Windows Vista kan geen IP-adres ophalen van bepaalde routers of DHCP-servers

Bepaalde routers of DHCP-servers zijn niet compatibel met Windows Vista. Dit artikel helpt u bij het oplossen van dit probleem. Als u niet zeker weet of uw router compatibel is, kunt u de oplossing toch proberen.

Automatisch oplossen

Klik op 'Dit probleem oplossen' om dit probleem automatisch op te laten lossen. Klik op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de Fix it-wizard.


Notities
  • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische herstelbewerking werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
  • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt. 

Het probleem handmatig oplossen – de markering BROADCAST uitschakelen

Oorzaak

De markering BROADCAST in DHCP-opsporingspakketten is standaard ingeschakeld in Windows Vista (DhcpConnEnableBcastFlagToggle = 1). Windows Vista haalt daarom een IP-adres op met behulp van de markering BROADCAST in DHCP-opsporingspakketten. Als een router of DHCP-server de DHCP-opsporingspakketten niet kan verwerken, kan Windows Vista geen IP-adres ophalen. Met deze oplossing wordt de markering BROADCAST uitgeschakeld door DhcpConnEnableBcastFlagToggle op 0 in te stellen.

Dit probleem bestaat standaard niet in Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3 of Windows 7, omdat de markering BROADCAST is uitgeschakeld (DhcpConnEnableBcastFlagToggle = 0).

Meer informatie

Als u weet dat de router of de DHCP-server van een andere fabrikant dan Microsoft de DHCP-markering BROADCAST niet ondersteunt, kunt u de volgende waarden voor de volgende registervermelding configureren, in plaats van de registersleutel DhcpConnEnableBcastFlagToggle te gebruiken. 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{<Network Adapter GUID>}

Naam: DhcpConnForceBroadcastFlag
Type: REG_DWORD
Gegevens: 0
Notities
  • Met de waarde 0 wordt registervermelding uitgeschakeld. U kunt met deze waarde voorkomen dat Windows Vista de DHCP-markering BROADCAST gebruikt. Nadat u de registervermelding hebt geconfigureerd, maakt Windows Vista geen gebruik meer van de DHCP-markering BROADCAST.
  • Dit probleem treedt niet op in Windows 7. DhcpConnEnableBcastFlagToggle is daarin standaard ingesteld op 1.
Eigenschappen

Artikel-id: 928233 - Laatst bijgewerkt: 8 jan. 2014 - Revisie: 1

Feedback