deze records weer te geven of deze actie uit te voeren'

924879 Gedeactiveerde aangepaste entiteitsrecords zijn onverwacht zichtbaar in de gekoppelde weergave in Microsoft Dynamics CRM 3.0

924882 Er doen zich verschillende problemen voor als de lijst met relaties langer is dan één pagina wanneer u probeert verkoopkansrelaties weer te geven in Microsoft Dynamics CRM 3.0

924896 Foutbericht wanneer u probeert een tweede rij te selecteren in de weergave-editor in de functie Geavanceerd zoeken of in de functie Aanpassen in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Toegang geweigerd'

924997 Een callout-gebeurtenis wordt niet als verwacht uitgevoerd wanneer de callout-gebeurtenis optreedt vanwege een workflowregel in Microsoft Dynamics CRM 3.0

925163 De rechten voor delen ontbreken in de onderliggende record nadat u twee records hebt samengevoegd met verschillende rechten voor delen in Microsoft Dynamics CRM 3.0

925233 De waarde van de eigenschap Doorzoekbaar wordt niet geïmporteerd wanneer u aanpassingen importeert die de eigenschap Doorzoekbaar bevatten in Microsoft Dynamics CRM 3.0

925437 Foutbericht wanneer u een e-mailbericht verzendt vanuit de Microsoft Dynamics CRM 3.0-webclient: 'Onvoldoende machtigingen'

925473 U kunt de gegevens van alle systeemgebruikers weergeven wanneer u klikt op 'Beschikbare tijdstippen zoeken' in het dialoogvenster 'Serviceactiviteit plannen' in Microsoft Dynamics CRM 3.0

925505 Microsoft Outlook reageert niet meer wanneer u op een opdrachtknop op de werkbalk van Microsoft Dynamics CRM klikt

925532 Foutbericht wanneer u een e-mailbericht in RTF-indeling volgt in Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook: 'Er is een fout opgetreden tijdens het promoveren van dit item naar Microsoft CRM'

925536 Foutbericht wanneer u bladert door de resultaten van een weergave die een kolom bevat van het type ntext: 'SQL Server-fout. Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder Foutcode: 0x80044150'

925540 Foutbericht wanneer u probeert om de tweede pagina met e-mailactiviteiten weer te geven voor een account in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Ongeldig argument'

925541 U mag Offertes niet selecteren in de lijst 'Recordtype', ook al hebt u leesmachtigingen voor offertes in Microsoft Dynamics CRM 3.0

925780 De adresboekprovider voor de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook heeft mogelijk enkele uren nodig voor de synchronisatie als de entiteiten veel records bevatten in Microsoft Dynamics CRM 3.0

925874 Er is een update voor de omschakeling naar zomer- en wintertijd van 2007 beschikbaar voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 en voor de Microsoft Dynamics CRM 3.0-client van Outlook

926009 Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een lid toevoegt aan een marketinglijst in de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook

926162 De HTML-code wordt weergegeven in plaats van bepaalde speciale tekens in de onderwerpregel van een e-mailbericht wanneer u de functie Direct e-mail verzenden gebruikt in Microsoft Dynamics CRM 3.0

926581 Een workflowproces dat gebruikmaakt van dynamische gegevensvelden voor de datum kan de datum niet ophalen in Microsoft Dynamics CRM 3.0

926811 Outlook reageert niet meer wanneer u een of meer taken toewijst aan een andere gebruiker in de Microsoft Dynamics CRM-laptopclient voor Outlook

927114 Een actie wordt niet uitgevoerd wanneer u een workflowregel maakt die gebruikmaakt van de optie 'Wachten op timer' om de actie uit te voeren in Microsoft Dynamics CRM 3.0

927205 Er wordt een rood vraagteken weergegeven in plaats van het pictogram 'Klant' voor een account of contactpersoon in het dialoogvenster 'Aanvraag: Nieuw' in Microsoft Dynamics CRM 3.0

927206 Een lijst met vermeldingen die Finse of Noorse tekens bevatten, wordt niet als verwacht gesorteerd in Microsoft Dynamics CRM 3.0

927207 E-mailbijlagen hebben ongeldige declaraties van het inhoudstype wanneer u een e-mailbericht verzendt naar een extern adres in Microsoft Dynamics CRM

927667 De webpagina voor het importeren van aanpassingen wordt niet als verwacht gesloten wanneer u probeert aanpassingen te importeren in Microsoft Dynamics CRM 3.0 nadat u Internet Explorer 7 hebt geïnstalleerd

927854 Het programma werkt erg langzaam wanneer u formulieren probeert te laden in Microsoft Dynamics CRM 3.0

927875 Foutbericht wanneer u probeert records samen te voegen in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Er is een fout opgetreden'

