Installatiemedia worden niet herkend wanneer u probeert Windows Vista te installeren vanaf cd of dvd

Symptomen

Wanneer u probeert Windows Vista te installeren vanaf cd of dvd, treden een of meer van de volgende problemen op:
 • De schijf wordt niet herkend door de computer.
 • Als u de inhoud van de schijf bekijkt in Windows Verkenner, lijkt het alsof de schijf leeg is.
 • De schijf bevindt zich in het cd- of dvd-station op het moment dat u de computer start. Er wordt echter niet het volgende, verwachte bericht weergegeven:
  Druk op een willekeurige toets om vanaf de cd op te starten.

Oorzaak

Deze problemen kunnen optreden in de volgende gevallen:
 • U plaatst een dvd met Windows Vista in een cd-station.
 • De schijf is defect of beschadigd.
 • Het cd- of dvd-station is niet geconfigureerd als opstartapparaat in het BIOS.
 • De schijf wordt herkend als ongeldig medium. Het is bijvoorbeeld een kopie van een schijf.
 • Er is een probleem dat wordt veroorzaakt door de firmware van het cd- of dvd-station.
 • Er is een probleem met betrekking tot de compatibiliteit van het medium.

Oplossing

U kunt deze problemen als volgt oplossen:
 1. Controleer of u de schijf met Windows Vista in het juiste type station hebt geplaatst. Cd-media kunnen worden gelezen door een cd-station of een dvd-station. Dvd-media kunnen echter alleen worden gelezen door een dvd-station. Controleer of u niet een dvd in een cd-station hebt geplaatst. Is het probleem niet opgelost, dan gaat u verder met stap 2.
 2. Inspecteer de schijf met Windows Vista op fysieke beschadigingen, zoals krassen of andere zichtbare defecten. Als het medium defect is, vraagt u op de plaats van aankoop om een vervangingsexemplaar of neemt u contact op met Microsoft. Is het probleem niet opgelost, dan gaat u verder met stap 3.
 3. Controleer of het cd- of dvd-station is geconfigureerd als opstartapparaat in het BIOS. Raadpleeg de documentatie bij de computer of neem contact op met de fabrikant voor informatie over het configureren van de computer zodat deze kan worden opgestart vanaf het cd- of dvd-station. Is het probleem niet opgelost, dan gaat u verder met stap 4.
 4. Controleer of de schijf met Windows Vista authentiek is. Op authentieke schijven met Windows Vista is een hologram afgedrukt met de tekst “genuine media”. Voer de installatie opnieuw uit met een authentieke schijf met Windows Vista. Als u een authentieke schijf hebt, gaat u verder met stap 5.

 5. Plaats een andere opstartschijf in het cd- of dvd-station en gebruik die schijf om de computer op te starten. Probeer het bijvoorbeeld met een cd met Microsoft Windows XP of met een schijf die door de computerfabrikant is geleverd voor het opnieuw installeren van het besturingssysteem. Als u een andere schijf kunt gebruiken om de computer te starten, is de schijf met Windows Vista wellicht defect of beschadigd. Als u geen andere schijf kunt gebruiken voor het starten van de computer vanaf het cd- of dvd-station, gaat u verder met stap 6.
 6. De schijf met Windows Vista kan mogelijk pas correct worden gelezen nadat een update van de firmware van het cd- of dvd-station is uitgevoerd. Neem contact op met de fabrikant van het cd- of dvd-station om te vragen naar updates voor het specifieke model van uw station. Als er inderdaad updates beschikbaar zijn, downloadt u deze en voert u vervolgens een upgrade van de firmware uit op het cd- of dvd-station. Is het probleem niet opgelost, dan gaat u verder met stap 7.
 7. Probeer Windows Vista te installeren vanaf een ander cd- of dvd-station als dat praktisch haalbaar is. Is het probleem niet opgelost, dan gaat u verder met stap 8.
 8. Ook andere compatibiliteitsproblemen van het medium kunnen verhinderen dat de computer wordt opgestart vanaf de schijf met Windows Vista. Als de schijf toegankelijk is vanuit een besturingssysteem dat al op de computer is geïnstalleerd, kopieert u de inhoud van de dvd of cd naar een map op de vaste schijf en probeert u een platte installatie uit te voeren.

  Opmerking Een platte installatie is een software-installatie die wordt uitgevoerd met behulp van bestanden die zijn gekopieerd naar een vaste schijf en niet vanaf een ander installatiemedium, zoals een schijf. U moet over een extra capaciteit van 3 gigabyte (GB) op uw vaste schijf beschikken om een platte installatie van Windows Vista te kunnen uitvoeren.  Ga als volgt te werk om een platte installatie van Windows Vista uit te voeren vanaf de vaste schijf:
  1. Klik met de rechtermuisknop op Start en klik op Verkennen.
  2. Zoek het cd- of dvd-station dat de schijf met Windows Vista bevat en klik hierop.
  3. Open het menu Bewerken en klik op Alles selecteren.
  4. Klik op Kopiëren in het menu Bewerken.
  5. Open op de vaste schijf de map waar u de bestanden voor de platte installatie naartoe wilt kopiëren.
  6. Wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan en klik op Map.
  7. Typ Windows Vista Flat en druk op Enter.
  8. Dubbelklik op Windows Vista Flat en klik op Plakken in het menu Bewerken.
  9. Nadat de bestanden zijn gekopieerd vanaf de schijf met Windows Vista naar de map "Windows Vista Flat", dubbelklikt u op Setup.exe.
  10. Volg de stappen in de installatiewizard voor Windows om de installatie uit te voeren.
Voor informatie over contactgegevens van de computerfabrikant klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
65416 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K

60781 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P

60782 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, Q-Z
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
Eigenschappen

Artikel-id: 928633 - Laatst bijgewerkt: 31 jan. 2007 - Revisie: 1

Feedback