Geavanceerde methoden voor het oplossen van problemen met een programma dat na installatie onder Windows Vista niet wordt uitgevoerd zoals verwacht

Dit artikel is bestemd voor ervaren computergebruikers. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, is het wellicht beter een van de volgende scenario's te volgen:
 • Volg de stappen in de versie van dit Microsoft Knowledge Base-artikel die bedoeld is voor minder ervaren gebruikers:
  927386 Problemen met programmacompatibiliteit in Windows Vista oplossen

 • Vraag iemand om hulp of neem contact op met de afdeling Ondersteuning. Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over hoe u dit doet:

Samenvatting

In dit artikel worden methoden beschreven voor het oplossen van problemen die optreden als een programma na de installatie niet kan worden uitgevoerd in Windows Vista.

Deze methoden zijn bestemd voor ervaren computergebruikers.

Symptomen

Gebruik de methoden in dit artikel als zich een van de volgende problemen voordoet:
 • U hebt een upgrade uitgevoerd van een eerdere versie van Windows naar Windows Vista. Na de upgrade werkt een programma dat eerst zonder problemen kon worden uitgevoerd, niet meer zoals verwacht.

  Opmerking Als een compatibiliteitsprobleem met een programma tot gevolg heeft dat Windows Vista niet kan worden geïnstalleerd, voert u de stappen in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel uit:
  931360 Problemen met programmacompatibiliteit oplossen die het Windows Vista Setup-programma afbreken

 • U hebt een programma geïnstalleerd in Windows Vista. Vervolgens kunt u het programma niet starten of wordt het programma niet op de verwachte manier uitgevoerd.

  Opmerking Als een compatibiliteitsprobleem met een programma tot gevolg heeft dat een programma niet kan worden geïnstalleerd, voert u niet de stappen in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel uit:
  931361 Problemen oplossen die verhinderen dat een programma correct wordt geïnstalleerd op een Windows Vista-computer

VOORDAT U BEGINT

Begin pas nadat u de volgende stappen hebt uitgevoerd. Er zijn namelijk heel wat compatibiliteitsproblemen in Vista die met deze eenvoudige stappen kunnen worden opgelost.
 • Voer het programma uit in de compatibiliteitsmodus.
 • Voer het programma uit als administrator.
 • Neem contact op met de fabrikant van de hardware en vraag om de volgende informatie:
  • Versies van het programma waarvan bekend is dat ze niet compatibel zijn met Windows Vista.
  • Updates die beschikbaar zijn om uw versie van het programma compatibel te maken met Windows Vista.
  • Wijzigingen die u kunt aanbrengen in de configuratie om het programma compatibel te maken met Windows Vista.
Deze stappen worden uitvoerig beschreven in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
927386 Problemen met programmacompatibiliteit in Windows Vista oplossen

STAPPEN VOOR GEAVANCEERDE PROBLEEMOPLOSSING

Gebruik de volgende stappen voor geavanceerde probleemoplossing om problemen op te lossen met een programma dat na installatie niet correct wordt uitgevoerd of een foutbericht veroorzaakt.

Methode 1: Aero-glas uitdchakelen wanneer u het programma uitvoert

Bepaalde programma's zijn mogelijk niet compatibel met de nieuwe functies Beheer van bureaubladvensters en Aero-glas in Windows Vista. Tot de symptomen die aangeven dat een programma incompatibel is met Aero-glas, behoren:
 • Een flikkerend scherm
 • Bureaublad- en vensterartefacten
 • Een programmavenster wordt niet correct samengesteld op het scherm
 • Een programmavenster wordt helemaal niet getekend en veroorzaakt een zwart venster
Voer het volgende uit om vast te stellen of het compatibiliteitsprobleem van het programma samenhangt met Aero-glas:
 1. Klik op Start knop Start en typ de naam van het programma in het vak Zoekopdracht starten.
 2. Klik in de lijst Programma's met de rechtermuisknop op het programma waarvoor u probleemoplossing uitvoert en klik op Eigenschappen.
 3. Open het tabblad Compatibiliteit en schakel het selectievakje Bureaubladsamenstelling uitschakelenin.
Als u de optie Bureaubladsamenstelling uitschakelen inschakelt in de programma-eigenschappen, wordt Aero-glas telkens door Windows Vista uitgeschakeld wanneer u het programma uitvoert. Aero-glas wordt opnieuw ingeschakeld wanneer u het programma afsluit.

Ga verder met de volgende methode als het programma nog steeds niet goed werkt.

Methode 2: Windows Vista Upgrade Advisor uitvoeren

Windows Vista Upgrade Advisor biedt informatie over problemen met hardwarecompatibiliteit en programmacompatibiliteit. Windows Vista Upgrade Advisor doet aanbevelingen over de manier waarop u prestaties kunt verbeteren. Ga naar de volgende Microsoft-website als u Windows Vista Upgrade Advisor wilt downloaden: Ga verder met de volgende methode als het programma nog steeds niet goed werkt.

Methode 3: Het programma uitvoeren in de veilige modus

Opmerking Als u de computer wilt opstarten in de veilige modus, drukt u tijdens het opstarten op F8. U moet op F8 drukken voordat de voortgangsindicator van Windows Vista wordt weergegeven.