928272 Outlook wordt onverwacht afgesloten wanneer u op Verbinding verbreken klikt in de Microsoft Dynamics CRM-laptopclient voor Outlook

928463 Er wordt geen e-mailbericht verzonden naar een account wanneer u de opdracht 'Direct e-mail verzenden' gebruikt in Microsoft Dynamics CRM 3.0

928593 Foutbericht wanneer u probeert een aanpassing opnieuw te importeren in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Het geselecteerde aanpassingsbestand voldoet niet aan het vereiste bestandsschema'

928958 Foutbericht wanneer u accounts of contactpersonen samenvoegt in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Er bestaat al een record met deze waarden. Er kan geen dubbele record worden gemaakt

929082 De Microsoft Dynamics CRM 3.0-update voor de proef met zomertijd in West-Australië is niet beschikbaar

929147 De contactpersonen die u hebt toegevoegd op het tabblad Overige contactpersonen voor een offerte of order, ontbreken nadat u contactpersonen hebt samengevoegd in Microsoft Dynamics CRM 3.0

929148 Een selectielijstveld wordt niet gevuld met een standaardwaarde wanneer u een opvolgingstaak maakt in Microsoft Dynamics CRM 3.0

929350 U kunt met CRM gevolgde e-mailberichten niet weergeven in Microsoft Dynamics CRM 3.0 nadat u hotfix 917277 hebt geïnstalleerd

929421 De BTW wordt niet meegeteld wanneer Microsoft Dynamics CRM 3.0 het berekende bedrag berekent voor een verkoopkansproduct

929488 Foutbericht wanneer u probeert om een DOCX-bestand te koppelen aan een record in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Fout bij laden van bestand'

929634 After you upgrade Microsoft CRM 1.2 to Microsoft Dynamics CRM 3.0. you cannot rename or delete custom attributes that contain extended characters in their schema names

929692 Sommige gebruikers kunnen nog wel nieuwe contactpersonen toevoegen aan een record nadat u de record hebt gedeactiveerd in Microsoft Dynamics CRM 3.0

929904 Foutbericht wanneer u een e-mailbericht dat bijlagen bevat, probeert te verzenden in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'De server kan de opdracht niet verwerken' of 'Extern onderdeel heeft een uitzondering veroorzaakt'

931270 Foutbericht bij het werken met de Microsoft Dynamics CRM-client voor Microsoft Office Outlook: 'Er is een fout opgetreden in Microsoft Office Outlook en het programma moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.'

931996 Foutbericht wanneer u een e-mailactiviteit bijwerkt in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'De SQL Server-time-out is verlopen'

932984 De zomertijdwijzigingen voor 2007 toepassen met behulp van de wizard Tijdzones bijwerken voor Microsoft Dynamics CRM 3.0

933064 Foutbericht wanneer u klikt op een verwante entiteit in een aangepast entiteitsformulier in de Turkse versie van Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Bir hata olustu. Daha fazla bilgi icin system yöneticinize basvurun'

934738 Foutbericht wanneer u een opmerking bewerkt nadat u hotfix 917797 hebt geïnstalleerd in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Fout op pagina'

938238 U kunt de activiteiten van een account zelfs lezen als u geen toegang hebt tot de account in Microsoft Dynamics CRM 3.0

Hotfixes en updates die u handmatig moet inschakelen of configureren

Updatepakket 2 bevat hotfixes en updates die u handmatig moet inschakelen of configureren. Deze hotfixes en updates worden in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen beschreven.

Hotfixes die zijn opgenomen in updatepakket 1 en die u handmatig moet inschakelen of configureren

Opmerking Als u updatepakket 1 eerder hebt geïnstalleerd en u deze hotfixes en updates handmatig hebt ingeschakeld, hoeft u ze niet handmatig in te schakelen nadat u updatepakket 2 hebt toegepast.
911022 U kunt niet verhinderen dat gebruikers gegevens afdrukken in Microsoft CRM 3.0 of gegevens exporteren vanuit Microsoft CRM 3.0 naar Microsoft Excel

911520 E-mailactiviteiten worden niet automatisch verzonden naar de geadresseerden wanneer u e-mailactiviteiten distribueert voor een campagne in Microsoft Dynamics CRM

912061 Bepaalde velden zijn niet beschikbaar als zoekcriteria wanneer u Geavanceerd zoeken gebruikt in Microsoft Dynamics CRM 3.0

912153 Wanneer u een opvolgingsactiviteit voor een campagnerespons of voor een service maakt in Microsoft Dynamics CRM, wordt de naam van de oorspronkelijke account niet automatisch ingevuld in het veld Klant

913645 De velden Bovenliggende account en Bovenliggende klant zijn niet beschikbaar wanneer u grote hoeveelheden contactpersoonrecords of accountrecords tegelijkertijd probeert te bewerken in Microsoft Dynamics CRM 3.0

917098 U kunt de naam van een campagne-entiteit of de kenmerken van een entiteit niet wijzigen in Microsoft Dynamics CRM 3.0

917545 Foutbericht wanneer u probeert de serviceagenda weer te geven in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Er is een niet-verwerkte uitzondering opgetreden tijdens de uitvoering van de huidige webaanvraag'

919534 Microsoft Outlook-formulieren worden weergegeven in plaats van de verwachte Microsoft Dynamics CRM 3.0-webformulieren in de Microsoft Dynamics CRM 3.0-client voor Outlook

Hotfixes die zijn opgenomen in updatepakket 2 en die u handmatig moet inschakelen of configureren

919419 Er worden dubbele wachtrij-items gemaakt nadat u een e-mailbericht hebt ontvangen dat naar een wachtrij is verzonden in Microsoft Dynamics CRM 3.0

923818 Wijzigingen in de optie Type gedrag in een relatie-entiteit worden niet opgeslagen na het importeren van aanpassingen in Microsoft Dynamics CRM 3.0

925473 U kunt de gegevens van alle systeemgebruikers weergeven wanneer u klikt op 'Beschikbare tijdstippen zoeken' in het dialoogvenster 'Serviceactiviteit plannen' in Microsoft Dynamics CRM 3.0

925780 De adresboekprovider voor de Microsoft Dynamics CRM-client voor Outlook heeft mogelijk enkele uren nodig voor de synchronisatie als de entiteiten veel records bevatten in Microsoft Dynamics CRM 3.0

917348 U kunt een relatie in het dialoogvenster 'Relatie: van account tot account' in Microsoft Dynamics CRM 3.0 niet configureren

929634 After you upgrade Microsoft CRM 1.2 to Microsoft Dynamics CRM 3.0. you cannot rename or delete custom attributes that contain extended characters in their schema names

921235 Er treden time-outs op of de prestaties zijn traag wanneer u records opnieuw toewijst van de ene gebruiker aan de andere in Microsoft Dynamics CRM 3.0

921065 Internet Information Services reageert niet meer op een Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

Hoe u in het bezit kunt komen van het updatepakket

Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het pakket CRM3.0-KB927751-Server-NLD.exe nu downloaden.

Releasedatum: 25 juni 2007

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Microsoft Dynamics CRM 3.0-client voor Microsoft Office Outlook

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het pakket CRM3.0-KB927751-Client-NLD.exe nu downloaden.

Releasedatum: 25 juni 2007

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Vereisten

Voor het toepassen van dit updatepakket moet Microsoft Dynamics CRM 3.0 zijn geïnstalleerd.

Computer opnieuw opstarten

Nadat u dit updatepakket hebt toegepast, moet u de computer desgevraagd opnieuw opstarten.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van dit updatepakket heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad
Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijd
Action.jsNiet van toepassing26.36714-mrt-200719:05
Activity.jsNiet van toepassing8.59514-mrt-200719:05
Alllookups.xmlNiet van toepassing18.68613-feb-200723:59
Appgrid.cssNiet van toepassing1.86914-mrt-200719:05
Appgrid.htcNiet van toepassing11.81714-mrt-200719:05
Autoshow.htcNiet van toepassing9.56914-mrt-200719:05
Blank.aspxNiet van toepassing9814-mrt-200719:05
Category_followup.htcNiet van toepassing6.96714-mrt-200719:05
Clientcontrol.htcNiet van toepassing4.94614-mrt-200719:05
Controls.cssNiet van toepassing3.17714-mrt-200719:05
Crmbulkmailservice.exe3.0.5300.15582.854.76015-mrt-200704:29
Crmcache.dll3.0.5300.1558301.41615-mrt-200704:29
Crmmetadatacache.dll3.0.5300.1558204.13615-mrt-200704:29
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15583.422.05615-mrt-200704:31
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15586.759.78415-mrt-200704:31
Crmrichclientsync.dll3.0.5300.15583.157.35215-mrt-200704:29
Crmsecurity.dll3.0.5300.1558769.89615-mrt-200704:30
Crmworkflowservice.exe3.0.5300.15583.903.33615-mrt-200704:29
Customizations.xsdNiet van toepassing54.36314-mrt-200719:05
Duration.htcNiet van toepassing9.74514-mrt-200719:05
Edit.aspxNiet van toepassing7.81514-mrt-200719:05
Fileupload.jsNiet van toepassing1.40514-mrt-200719:05
Form.crm.htcNiet van toepassing9.82514-mrt-200719:05
Global.jsNiet van toepassing19.44814-mrt-200719:05
Grid.cssNiet van toepassing1.76314-mrt-200719:05
Img.lu.htcNiet van toepassing17.85414-mrt-200719:05
Invoice status detail.rdlNiet van toepassing63.64414-mrt-200719:05
Invoice status.rdlNiet van toepassing31.99614-mrt-200719:05
Listaction.jsNiet van toepassing8.74814-mrt-200719:05
Lookupdialogsappgrid.jsNiet van toepassing4.67714-mrt-200719:05
Manageattribute.aspxNiet van toepassing12.75614-mrt-200719:05
Manageattribute.jsNiet van toepassing15.56814-mrt-200719:05
Menu.htcNiet van toepassing13.02614-mrt-200719:05
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1558689.51215-mrt-200704:18
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1558288.10415-mrt-200704:17
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1558370.02415-mrt-200704:19
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155891.49615-mrt-200704:19
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1558726.37615-mrt-200704:17
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1558222.56815-mrt-200704:18
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1558968.04015-mrt-200704:17
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1558382.31215-mrt-200704:17
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.155883.30415-mrt-200704:20
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1558165.22415-mrt-200704:20
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1558320.87215-mrt-200704:20
Microsoft.crm.platform.bulkoperationcontrolassembly.dll3.0.5300.155838.24815-mrt-200704:17
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155850.53615-mrt-200704:20
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.15581.221.99215-mrt-200704:18
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1558247.14415-mrt-200704:18
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1558247.14415-mrt-200704:20
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1558308.58415-mrt-200704:18
Microsoft.crm.se.timezonesettings.exe3.0.5300.1558410.98415-mrt-200704:18
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.admintool.dll3.0.5300.1558673.12815-mrt-200704:17
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.timezoneupdatepatch.exe3.0.5300.155816.23215-mrt-200704:18
Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll3.0.5300.155854.63215-mrt-200704:20
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1558161.12815-mrt-200704:20
Microsoft.crm.tools.workflowlibrary.dll3.0.5300.1558275.81615-mrt-200704:18
Microsoft.crm.webservices.dll3.0.5300.1558456.04015-mrt-200704:17
Mscrm30manageaccountandcontactparentrelationships.exe3.0.5300.155871.01615-mrt-200704:18
Mscrmfastreassign.exe3.0.5300.155875.11215-mrt-200704:18
Mscrmrenameattributes.exe3.0.5300.155854.63215-mrt-200704:18
Notes.cssNiet van toepassing80014-mrt-200719:05
Notes.htcNiet van toepassing16.90921-mrt-200719:32
Notesprint.cssNiet van toepassing45914-mrt-200719:05
Pkgutil.cmdNiet van toepassing11323-mrt-200716:24
Popupmenu.jsNiet van toepassing5.04314-mrt-200719:05
Print.cssNiet van toepassing1.07814-mrt-200719:05
Print_dlg.aspxNiet van toepassing8.82214-mrt-200719:05
Relatedinformation.htcNiet van toepassing8.60714-mrt-200719:05
Sales pipeline.rdlNiet van toepassing108.50614-mrt-200719:06
Select.htcNiet van toepassing14.68014-mrt-200719:05
Service activity volume detail.rdlNiet van toepassing100.12314-mrt-200719:06
Service activity volume.rdlNiet van toepassing65.80614-mrt-200719:06
Sfautil.jsNiet van toepassing40214-mrt-200719:05
Showusage.aspxNiet van toepassing1.63714-mrt-200719:05
Showusage.jsNiet van toepassing91214-mrt-200719:05
Stage.aspxNiet van toepassing78814-mrt-200719:05
Startendduration.jsNiet van toepassing9.73114-mrt-200719:05
Syscustutil.jsNiet van toepassing5.83114-mrt-200719:05
Systemsettings.aspxNiet van toepassing33.57914-mrt-200719:05
Table.dtm.htcNiet van toepassing13.28814-mrt-200719:05
Util.jsNiet van toepassing20.38114-mrt-200719:05
Viewmanager.jsNiet van toepassing13.64614-mrt-200719:05
Workflow.dll3.0.5300.15584.126.05615-mrt-200704:29
Edit.aspxNiet van toepassing4.57714-mrt-200719:05
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1558165.22415-mrt-200704:19
Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll3.0.5300.155854.63215-mrt-200704:20
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1558161.12815-mrt-200704:19
Util.jsNiet van toepassing1.52414-mrt-200719:05
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375.56017-nov-200504:39
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.180.64817-nov-200504:38
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318.21617-nov-200504:39
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143.78417-nov-200504:38
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.11.219.33617-nov-200504:39
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1244.48817-nov-200504:39
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244.48817-nov-200504:39
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1305.92817-nov-200504:39
Crmdbhotfix.dll3.0.5300.1605105.83228-mrt-200710:45
Kb911321_client.dll3.0.5300.155860.77615-mrt-200704:26
Kb911322_client.dll3.0.5300.155858.72815-mrt-200704:26
Kb913954_client.dll3.0.5300.155896.10415-mrt-200704:26
Kb914644_client.dll3.0.5300.155889.44815-mrt-200704:26
Kb914799_client.dll3.0.5300.155862.31215-mrt-200704:26
Kb915024_client.dll3.0.5300.155875.62415-mrt-200704:26
Kb915722_client.dll3.0.5300.1558106.85615-mrt-200704:26
Kb915799_client.dll3.0.5300.155863.84815-mrt-200704:26
Kb916629_client.dll3.0.5300.155875.11215-mrt-200704:26
Kb917098_client.dll3.0.5300.155997.64022-mrt-200715:36
Kb917109_client.dll3.0.5300.155861.28815-mrt-200704:26
Kb917536_client.dll3.0.5300.155883.81615-mrt-200704:26
Kb918990_client.dll3.0.5300.155869.48015-mrt-200704:26
Kb919008_client.dll3.0.5300.155890.98415-mrt-200704:26
Kb919429_client.dll3.0.5300.155863.33615-mrt-200704:26
Kb922807_client.dll3.0.5300.155865.89615-mrt-200704:26
Kb923057_client.dll3.0.5300.155878.69615-mrt-200704:26
Kb923074_client.dll3.0.5300.155862.31215-mrt-200704:26
Kb924105_client.dll3.0.5300.155891.49615-mrt-200704:26
Kb924371_client.dll3.0.5300.155892.00815-mrt-200704:26
Kb924882_client.dll3.0.5300.155865.89615-mrt-200704:26
Kb925163_client.dll3.0.5300.155869.48015-mrt-200704:26
Kb925473_client.dll3.0.5300.155869.99215-mrt-200704:26
Kb925874_client.dll3.0.5300.1558122.72815-mrt-200704:26

