Een USB-apparaat werkt niet meer naar behoren nadat u Windows Vista uit de slaap- of winterslaapstand hebt gehaald

Symptomen

Nadat u een Windows Vista-computer uit de slaap- of winterslaapstand hebt gehaald of nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, werken sommige apparaten mogelijk niet meer naar behoren. De volgende problemen kunnen optreden:
 • Een apparaat zoals een USB-infraroodontvanger wordt niet juist hervat. Wanneer dit probleem optreedt, is een bijbehorend apparaat zoals de infraroodafstandsbediening van Windows Media Center, niet beschikbaar.
 • Windows Vista herkent sommige USB-apparaten niet. De USB-apparaten werken niet.
 • Een USB-apparaat zoals een vingerafdruklezer is niet direct beschikbaar. Het kan bijvoorbeeld 30 seconden duren voordat het apparaat weer beschikbaar is nadat het welkomstscherm is verschenen.
 • USB-basisstations die meerdere interfaces bevatten en die zijn aangesloten via USB werken niet naar behoren nadat u Windows Vista uit de slaap- of winterslaapstand hebt gehaald. Dit probleem treedt ook op nadat u de computer opnieuw hebt opgestart. Wanneer dit probleem optreedt, worden gele uitroeptekens weergegeven in Apparaatbeheer voor de USB-basisstations.

Oplossing

Informatie over servicepacks

U kunt dit probleem oplossen met het meest recente servicepack voor Windows Vista. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
935791 Het meest recente servicepack voor Windows Vista ophalen
Opmerking Nadat u het servicepack hebt geïnstalleerd, volgt u de instructies in de sectie Post-installatie-instructies.

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Windows Vista, x86-versies
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hccoin.dll6.0.6000.205508,70406-Mar-200702:54x86
Update.mumNot applicable2,03006-Mar-200721:22Not applicable
Usbd.sys6.0.6000.205505,88806-Mar-200702:08Not applicable
Usbehci.sys6.0.6000.2055038,40006-Mar-200702:08x86
Usbhub.sys6.0.6000.20550192,00006-Mar-200702:09x86
Usbohci.sys6.0.6000.2055019,45606-Mar-200702:08x86
Usbport.sys6.0.6000.20550223,74406-Mar-200702:08x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2055022,52806-Mar-200702:08x86
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20550_none_bc2faa301fad4196.manifestNot applicable5,38606-Mar-200721:23Not applicable
Windows Vista, 64 bitsversies
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20550_none_184e45b3d80ab2cc.manifestNot applicable5,38806-Mar-200721:32Not applicable
Hccoin.dll6.0.6000.2055010,75206-Mar-200703:59x64
Update.mumNot applicable2,03006-Mar-200721:22Not applicable
Usbd.sys6.0.6000.205507,55206-Mar-200702:32x64
Usbehci.sys6.0.6000.2055048,12806-Mar-200702:32x64
Usbhub.sys6.0.6000.20550266,24006-Mar-200702:32x64
Usbohci.sys6.0.6000.2055024,06406-Mar-200702:32x64
Usbport.sys6.0.6000.20550257,02406-Mar-200702:32x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2055028,67206-Mar-200702:32x64

Post-installatie-instructies

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003
Nadat u deze hotfix of een latere, op USB gebaseerde, hotfix hebt geïnstalleerd, werkt een ander USB-apparaat mogelijk niet meer nadat u Windows Vista uit de slaap- of winterslaapstand hebt gehaald. Dit andere apparaat kan bijvoorbeeld een geïntegreerd USB-apparaat zijn. Als u dit probleem wilt oplossen, gebruikt u eerst Apparaatbeheer om vast te stellen door welke USB Universal Host Controller die het geïntegreerde USB-apparaat bestuurt, het probleem wordt veroorzaakt. Vervolgens moet u de vermelding ForceHCResetOnResume toevoegen aan de registersubsleutel die overeenkomt met de USB Universal Host Controller.

Opmerking Als het USB-apparaat een USB 2.0-apparaat is, wordt het apparaat mogelijk niet weergegeven in het knooppunt USB Universal Host Controller in Apparaatbeheer. Het apparaat wordt waarschijnlijk wel weergegeven in een ander knooppunt met USB-hostcontrollers. De naam van het knooppunt met USB-hostcontrollers bevat mogelijk de woorden Enhanced, EHCI of USB 2.0. De volgende stappen zijn van toepassing op een USB Universal Host Controller. Deze stappen zijn echter ook van toepassing op een USB 2.0 Enhanced Host Controller. Stap 1: Stel vast om welke USB Universal Host Controller het gaat.
 1. Klik op Start, typ devmgmt.msc in het vak Zoekopdracht starten en klik op devmgmt.msc in de lijst Programma's.
 2. Klik op Apparaten op verbinding in het menu Beeld.
 3. Vouw het processorknooppunt uit. Vouw bijvoorbeeld het knooppunt ACPI Multiprocessor-pc uit.

  Opmerking De knooppuntnamen in deze procedure kunnen afwijken, al naar gelang de hardware.
 4. Vouw Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI uit.
 5. Vouw PCI-bus uit. Er worden verschillende USB Universal Host Controllers vermeld.
 6. Vouw alle knooppunten met USB Universal Host Controllers uit en vouw de onderliggende knooppunten uit totdat u de naam tegenkomt van het apparaat dat het probleem veroorzaakt. De apparaatvermelding kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:
  ACPI Multiprocessor PC\Microsoft ACPI-Compliant System\PCI Bus\Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830\USB Root Hub\vingerafdruklezer
  Opmerkingen
  • De vingerafdruklezer wordt doorgaans vermeld als biometrisch apparaat.
  • De specifieke USB Universal Host Controller moet niet worden gebruikt voor het beheren van extern beschikbare USB-poorten. Onder het knooppunt USB-hoofdhub voor de specifieke USB Universal Host Controller moeten bijvoorbeeld alleen geïntegreerde USB-apparaten worden vermeld.
 7. Wanneer u het apparaat hebt gevonden, klikt u met de rechtermuisknop op de bijbehorende USB Universal Host Controller en klikt u op Eigenschappen. In het voorbeeld in stap 6 klikt u met de rechtermuisknop op Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830 en klikt u op Eigenschappen.
 8. Open het tabblad Details.
 9. Selecteer Hardware-id's in de lijst. Let op de hardware-id's die worden vermeld. De hardware-id's kunnen er bijvoorbeeld als volgt uitzien:
  PCI\VEN_8086&DEV_2830&SUBSYS_2A36103C&REV_02
  PCI\VEN_8086&DEV_2830&SUBSYS_2A36103C
  PCI\VEN_8086&DEV_2830&CC_0C0300
  PCI\VEN_8086&DEV_2830&CC_0C03

Stap 2: Voeg de waarde ForceHCResetOnResume toe voor de USB Universal Host Controller

 1. Klik op Start, typ regedit in het vak Zoekopdracht starten en klik op regedit.exe in de lijst Programma's.
 2. Klik op de registersubsleutels die vergelijkbaar zijn met de volgende:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\viercijferig nummer
  Opmerkingen
  • Viercijferig nummer is een aanduiding voor de USB-apparaten in het systeem.
  • In deze stap moet u de registersubsleutels opzoeken die de USB Universal Host Controllers van het systeem vertegenwoordigen. De USB Universal Host Controllers hebben doorgaans de laagste viercijferige nummers. De volgende subsleutels vertegenwoordigen meestal USB Universal Host Controllers:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\0000 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\0001 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\0002 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\0003 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\0004 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\0005 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\0006
 3. Bekijk de registervermelding DriverDesc en de registervermelding MatchingDeviceId in elke subsleutel. Zoek naar een waarde die nauw overeenkomt met de waarde Hardware-id voor de USB Universal Host Controller-naam die u in Apparaatbeheer hebt gevonden. De volgende tabel bevat voorbeeldwaarden.
  Waarde Apparaatbeheer
  Registerwaarde:
  Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830"DriverDesc"="Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830"
  PCI\VEN_8086&DEV_2830"MatchingDeviceId"="pci\\ven_8086&dev_2830"
  In dit voorbeeld moet u de subsleutel bewerken die de volgende registerwaarde bevat:
  Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830
  Deze USB Universal Host Controller bevindt zich in de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\0000
  In dit voorbeeld moet u daarom de DWORD-vermelding ForceHCResetOnResume met de waarde 1 toevoegen aan de registersubsleutel.
 4. Klik op de registersubsleutel die u in de vorige stap hebt gevonden. Klik bijvoorbeeld op de volgende subsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\Viercijferig nummer
  Opmerking Viercijferig nummer is de registersubsleutel die de specifieke USB Universal Host Controller vertegenwoordigt. De subsleutel kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\0000

 5. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 6. Typ ForceHCResetOnResume als de naam van de nieuwe DWORD-waarde en druk op Enter.
 7. Klik met de rechtermuisknop op ForceHCResetOnResume en klik op Wijzigen.
 8. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 9. Sluit de Register-editor af.
 10. Start de computer opnieuw op.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Windows Vista Service Pack 1 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.

Meer informatie

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Eigenschappen

Artikel-id: 928631 - Laatst bijgewerkt: 11 okt. 2011 - Revisie: 1

Feedback