Bepaalde programma's worden niet gestart en het volgende foutbericht wordt weergegeven op een computer met Windows XP Service Pack 2: 'Ongeldige verplaatsing van systeem-DLL-bestand'

Symptomen van het probleem

Bepaalde programma's worden niet gestart nadat u de beveiligingsupdates 925902 (MS07-017) en 928843 (MS07-008) hebt geïnstalleerd op een computer waarop Microsoft Windows XP met Service Pack 2 (SP2) wordt uitgevoerd. Er kan ook een foutbericht van de volgende strekking worden weergegeven:
naam_uitvoerbaar_bestand_van_toepassing - Ongeldige verplaatsing van systeem-DLL-bestand

Het systeem-DLL-bestand user32.dll is verplaatst in het geheugen. De toepassing wordt niet correct uitgevoerd. De verplaatsing wordt veroorzaakt doordat het DLL-bestand C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx een adresbereik inneemt dat is gereserveerd voor systeem-DLL-bestanden van Windows. Neem contact op met de leverancier van het DLL-bestand voor een nieuwe versie van het bestand.

Stappen om het probleem op te lossen

Wellicht kunt u de stappen beter volgen als u dit artikel afdrukt.

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website en installeer alle belangrijke updates:

 2. Probeer het programma uit te voeren dat niet kon worden gestart. Als het programma nu wel kan worden gestart en het foutbericht uit de sectie 'Symptomen van het probleem' niet wordt weergegeven, is het probleem verholpen. Als de fout opnieuw optreedt, voert u stap 3 tot en met 5 uit.
 3. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 4. Klik op Downloaden en klik op Uitvoeren. Als de knop Downloaden niet beschikbaar is, klikt u eerst op Doorgaan om uw exemplaar van Windows te valideren.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om update 935448 te installeren.

Vergelijkbare problemen en oplossingen

Wanneer u AVG Anti-Virus Control Center van Grisoft, Inc. uitvoert, wordt er mogelijk een bericht van dezelfde strekking weergegeven waarin naar Shell32.dll verwezen wordt. Dit probleem doet zich voor wanneer u tegelijkertijd BricoPack Vista Inspirat van CrystalXP uitvoert. U kunt dit probleem oplossen door de installatie van BricoPack Vista Inspirat ongedaan te maken.

Opmerking Dit is niet een probleem dat wordt veroorzaakt door AVG Anti-Virus Control Center of Windows. Dit probleem wordt niet opgelost door update 935448 te installeren.

Extra informatie voor ervaren gebruikers

Oorzaak van het probleem

Het bestand Hhctrl.ocx dat is opgenomen in beveiligingsupdate 928843 en het bestand User32.dll dat deel uitmaakt van beveiligingsupdate 925902, hebben conflicterende basisadressen. Het probleem treedt op als een programma het bestand Hhctrl.ocx laadt voordat het programma het bestand User32.dll heeft geladen. Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem gevolgen heeft voor de volgende toepassingen van derden.
ProgrammaVersieFabrikant
Realtek HD Audio Control Panel 1.41, 1.45, 1.49, 1.57Realtek Semiconductor Corporation
ElsterFormular2006, 2007Elster
TUGZip3.4Christian Kindahl
CD-Tag2.27Claremont Software
Suunto Ski Manager 1.0.2, 1.1, 1.2Suunto
BMC PATROL7.1BMC Software, Inc
Opmerkingen
 • Als u een vergelijkbaar bericht krijgt wanneer u een ander programma gebruikt, moet u de update installeren die in dit artikel wordt vermeld. Na bevestiging door Microsoft dat dit probleem ook van toepassing is op andere programma's, zal dit artikel worden bijgewerkt.
 • Dit probleem treedt niet op bij versie 1.64 van Realtek HD Audio Control Panel.

Implementatie van de update

U kunt dit probleem oplossen met een van de volgende methoden, afhankelijk van uw situatie.

Belangrijk Windows Update en Microsoft Update stellen het probleem alleen vast bij Realtek HD Audio Control Panel, ElsterFormular, TUGZip en CD-Tag. Het probleem treedt echter bij meer programma's op. Het is daarom belangrijk dat u methode 3 gebruikt als update 935448 niet via methode 1 of via WSUS (Windows Server Update Services) in methode 2 op de computer is geïnstalleerd.

Methode 1: Update 935448 installeren met behulp van de functie Automatische updates of via Microsoft Update

Ga naar de volgende Microsoft-website als u Microsoft Update wilt gebruiken:Methode 2: Update 935448 implementeren in een bedrijfsomgeving met behulp van Windows Server Update Services (WSUS) of Microsoft Systems Management Server (SMS)

Deze update kan door IT-professionals in een bedrijf worden geïmplementeerd via WSUS of SMS. Als u meer informatie wilt over MSUS of SMS, gaat u naar de volgende Microsoft-websites:

Methode 3: Update 935448 installeren via het Microsoft Downloadcentrum.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Pakket 935448 nu downloaden.

Releasedatum: 3 april 2007

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.


Bekende problemen

Beveiligingsupdate 928843 (MS07-008) en update 935448 bevatten versies van Hhctrl.ocx die hetzelfde versienummer hebben. Als u beveiligingsupdate 928843 (MS07-008) installeert na de installatie van update 935448, moet u update 935448 opnieuw installeren.

Voorwaarden

U kunt deze hotfix alleen installeren als Windows XP Service Pack 2 (SP2) op uw computer is geïnstalleerd.

Informatie over de installatie

Als beheerders deze update willen installeren zonder tussenkomst van de gebruiker en zonder dat de computer opnieuw hoeft te worden opgestart, moet de volgende opdracht worden uitgevoerd:
WindowsXP-KB935448-x86-ENU /quiet /norestart
Opmerking Wanneer u de schakeloptie /quiet of /restart gebruikt, moet u de computer opnieuw opstarten en controleren of de installatie is voltooid. Controleer ook of het bestand KB935448.log informatie bevat over eventuele fouten die zich bij het gebruik van /quiet hebben voorgedaan.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de schakelopties die door deze update worden ondersteund:

262841 Opdrachtregelparameters voor updatepakketten van Windows-software
Opstartinformatie Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, moet u de computer wellicht opnieuw opstarten.

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Voor Servicestructuur SP2GDR
BestandsnaamHhctrl.ocx
Bestandsversie5.2.3790.2847
Bestandsgrootte546,304
Datum (UTC)02-apr-2007
Tijd (UTC)05:58
ServicestructuurSP2GDR
Voor Servicestructuur SP2QFE

BestandsnaamHhctrl.ocx
Bestandsversie5.2.3790.2847
Bestandsgrootte546,304
Datum (UTC)02-apr-2007
Tijd (UTC)05:53
ServicestructuurSP2QFE
Opmerking Wanneer u deze update installeert, wordt gecontroleerd of een of meer van de bestanden die op uw systeem worden bijgewerkt, al eerder door een Microsoft-hotfix zijn bijgewerkt. Als dat het geval is, worden de SP2QFE-bestanden naar de computer gekopieerd. Als dat niet het geval is, wordt het SP2GDR-bestand naar de computer gekopieerd. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

824994 Beschrijving van de inhoud van de software-updatepakketten voor Windows XP Service Pack 2 en Windows Server 2003


Controleren of de update is geïnstalleerd

Gebruik de volgende methoden om te controleren of deze update is geïnstalleerd:
 • Methode 1: Vergelijk de versie van het bestand dat op de computer is geïnstalleerd, met de versie die wordt vermeld in de sectie 'Bestandsinformatie'.
 • Methode 2: Bekijk de volgende registersubsleutel om te controleren welke bestanden met deze update zijn geïnstalleerd:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB935448\Filelist
  Opmerking Deze registersubsleutel bevat mogelijk geen volledige lijst van geïnstalleerde bestanden. Ook is deze registersubsleutel misschien niet correct als een beheerder of een OEM-fabrikant de update heeft geïntegreerd of toegepast in de bronbestanden van de Windows-installatie.


Informatie over verwijderen

U kunt deze beveiligingsupdate verwijderen met het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Beheerders kunnen deze beveiligingsupdate ook verwijderen met het hulpprogramma Spuninst.exe. Dit hulpprogramma bevindt zich in de volgende map:
%windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst
Als beheerders deze update willen verwijderen zonder tussenkomst van de gebruiker en zonder dat de computer opnieuw hoeft te worden opgestart, moet de volgende opdracht worden uitgevoerd:
%windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst\Spuninst.exe /quiet /norestart
Zie de sectie met informatie over de opdrachtregelopties voor het verwijderen van software-updates op de volgende Microsoft TechNet-webpagina voor meer informatie over schakelopties die worden ondersteund door het hulpprogramma Spuninst.exe:

Status van het probleem

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Verwijzingen

Klik voor meer informatie over beveiligingsupdates 925902 (MS07-017) en 928843 (MS07-008) op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

928843 MS07-008: Een beveiligingsprobleem in het HTML Help ActiveX-besturingselement kan leiden tot uitvoering van externe code
925902 MS07-017: Een beveiligingsprobleem in GDI kan leiden tot uitvoering van externe code
Voor meer informatie over de opdrachtregelparameters voor Windows-software-updatepakketten klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

262841 Opdrachtregelparameters voor updatepakketten van Windows-software
Voor meer informatie over de termen die worden gebruikt om software-updates te beschrijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Technische revisies

De volgende tabel vermeld belangrijke technische aanpassingen van dit artikel. Het revisienummer en de datum van de laatste revisie in dit artikel kunnen wijzen op minder belangrijke inhoudelijke of structurele wijzigingen die niet in deze tabel zijn opgenomen.
DatumRevisies
20 april 2007In dit artikel zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
 • In de sectie 'Oorzaak' zijn AVG Anti-virus Control Center (van Grisoft, Inc) en BricoPack Vista Inspirat (van CrystalXP) verwijderd uit de lijst met programma's waarbij het probleem optreedt. Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem niet optreedt bij deze programma's.
 • Er is een sectie met ''Vergelijkbare problemen en oplossingen' toegevoegd om een vergelijkbaar probleem met AVG Anti-Virus Control Center (van Grisoft, Inc) en BricoPack Vista Inspirat (van CrystalXP) te documenteren.
18 april 2007In dit artikel zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
 • De secties 'Symptomen van het probleem' en 'Stappen om het probleem op te lossen' zijn toegevoegd voor eindgebruikers.
 • De lijst met programma's waarbij het probleem optreedt, is verplaatst naar een tabel in de sectie 'Oorzaak'. De tabel met versiegegevens is bijgewerkt met de probleemversies van CD-Tag en TUGZip.
 • Er is een sectie 'Extra informatie voor ervaren gebruikers' toegevoegd voor de sectie 'Oorzaak', de bestaande sectie 'Oplossing', de sectie 'Status' en de sectie 'Verwijzingen'.
 • Er is een sectie 'Bekende problemen' toegevoegd om een bekend probleem met deze update te documenteren. Als u beveiligingsupdate 928843 (MS07-008) installeert na de installatie van update 935448, moet u update 935448 opnieuw installeren.
 • De sectie 'Oorzaak' is bijgewerkt met informatie over extra programma's die gevolgen van dit probleem ondervinden. Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem gevolgen heeft voor AVG Anti-Virus Control Center (van Grisoft, Inc), versie 7.5; BMC PATROL (van BMC Software, Inc), versie 7.1; en BricoPack Vista Inspirat (van CrystalXP), versie 1.1.
12 april 2007In dit artikel zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
 • De sectie 'Symptomen' is bijgewerkt. De sectie bevat nu versie-informatie voor de versies van Realtek HD Audio Control Panel die problemen ondervinden. Bovendien wordt nu in de sectie vermeld dat Realtek versie 1.64 beschikbaar heeft gesteld om dit probleem te verhelpen.
 • De sectie 'Symptomen' is bijgewerkt met informatie over een extra programma dat problemen ondervindt. Microsoft heeft bevestigd dat Suunto Ski Manager (vervaardigd door Suunto) versie 1.0.2, 1.1 en 1.2 problemen ondervindt. .
 • De sectie 'Oplossing' is bijgewerkt met informatie over voorwaarden, opstartinformatie en bestandsinformatie voor deze update. Deze informatie was op 10 april 2007 per ongeluk verwijderd.
 • De sectie 'Oplossing' is bijgewerkt met informatie over implementeren en verwijderen, en met informatie waarin wordt beschreven hoe u kunt controleren of de update is geïnstalleerd.
 • Deze tabel is toegevoegd om te beschrijven welke belangrijke technische wijzigingen aan deze inhoud hebben plaatsgevonden.
10 april 2007
 • De sectie 'Oplossing' is bijgewerkt en bevat nu informatie over de beschikbaarheid van deze update via Windows Update en via Microsoft Update.
 • De sectie 'Oplossing' is bijgewerkt en bevat nu informatie over hoe u deze update in een bedrijf implementeert met WSUS en SMS.
6 april 2007De sectie 'Symptomen' is bijgewerkt zodat deze sectie nu informatie bevat over extra programma's die gevolgen van dit probleem ondervinden. Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem gevolgen heeft voor ElsterFormular (vervaardigd door Elster) versie 2006 en 2007, TUGZip (vervaardigd door Christian Kindahl) en CD-Tag (vervaardigd door Claremont Software).
3 april 2007De sectie 'Oplossing' is bijgewerkt en bevat nu informatie over de beschikbaarheid van deze update via het Microsoft Downloadcentrum.
3 april 2007Dit artikel wordt voor het eerst gepubliceerd. In het artikel wordt het probleem beschreven dat gevolgen heeft voor Realtek HD Audio Control Panel en wordt de beschikbaarheid van een hotfix gemeld.
Eigenschappen

Artikel-id: 935448 - Laatst bijgewerkt: 12 dec. 2008 - Revisie: 1

Feedback