Microsoft Dynamics CRM 3.0-client voor Microsoft Office Outlook

BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijd
Action.jsNiet van toepassing26.36714-mrt-200719:05
Activity.jsNiet van toepassing8.59514-mrt-200719:05
Alllookups.xmlNiet van toepassing18.68613-feb-200723:59
Appgrid.cssNiet van toepassing1.86914-mrt-200719:05
Appgrid.htcNiet van toepassing11.81714-mrt-200719:05
Autoshow.htcNiet van toepassing9.56914-mrt-200719:05
Blank.aspxNiet van toepassing9814-mrt-200719:05
Category_followup.htcNiet van toepassing6.96714-mrt-200719:05
Clientcontrol.htcNiet van toepassing4.94614-mrt-200719:05
Controls.cssNiet van toepassing3.17714-mrt-200719:05
Crmaddin.dll3.0.5300.15581.182.56815-mrt-200704:30
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15583.422.05615-mrt-200704:31
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15586.759.78415-mrt-200704:31
Crmoutlookproxy.dll3.0.5300.15581.405.28815-mrt-200704:29
Crmsecurity.dll3.0.5300.1558769.89615-mrt-200704:30
Customizations.xsdNiet van toepassing54.36314-mrt-200719:05
Duration.htcNiet van toepassing9.74514-mrt-200719:05
Edit.aspxNiet van toepassing7.81514-mrt-200719:05
Form.crm.htcNiet van toepassing9.82514-mrt-200719:05
Global.jsNiet van toepassing19.42814-mrt-200719:05
Grid.cssNiet van toepassing1.76314-mrt-200719:05
Img.lu.htcNiet van toepassing17.85414-mrt-200719:05
Lookupdialogsappgrid.jsNiet van toepassing4.67714-mrt-200719:05
Menu.htcNiet van toepassing13.02614-mrt-200719:05
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1558599.40015-mrt-200704:19
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1558292.20015-mrt-200704:18
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1558410.98415-mrt-200704:20
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155891.49615-mrt-200704:20
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1558726.37615-mrt-200704:18
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1558222.56815-mrt-200704:19
Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll3.0.5300.155883.30415-mrt-200704:18
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1558738.66415-mrt-200704:17
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1558382.31215-mrt-200704:18
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.155883.30415-mrt-200704:20
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1558320.87215-mrt-200704:21
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155850.53615-mrt-200704:20
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1558247.14415-mrt-200704:20
Notes.cssNiet van toepassing80014-mrt-200719:05
Notes.htcNiet van toepassing16.90921-mrt-200719:32
Notesprint.cssNiet van toepassing45914-mrt-200719:05
Pkgutil.cmdNiet van toepassing11323-mrt-200716:24
Popupmenu.jsNiet van toepassing5.04314-mrt-200719:05
Print.cssNiet van toepassing1.07814-mrt-200719:05
Print_dlg.aspxNiet van toepassing8.82214-mrt-200719:05
Relatedinformation.htcNiet van toepassing8.60714-mrt-200719:05
Select.htcNiet van toepassing14.68014-mrt-200719:05
Sfautil.jsNiet van toepassing40214-mrt-200719:05
Stage.aspxNiet van toepassing78814-mrt-200719:05
Syncqueue.dll3.0.5300.1558396.13615-mrt-200704:29
Table.dtm.htcNiet van toepassing13.28814-mrt-200719:05
Util.jsNiet van toepassing1.52414-mrt-200719:05
Viewmanager.jsNiet van toepassing13.64614-mrt-200719:05
Edit.aspxNiet van toepassing4.57714-mrt-200719:05
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375.57617-nov-200504:42
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.180.66417-nov-200504:42
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318.23217-nov-200504:42
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143.80017-nov-200504:42
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244.50417-nov-200504:42

Meer informatie

Bekende problemen

Programma's van derden

Als u een programma van derden hebt geïnstalleerd dat het bestand Microsoft.Crm.MetadataService.dll registreert in de GAC (Global Assembly Cache), treedt er mogelijk een probleem op in Microsoft Dynamics CRM nadat u dit updatepakket hebt geïnstalleerd. Dit probleem kan zich voordoen als u een entiteit of kenmerk opslaat of bijwerkt.
Voor meer informatie over het oplossen van dit probleem klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
934690 Foutbericht wanneer u een entiteit of een kenmerk opslaat of bijwerkt in Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'Er is een fout opgetreden. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.'

Aanpassingen exporteren en importeren

Als aanpassingen worden geëxporteerd vanaf een Microsoft Dynamics CRM-server waarop een updatepakket is geïnstalleerd, kunt u de aanpassingen niet importeren op een Microsoft Dynamics CRM-server waarop dit updatepakket niet is geïnstalleerd. Als u probeert aanpassingen op deze manier te importeren, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Het geselecteerde schemabestand voldoet niet aan de vereiste indeling. Er is een fout opgetreden bij de schemaverificatie op regel 37977. positie 16.
Daarom moet u controleren of op beide servers hetzelfde updatepakket is geïnstalleerd wanneer u aanpassingen uitwisselt tussen twee servers.

De tijdelijke internetbestanden verwijderen

Wellicht moet u de tijdelijke internetbestanden verwijderen nadat u de correcties hebt toegepast. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start Windows Internet Explorer.
 2. Open het menu Extra, klik op
  Internet-opties en klik op Bestanden verwijderen.

Foutberichten

Foutbericht 1

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register foutief wijzigt met de Register-editor of met een andere methode. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Wanneer u updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 installeert, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
Application has generated an exception that could not be handled. Process id 0x4f4 (1268), Thread Id=0xe7c (3708).
Dit probleem houdt verband met de zomertijdupdate die is opgenomen in updatepakket 2. Dit probleem kan de volgende oorzaken hebben.

Oorzaak 1

Er ontbreekt een registersleutel. Deze registersleutel is vereist voor het bestand TimeZoneUpdatePatch.exe. Het bestand TimeZoneUpdatePatch.exe wordt uitgevoerd als een subproces van de installatie van updatepakket 2. Zie Oplossing 1 verderop in deze sectie.

Oorzaak 2

Er wordt naar een onbekende registersleutel gevraagd door het bestand TimeZoneUpdatePatch.exe. Het bestand TimeZoneUpdatePatch.exe wordt uitgevoerd als een subproces van de installatie van updatepakket 2. Zie Oplossing 2 verderop in deze sectie.

