FIX: Een website wordt niet weergegeven wanneer u probeert te publiceren van de site door te klikken op ' website publiceren ' in het menu 'Build' in Visual Studio 2005


Symptomen


Wanneer u een website te publiceren probeert door te klikken op de website publiceren in het menu Build van Microsoft Visual Studio 2005, wordt de website niet gepubliceerd. Bovendien verschijnt het volgende foutbericht weergegeven in het venster uitvoer:
Index ligt buiten het bereik van de matrix.
Dit probleem treedt op als de volgende voorwaarden voldaan wordt:
  • U hebt een Visual Studio 2005 Service Pack 1 is geïnstalleerd.
  • U kunt de eigenschap van het Virtuele pad naar de hoofdmap hebt ingesteld met behulp van een schuine streep (/).

Oplossing


Informatie over de hotfixEen ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Om deze hotfix te downloaden vanaf de MSDN Code Gallery, gaat u naar de volgende Microsoft-website:


Opmerking De MSDN Code Gallery geeft de talen waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als de taal die niet wordt weergegeven, is het omdat de pagina Galerie met Code bron niet beschikbaar voor die taal is.


Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Vereisten

Deze hotfix moet u Visual Studio 2005 Service Pack 1 geïnstalleerd hebben. Voor meer informatie over het verkrijgen van Visual Studio 2005 Service Pack 1, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

929697 het verkrijgen van het meest recente servicepack voor Visual Studio 2005

Opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Mswebprj.dll8.0.50727.8131,329,15228-Feb-200707:24x86

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie


Voor meer informatie over terminologie voor software-updates klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

824684 beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven