Foutbericht 'Sommige opstartprogramma's worden geblokkeerd' wanneer u een Windows Vista-computer opstart

Inleiding

Dit artikel is bedoeld voor beginnende tot enigszins ervaren computergebruikers.Wellicht kunt u de stappen beter volgen als u dit artikel afdrukt.
Wanneer u een Windows Vista-computer opstart, wordt het foutbericht 'Sommige opstartprogramma's worden geblokkeerd' weergegeven. Dit artikel biedt diverse stapsgewijze methoden waarmee u dit probleem wellicht kunt oplossen.

Symptomen van het probleem

Wanneer u een Windows Vista-computer opstart, wordt het volgende Windows-waarschuwingsbericht weergegeven in het systeemvak rechts op de taakbalk:
Sommige opstartprogramma's worden geblokkeerd.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor omdat een programma of een service met beperkingen op grond van Gebruikersaccountbeheer (UAC) wordt gestart tijdens het opstart- of aanmeldingproces van Windows Vista. Gebruikersaccountbeheer bestaat uit een reeks infrastructuurtechnologieën en helpt voorkomen dat schadelijke programma's, ook wel 'malware' genoemd, uw computer beschadigen. Softwareverkenner blokkeert programma's of services waarvoor Gebruikersaccountbeheer toestemming moet geven.

Stappen om het probleem op te lossen

Voordat we beginnen, moet u weten welke programma's en services geblokkeerd worden. <B>Opmerking</B> Voer de volgende stappen uit om een lijst met geblokkeerde programma's en services weer te geven:
 1. Klik op het pictogram Geblokkeerde opstartprogramma's in het systeemvak.
 2. Wijs de menulijst Geblokkeerd programma uitvoeren aan. De programma's en services waarvan het opstarten is geblokkeerd, bevinden zich hier.
Om na te gaan met welke methode u het probleem het beste kunt oplossen, besluit u welke van de volgende handelingen u wilt uitvoeren:

Methode 1: Het geblokkeerde programma of de geblokkeerde service uitvoeren

Nadat Windows Vista is gestart, kunt u geblokkeerde programma's of geblokkeerde services uitvoeren door de volgende stappen te volgen:
 1. Klik op het pictogram Geblokkeerde opstartprogramma's in het systeemvak.
 2. Wijs Geblokkeerd programma uitvoeren aan en klik in de lijst op het programma dat of de service die u wilt starten.

  Machtiging Gebruikersaccountbeheer Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.

Methode 2: Het geblokkeerde programma of de geblokkeerde service uitschakelen

Als u tijdens de opstartprocedure van Windows Vista een programma of service wilt uitschakelen, voert u de volgende stappen uit:
 1. Klik op het pictogram Geblokkeerde opstartprogramma's in het systeemvak.
 2. Klik op Geblokkeerde opstartprogramma's weergeven of verwijderen. Hierdoor wordt Softwareverkenner gestart in Windows Defender.
 3. Selecteer het opstartprogramma dat of de opstartservice die zich in Softwareverkenner bevindt.
 4. Klik op Uitschakelen en klik op Ja in het bevestigingsdialoogvenster.

Methode 3: Het geblokkeerde programma of de geblokkeerde service uit de opstartprocedure verwijderen

Als u een programma of service volledig uit de opstartprocedure wilt verwijderen, gebruikt u het item Programma's en onderdelen in het Configuratiescherm. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Startknop Start , typ appwiz.cpl in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter.
 2. Klik op het programma in de lijst Programma's en onderdelen en klik op Verwijderen/wijzigen.
Als u het programma niet kunt verwijderen met behulp van het item Programma's en onderdelen in het Configuratiescherm, kunt u het programma met behulp van Softwareverkenner uit de opstartprocedure verwijderen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op het pictogram Geblokkeerde opstartprogramma's in het systeemvak.
 2. Klik op Geblokkeerde opstartprogramma's weergeven of verwijderen. Hierdoor wordt Softwareverkenner gestart in Windows Defender.
 3. Selecteer het opstartprogramma dat of de opstartservice die zich in Softwareverkenner bevindt.
 4. Klik op Verwijderen en klik op Ja in het bevestigingsdialoogvenster.

Meer informatie

Voor meer informatie over Softwareverkenner voert u de volgende stappen uit:
 1. Klik op Startknop Start en klik op Help en ondersteuning.
 2. Typ Softwareverkenner en klik op Zoeken.
 3. Klik op de koppeling Softwareverkenner gebruiken in Windows Defender.

Verwijzing

Klik voor meer informatie over Gebruikersaccountbeheer (UAC) op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
922708 Gebruikersaccountbeheer (UAC) gebruiken in Windows Vista
942956 De wijzigingen in de ingebouwde Administrator-account in Windows Vista
Eigenschappen

Artikel-id: 930367 - Laatst bijgewerkt: 25 sep. 2011 - Revisie: 1

Feedback