Opmerking Tijdzones worden opgeslagen op de volgende locatie in het register:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

Oplossing 1

 1. Kopieer de registersleutelwaarden voor de tijdzones naar een tekstbestand. Typ hiervoor de volgende opdracht in een opdrachtpromptvenster.
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Gebruik dezelfde opdracht op een andere Microsoft Dynamics CRM-server waarop updatepakket 2 is geïnstalleerd.
 3. Installeer het bestand Windiff.exe. U kunt dit op een van de volgende manieren doen.
  Installatie vanaf de cd van Windows
  1. Plaats de cd-rom van uw versie van Windows in het station.
  2. Klik op Door deze cd-rom bladeren en open de map Support\Tools.
  3. Dubbelklik op Setup.exeen volg de aanwijzingen op het scherm.
  Installatie via Microsoft Downloadcentrum
  Ga voor Windows XP Service Pack 2 naar de volgende Microsoft-website: Ga voor Windows Server 2003 Service Pack 1 naar de volgende Microsoft-website:
 4. Voer het hulpprogramma Windiff uit om de TimeZoneRegInfo.txt-bestanden met elkaar te vergelijken.
 5. Vergelijk de TimeZoneRegInfo.txt-bestanden met elkaar om te bepalen voor welke tijdzones er een indexvermelding ontbreekt voor een bepaalde tijdzone. Tijdzones waarvoor een indexvermelding ontbreekt, hebben de waarde DWORD. Open vervolgens het register en typ de juiste waarde. Open het register door te klikken op Start en op Uitvoeren en typ regedit.

Oplossing 2

 1. Kopieer de registersleutelwaarden voor de tijdzones naar een tekstbestand. Typ hiervoor de volgende opdracht in een opdrachtpromptvenster.
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Gebruik dezelfde opdracht op een andere Microsoft Dynamics CRM-server waarop updatepakket 2 is geïnstalleerd.
 3. Download het bestand Windiff.exe. Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft:
 4. Voer het hulpprogramma Windiff uit om de TimeZoneRegInfo.txt-bestanden met elkaar te vergelijken.
 5. Zoek in het bestand TimeZoneRegInfo.txt voor de Microsoft Dynamics CRM-server waarop updatepakket 2 is geïnstalleerd naar onbekende tijdzones. De volgende registersleutel voorkomt bijvoorbeeld dat updatepakket 2 kan worden geïnstalleerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jerusalem Standard Time
 6. Exporteer de onbekende registersleutel voor tijdzones om een back-up te maken. Selecteer hiervoor de registersleutel, klik op
  Bestand en klik op Exporteren. Sla de registersleutel op als een REG-bestand.
 7. Start de installatie van updatepakket 2 opnieuw.
 8. Wanneer updatepakket 2 is geïnstalleerd, voert u de onbekende registersleutel voor tijdzones in het register in. Dubbelklik hiervoor op het bestand dat u hebt gemaakt in stap 6. eerder in deze sectie.

Foutbericht 2

Wanneer u updatepakket 2 installeert op de Microsoft Dynamics CRM-server, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
Setup failed to update the database. The installation of this update has stopped. Contact customer support services.
Het installatielogboekbestand kan ook het volgende foutbericht bevatten:
(Error) DB update Initialization failed with code 64541. Function: CCompActionBase::ValidateDBUpdateInstall File: c:\bt\716\src\crmse\installer\mscrmcustom\ccompactionbase.cpp Line: 758

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor omdat het Data Migration Framework is geïnstalleerd.

Oplossing

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
 1. Klik op Start, klik op
  Configuratiescherm en dubbelklik op
  Software.
 2. In het dialoogvenster Software schakelt u het selectievakje Microsoft Dynamics CRM Data Migration Framework in.
 3. Klik op Verwijderen.

Foutbericht 3

Tijdens de installatie van updatepakket 2 wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Setup failed to update the database. The installation of this update has stopped. Contact Customer Support Services.
Bovendien wordt de volgende informatie vastgelegd in het bestand KB927751_err.log op de Microsoft Dynamics CRM-server:
Opmerking Dit logboekbestand bevindt zich in de map %windir%. Doorgaans is dit de map C:\Windows.

Oorzaak 1

Dit probleem doet zich meestal voor omdat er een groot aantal contactpersonen wordt bijgewerkt door hotfix 923057. Hotfix 923057 is opgenomen in updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Oorzaak 2

Dit probleem doet zich meestal onder de volgende omstandigheden voor:
 • Het systeem werd bijgewerkt van Microsoft CRM 1.2 naar Microsoft Dynamics CRM 3.0.
 • Er zijn aangepaste velden gemaakt in Microsoft Dynamics CRM 3.0 voor niet-aangepaste taakactiviteitsvelden van een bepaald type in Microsoft CRM 1.2.
Door de aanwezigheid van deze velden kan hotfix 913954 niet worden geïnstalleerd. Hotfix 913954 is opgenomen in updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Oplossing 1

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register foutief wijzigt met de Register-editor of met een andere methode. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