Als u wilt vaststellen of het probleem dat bij het programma optreedt wordt veroorzaakt door een ander programma dat op de achtergrond wordt uitgevoerd, raden we u aan de computer opnieuw op te starten in de veilige modus en het programma te testen. Als het programma goed werkt in de veilige modus, maar niet correct kan worden uitgevoerd in de normale modus, veroorzaakt waarschijnlijk een ander programma een conflict met het betreffende programma.

Wij raden u aan de computer schoon op te starten om vast te stellen welk programma een conflict veroorzaakt met het betreffende programma. Door de computer schoon op te starten worden zoveel mogelijk services en programma's die op de achtergrond worden uitgevoerd, uitgeschakeld. Hiermee kunt u vaststellen welke service of welk programma het probleem veroorzaakt. Als u meer informatie wilt over het schoon opstarten van de computer om problemen op te lossen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
929135 Problemen oplossen door Windows Vista schoon op te starten

Ga verder met de volgende methode als het programma nog steeds niet goed werkt.

Methode 4: De installatie van het programma herstellen

Opmerking Wij raden u aan om een systeemherstelpunt te maken voordat u het programma herstelt. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik achtereenvolgens op Start knop Start ,
  Configuratiescherm, Systeem en onderhoud en
  Systeem.
 2. Klik in het navigatievenster op Systeembeveiliging
  Systeembeveiliging . Als u wordt gevraagd naar een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 3. Open het tabblad Systeembeveiliging en klik op Maken.
 4. Typ een beschrijving in het dialoogvenster Systeembeveiliging en klik op Maken.
Veel programma's beschikken over een mechanisme voor het controleren en repareren van de programmastatus. Voer de volgende stappen uit om vast te stellen of het betreffende programma hierover beschikt:
 1. Klik op Startknop Start en typ Programma's en onderdelen in het vak
  Zoekopdracht starten.
 2. Klik in de lijst Programma's op
  Programma's en onderdelen.
  Machtiging Gebruikerstoegangsbeheer Als u wordt gevraagd naar een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op
  Doorgaan.
 3. Klik op de naam van het programma in de lijst met programma's en klik op Herstellen als deze optie beschikbaar is. De optie Herstellen bevindt zich in dezelfde werkbalk als
  Indelen en Beeld. Als de optie
  Herstellen niet beschikbaar is, beschikt het programma mogelijk niet over een dergelijk mechanisme.
 4. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
Ga verder met de volgende methode als het programma nog steeds niet goed werkt.

Methode 5: Het programma verwijderen en opnieuw installeren

Opmerking Wij raden u aan om een systeemherstelpunt te maken voordat u het programma verwijdert en opnieuw installeert. Zie voor uitgebreide informatie 'Methode 4: De installatie van het programma herstellen'.

Als het programma niet over een herstelmechanisme beschikt, kunt u het probleem mogelijk oplossen door het programma te verwijderen en opnieuw te installeren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Startknop Start en typ Programma's en onderdelen in het vak Zoekopdracht starten.
 2. Klik in de lijst Programma's op
  Programma's en onderdelen.
  Machtiging Gebruikerstoegangsbeheer Als u wordt gevraagd naar een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op
  Doorgaan.
 3. Klik op het programma in de lijst met programma's en klik op Verwijderen/wijzigen of op Verwijderen.
  Machtiging Gebruikerstoegangsbeheer Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op
  Doorgaan.
 4. Volg de aanwijzingen op het scherm om het programma te verwijderen.

  Opmerking Als de Assistent voor programmacompatibiliteit automatisch wordt gestart, klikt u op Verwijderen met aanbevolen instellingen.
  Machtiging Gebruikerstoegangsbeheer Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.
 5. Gebruik de oorspronkelijke media om het programma opnieuw te installeren. Voordat u het programma opnieuw installeert, is het raadzaam om de optie voor de compatibiliteitsmodus voor het installatieprogramma in te schakelen.
Programma's opnieuw installeren en activeren
Houd er rekening mee dat u het programma mogelijk opnieuw moet activeren nadat u het opnieuw hebt geïnstalleerd. Het activeren kan in bepaalde gevallen mislukken als de softwareleverancier installatie op een nieuw besturingssysteem niet toestaat. Via activering wordt gecontroleerd of de software die u gebruikt een licentie heeft voor uitvoering op de computer waarop het programma is geïnstalleerd. Normaal gesproken wordt bij activering via internet verbinding gemaakt met de website van de softwareleverancier om de geldigheid van de programma-installatie te controleren. Neem contact op met de softwareleverancier als u vragen hebt over de activeringsprocedure voor het programma van de betreffende leverancier.

Opmerking Het is mogelijk dat u een code van de softwarefabrikant moet invoeren.

Als het programma nog steeds niet correct werkt na het uitvoeren van deze stappen, is het programma mogelijk niet compatibel met Windows Vista.

Referenties

Klik voor meer informatie over Windows Vista en compatibiliteitsproblemen met programma's op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
931359 Vaststellen of er problemen zijn met programmacompatibiliteit voordat u Windows Vista installeert

931360 Problemen met programmacompatibiliteit oplossen die het Windows Vista Setup-programma afbreken

931361 Problemen oplossen die verhinderen dat een programma correct wordt geïnstalleerd op een Windows Vista-computer

Eigenschappen

Artikel-id: 931362 - Laatst bijgewerkt: 17 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback