FIX: Problemen bij het gebruik van Windows Media Encoder 9 op een computer met Windows Vista

Symptomen

Wanneer u Microsoft WME 9 (Windows Media Encoder) op een Windows Vista-computer uitvoert, kunnen zich de volgende problemen voordoen.

Probleem 1

Wanneer u het opdrachtregelscript WMCmd.vbs van Windows Media Encoder uitvoert, loopt de scripthost Cscript.exe vast.

Probleem 2

De pictogrammen die worden weergegeven op de coderingswerkbalk en in de coderingsdialoogvensters, worden weergegeven met een lage bitdiepte. Het lijkt daarom alsof de pictogrammen een lage resolutie hebben.

Probleem 3

Het coderingsprogramma loopt vast wanneer u het coderingsprofiel configureert of een coderingssessie start.

Oplossing

Informatie over hotfixes

Microsoft heeft nu een ondersteunde hotfix voor dit probleem beschikbaar gesteld. Deze hotfix is echter alleen bedoeld om het probleem te corrigeren dat in dit artikel wordt beschreven. Voer de hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

U kunt dit probleem verhelpen door de hotfix op te vragen bij Microsoft Product Support Services. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Product Support Services en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website:Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die normaal verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen, worden geannuleerd als een medewerker van Microsoft Product Support Services van mening is dat een specifieke update de oplossing van uw probleem is. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update.

Informatie over de installatie

Als u deze hotfix op een Windows Vista-computer wilt toepassen, moet u verhoogde gebruikersrechten hebben. Wij raden u aan met de rechtermuisknop te klikken op het uitvoerbare bestand voor het hotfixpakket en vervolgens te klikken op Uitvoeren als beheerder. U kunt het uitvoerbare bestand ook uitvoeren via een consolevenster met verhoogde gebruikersrechten.

Downloadgegevens

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Wmenc.exe9.0.0.3352647.16815-nov-200618:57x86
Wmenceng.dll9.0.0.33521.554.94415-nov-200619:12x86

Meer informatie

De 64-bits versie van Windows Media Encoder is bijgewerkt zodat u het coderingprogramma kunt installeren onder de 64-bits versie van Windows Vista. Deze bijgewerkte versie van het coderingsprogramma bevat de correcties die in dit artikel worden beschreven. U kunt de bijgewerkte versie van het coderingsprogramma downloaden van de volgende website van Microsoft:
Eigenschappen

Artikel-id: 929182 - Laatst bijgewerkt: 6 dec. 2007 - Revisie: 1

Feedback