U kunt dit probleem oplossen door de DWORD-waarde voor de registervermelding HotfixDBTimeout te verhogen. Deze registervermelding bevindt zich in de volgende registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
Welke waarde u moet instellen voor de DWORD-waarde, is afhankelijk van het aantal contactpersonen in de Microsoft Dynamics CRM-database. U moet in ieder geval geen waarde instellen die hoger is dan een decimale waarde van 65535. omdat updatepakket 2 decimale waarden die hoger zijn dan 65535 niet herkent. U kunt de DWORD-waarde van de registervermelding HotfixDBTimeout wijzigen door als volgt te werk te gaan:
 1. Klik op de Microsoft Dynamics CRM-server op
  Start, klik op Uitvoeren en typ
  regedit. Klik vervolgens op
  OK.
 2. Klik op de volgende subsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
  Als de registervermelding HotfixDBTimeout niet bestaat, gaat u naar stap 3. Als de registervermelding HotfixDBTimeout al bestaat, gaat u naar stap 5.
 3. Open het menu Bewerken, wijs de optie
  Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ HotfixDBTimeout en druk op Enter.
 5. Klik met de rechtermuisknop op
  HotfixDBTimeout en klik op
  Wijzigen.
 6. Klik op Decimaal grondgetal, typ
  65000 in het vak Waardegegevens en klik op OK.

  Opmerking Hotfixinstallaties herkennen alleen decimale waarden tussen 0 en 65535. De waarde staat voor het aantal seconden dat het programma wacht met een reactie op een query voordat u het foutbericht ontvangt. U kunt deze waarde zo ingesteld laten nadat u updatepakket 2 hebt geïnstalleerd.
 7. Open het menu Bestand en klik op
  Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.
Als u het foutbericht blijft ontvangen nadat u de stappen hebt gevolgd om de DWORD-waarde van de registervermelding HotfixDBTimeout te wijzigen, moet u wellicht de DWORD-waarde van de registervermelding OLEDBTimeout toevoegen of wijzigen. Deze registervermelding bevindt zich in de volgende registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MSCRM
Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op de Microsoft Dynamics CRM-server op
  Start, klik op Uitvoeren en typ
  regedit. Klik vervolgens op
  OK.
 2. Klik op de volgende subsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
  Als de registervermelding OLEDBTimeout niet bestaat, gaat u naar stap 3. Als de registervermelding OLEDBTimeout wel bestaat, gaat u naar stap 5.
 3. Open het menu Bewerken, wijs de optie
  Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ OLEDBTimeout en druk op Enter.
 5. Klik met de rechtermuisknop op
  OLEDBTimeout en klik op Wijzigen.
 6. Klik op Decimaal grondgetal, typ
  65000 in het vak Waardegegevens en klik op OK.

  Opmerking De waarde staat voor het aantal seconden dat het programma wacht met een reactie op een query voordat het foutbericht wordt weergegeven. Als de DWORD-waarde van de registervermelding OLEDBTimeout niet is geconfigureerd, is de standaardtime-out 30 seconden.
 7. Open het menu Bestand en klik op
  Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.
 8. Installeer updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM opnieuw op de Microsoft Dynamics CRM-server.
 9. Wijzig de waarde van de registervermelding OLEDBTimeout weer in een waarde die ligt tussen 30 en 300.

  Opmerking Nadat u updatepakket 2 hebt geïnstalleerd, raden we u aan de waarde van deze registervermelding weer te wijzigen in een decimale waarde tussen 30 en 300. Zo voorkomt u prestatieproblemen omdat grotere waarden ervoor zorgen dat langdurende Microsoft SQL Server-query's van Microsoft Dynamics CRM kunnen doorgaan zonder dat er een time-out optreedt. Langdurende SQL Server-query's kunnen ervoor zorgen dat SQL Server de uitvoering van andere query's blokkeert.

Oplossing 2

Los dit probleem op door de kenmerken te verwijderen, als ze tenminste geen waarden bevatten. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Maak een back-up van de MSCRM- en Metabase-database.
 2. Start Microsoft Dynamics CRM, klik op
  Aanpassingen, klik op Taak en klik op
  Kenmerken.
 3. Verwijder de volgende kenmerken:
  • CFIDirectionCode
  • CFIScheduledDurationMinutes
  • CFIStatusCode
  • CFDScheduledEnd
 4. Klik op Opslaan en klik op
  Publiceren om de kenmerken te verwijderen uit de entiteit Taak.
 5. Probeer updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM te installeren.

Referenties

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over terminologie met betrekking tot software-updates:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
887283 Naamgevingsstandaarden voor hotfixes en updatepakketten voor Microsoft Business Solutions CRM-software

Eigenschappen

Artikel-id: 927751 - Laatst bijgewerkt: 9 mei 2008 - Revisie: 1

Feedback