Hulp bij het configureren van IPv6 in Windows voor gevorderde gebruikers

Van toepassing: Windows 10, version 1909Windows Server, version 1909 (Datacenter, Standard)Windows 10, version 1903

Inleiding


Windows Vista, Windows Server 2008 en latere versies van Windows implementeren RFC 3484 en gebruiken een voorvoegseltabel om te bepalen welk adres moet worden gebruikt wanneer meerdere adressen beschikbaar zijn voor een DNS-naam (Domain Name System).

Standaard geeft Windows de voorkeur aan globale IPv6-unicastadressen ten opzicht van IPv4-adressen.

Samenvatting


Doorgaans kiezen IT-beheerders ervoor om IPv6 uit te schakelen. De reden hiervoor is vaak een onbekend, netwerkgerelateerd probleem, zoals een naamsomzettingsprobleem.

Belangrijk IPv6 (Internet Protocol versie 6) is een verplicht onderdeel van Windows Vista en Windows Server 2008 en nieuwere versies. Het uitschakelen van IPv6 of onderdelen daarvan wordt niet aanbevolen. Als u dat wel doet, kan het voorkomen dat bepaalde Windows-onderdelen niet functioneren.

We raden u aan "Voorrang geven aan IPv4 boven IPv6" in voorvoegselbeleidsregels te gebruiken in plaats van IPV6 uit te schakelen.

IPv6 of onderdelen van IPv6 automatisch uitschakelen of opnieuw inschakelen


Ga als volgt te werk als u IPv6 of onderdelen van IPv6 automatisch wilt uitschakelen of opnieuw inschakelen:

 1. Klik op de knop Downloaden voor de procedure die u wilt uitvoeren.
 2. Klik op Uitvoeren of Openen in het dialoogvenster Bestand downloaden
 3. Volg de stappen in de snelle wizard.
 
Liever IPv4 dan IPv6 in het voorvoegselbeleid IPv6 uitschakelen in alle niet-tunnelinterfaces IPv6 uitschakelen in alle tunnelinterfaces IPv6 in niet-tunnelinterfaces (behalve in de loopbackinterface) en in IPv6-tunnelinterfaces uitschakelen
 
Liever IPv6 dan IPv4 in het voorvoegselbeleid IPv6 opnieuw inschakelen in alle niet-tunnelinterfaces IPv6 opnieuw inschakelen in alle tunnelinterfaces IPv6 opnieuw inschakelen in niet-tunnelinterfaces en in IPv6-tunnelinterfaces
 

Registersleutel gebruiken om IPv6 te configureren


Belangrijk Volg de stappen in dit gedeelte zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Maak, voordat u het register wijzigt, een back-up van het register, zodat u het kunt herstellen in geval van problemen.

Om IPv6 te configureren, wijzigt u de volgende registerwaarde op basis van de volgende tabel.

Location:         HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\Name:             DisabledComponentsType:             REG_DWORDMin Value:       0x00Max Value:       0xFF (IPv6 disabled)

IPv6-functionaliteit

Registerwaarde

Opmerkingen

IPv4 boven IPv6 verkiezen

Dec 32

Hex 0x20

Bin xx1x xxxx

Aanbevolen in plaats van uitschakelen.

IPv6 uitschakelen

Dec 255

Hex 0xFF

Bin 1111 1111

Raadpleeg KB3014406 als u een vertraging ervaart bij het opstarten nadat u IPv6 in Windows 7 SP1 of Windows Server 2008 R2 SP1 hebt uitgeschakeld.

Bovendien start het systeem 5 seconden later op als IPv6 is uitgeschakeld doordat de registerinstelling DisabledComponents onjuist is ingesteld op de waarde 0xfffffff. De juiste waarde is 0xff.
Zie voor meer informatie de vraag 'Wat zijn de aanbevelingen van Microsoft over het uitschakelen van IPv6?' in IPv6 voor Microsoft Windows Veelgestelde vragen.

De registerwaarde DisabledComponents is niet van invloed op de status van het selectievakje. Ook als de registerwaarde DisabledComponents is ingesteld op het uitschakelen van IPv6, kan het selectievakje op het tabblad Netwerken voor elke interface worden ingeschakeld. Dit is te verwachten gedrag.

IPv6 uitschakelen in alle niet-tunnelinterfaces

Dec 16

Hex 0x10

Bin xxx1 xxxx

 

IPv6 uitschakelen in alle tunnelinterfaces

Dec 1

Hex 0x01

Bin xxxx xxx1

 

IPv6 in alle niet-tunnelinterfaces (behalve in de loopbackinterface) en in IPv6-tunnelinterfaces uitschakelen

Dec 17

Hex 0x11

Bin xxx1 xxx1

 

IPv6 boven IPv4 verkiezen

Bin xx0x xxxx

 

IPv6 opnieuw inschakelen in alle niet-tunnelinterfaces

Bin xxx0 xxxx

 

IPv6 opnieuw inschakelen in alle tunnelinterfaces

Bin xxx xxx0

 

IPv6 opnieuw inschakelen in niet-tunnelinterfaces en in IPv6-tunnelinterfaces

Bin xxx0 xxx0

 


Opmerkingen

 • Beheerders moeten een ADMX-bestand maken om de instellingen van stap 5 in een groepsbeleidsinstelling weer te geven.
 • U moet de computer opnieuw opstarten om deze wijzigingen door te voeren.
 • een andere waarde dan 0 of 32 mislukt de service Routering en RAS nadat deze wijziging van kracht is geworden.

Het 6to4-tunnelingprotocol wordt standaard ingeschakeld in Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2 als een interface wordt toegewezen aan een openbaar IPv4-adres (dat wil zeggen, een IPv4-adres dat niet binnen de bereiken 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 of 192.168.0.0/16 valt). 6to4 wijst automatisch een IPv6-adres toe aan de 6to4-tunnelinginterface voor elk toegewezen adres en 6to4 registreert deze IPv6-adressen dynamisch op de toegewezen DNS-server. Als dit gedrag niet wenselijk is, raden we u aan IPv6-tunnelinterfaces op de desbetreffende hosts uit te schakelen.

U kunt de volgende stappen volgen om de registersleutel te wijzigen:

 1. Open een beheerdersopdrachtpromptvenster.
 2. Voer de volgende opdracht uit:
  reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters" /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d <value> /f

Opmerking Vervang de waarde door de overeenkomstige waarde in de vorige tabel.

De registerwaarde berekenen

Windows gebruikt bitmaskers om de waarden voor DisabledComponents te controleren en te bepalen of een onderdeel moet worden uitgeschakeld.

Om te weten welk onderdeel door welke bit (van laag naar hoog) wordt gecontroleerd, raadpleegt u de volgende tabel.

Tunnel Tunnelinterfaces uitschakelen
Tunnel6to4 6to4-interfaces uitschakelen
TunnelIsatap Isatap-interfaces uitschakelen
TunnelTeredo Teredo-interfaces uitschakelen
Native Native-interfaces (ook PPP) uitschakelen
PreferIpv4 Voorkeur voor IPv4 in standaard voorvoegselbeleid
TunnelCp CP-interfaces uitschakelen
TunnelIpTls IP-TLS-interfaces uitschakelen

Voor elke bit betekent 0 false en betekent 1 true. Raadpleeg de volgende tabel voor een voorbeeld.
 
 

Liever IPv4 dan IPv6 in het voorvoegselbeleid

IPv6 uitschakelen in alle niet-tunnelinterfaces

IPv6 uitschakelen in alle tunnelinterfaces

IPv6 in niet-tunnelinterfaces (behalve in de loopbackinterface) en in IPv6-tunnelinterfaces uitschakelen

Tunnelinterfaces uitschakelen

0

0

1

1

6to4-interfaces uitschakelen

0

0

0

0

Isatap-interfaces uitschakelen

0

0

0

0

Teredo-interfaces uitschakelen

0

0

0

0

Native-interfaces (ook PPP) uitschakelen

0

1

0

1

Voorkeur voor IPv4 in standaard voorvoegselbeleid

1

0

0

0

CP-interfaces uitschakelen

0

0

0

0

IP-TLS-interfaces uitschakelen

0

0

0

0

Binary

0010 0000

0001 0000

0000 0001

0001 0001

Hexadecimaal

0x20

0x10

0x01

0x11

Verwijzing


Zie het volgende artikel voor meer informatie:

969029 De functionaliteit voor het selecteren van het bron-IP-adres in Windows Server 2008 en in Windows Vista verschilt van de overeenkomstige functionaliteit in eerdere versies van Windows

Voor meer informatie over RFC 3484 raadpleegt u Standaardadresselectie voor IPv6 (Internet Protocol versie 6).

Voor meer informatie over hoe u IPv4 kunt verkiezen boven IPv6 raadpleegt u SIO_ADDRESS_LIST_SORT gebruiken.

Voor meer informatie over RFC 4291 raadpleegt u Adresarchitectuur voor IP-versie 6.

Voor meer informatie over de verwante problemen raadpleegt u de onderstaande artikelen:

Voorbeeld 1: In domeincontrollers treedt er mogelijk een probleem op waarbij LDAP over UDP 389 stopt met werken.
Zie
816103 Portqry gebruiken om verbindingsproblemen met Active Directory op te lossen

Voorbeeld 2: In Exchange Server 2010 treden er mogelijk problemen op waarbij Exchange stopt met werken.
Zie Argumenten tegen het uitschakelen van IPv6 en IPv6 en Exchange uitschakelen: verder gaan.

Voorbeeld 3:  Failoverclusters
Zie Wat is een Microsoft Failover Cluster Virtual Adapter? en Failoverclustering en IPv6 in Windows Server 2012 R2.

Hulpprogramma's voor netwerktracering

Microsoft Message Analyzer

Microsoft Network Monitor 3.4 (gearchiveerd)
Waarschuwing Netmon 3.4 is niet compatibel met Windows Server 2012 of een nieuwer besturingssysteem wanneer LBFO NIC-samenwerking is ingeschakeld. Gebruik in plaats daarvan Message Analyzer.