Beschrijving van de MOICE-update (Microsoft Office Isolated Conversion Environment) voor het compatibiliteitspakket voor bestandsindelingen van Word, Excel en PowerPoint 2007

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Inleiding

De MOICE-functie (Microsoft Office Isolated Conversion Environment) die is toegevoegd aan het compatibiliteitspakket van Microsoft Office voor bestandsindelingen van Word, Excel en PowerPoint 2007, wordt gebruikt om binaire Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden veiliger te openen.

Meer informatie

Om uw computer beter te beschermen tegen risico's, is het in het algemeen verstandig geen bestanden te openen die u als bijlagen van e-mailberichten ontvangt als u de berichten niet verwacht. Open ook geen bestanden die u als bijlagen ontvangt als de bestanden afkomstig zijn van een onbekende bron.

Als u bijlagen moet openen, gebruik dan MOICE om het beveiligingsrisico zo klein mogelijk te maken. MOICE kan het effect van aanvallen afkomstig van Word-, Excel- of PowerPoint-bestanden met binaire bestandsindelingen, helpen reduceren. Gebruik MOICE als u vermoedt dat er aanvallen worden gepleegd en u geen software-update hebt die u kunt gebruiken om het beveiligingsprobleem op te lossen.

MOICE gebruikt de systeemconversieprogramma's van 2007 Microsoft Office system om binaire Office-documenten te converteren naar de Office Open XML-indeling. Dit proces helpt mogelijke bedreigingen te elimineren als het document in de binaire indeling wordt geopend. Bovendien converteert MOICE binnenkomende bestanden in een geïsoleerde omgeving. De computer wordt daardoor beschermd tegen mogelijke bedreigingen.

Opmerking MOICE wordt alleen ondersteund wanneer deze in combinatie met Microsoft Office 2003 of 2007 Office wordt gebruikt. MOICE wordt niet ondersteund voor andere versies van Microsoft Office.

MOICE ondersteunt momenteel de volgende documentindelingen:
 • .doc
 • .ppt
 • .pot
 • .pps
 • .xls
 • .xlt
 • .xla

MOICE installeren

Voorwaarden

MOICE installeren

Als u MOICE wilt installeren, gaat u naar Microsoft Update en installeert u alle aanbevolen updates: Daarnaast installeert u de updates die in de volgende Knowledge Base-artikelen worden beschreven:

934391 Beschrijving van de update voor 2007 Office-programma's van 18 mei 2007 (934391)

934390 Beschrijving van de update voor 2007 Office-programma's van 18 mei 2007 (934390)

934395 Beschrijving van de update voor 2007 Office-programma's van 18 mei 2007 (934395)

MOICE inschakelen

Wanneer u MOICE gebruikt, moet MOICE de geregistreerde handler voor de documentindeling zijn. U moet de juiste opdracht uitvoeren om MOICE in of uit te schakelen voor elke ondersteunde documentindeling. Gebruik een van de volgende methoden om de opdrachten uit te voeren:
 • Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ de opdracht en klik op OK.
 • Typ de opdracht bij een opdrachtprompt.
 • Voer de opdrachten uit in een batchbestand.
 • Voer de opdrachten uit via groepsbeleid.

  Opmerking De groepsbeleidmethode moet door een beheerder worden uitgevoerd.
De volgende tabel bevat een beschrijving van de opdracht waarmee u MOICE in- of uitschakelt voor de ondersteunde documentindelingen:
Bestandsnaamextensie van ondersteunde documentindelingOpdracht waarmee u MOICE inschakelt als geregistreerde handlerOpdracht waarmee u MOICE uitschakelt als geregistreerde handler
.docASSOC .doc=oice.word.documentASSOC .doc=Word.Document.8
.xlsASSOC .XLS=oice.excel.sheet ASSOC .xls=Excel.Sheet.8
.xltASSOC .XLT=oice.excel.templateASSOC .xlt=Excel.Template
.xlaASSOC .XLA=oice.excel.addinASSOC .xla=Excel.Addin
.pptASSOC .PPT=oice.powerpoint.showASSOC .ppt=PowerPoint.Show.8
.potASSOC .POT=oice.powerpoint.templateASSOC .pot=PowerPoint.Template.8
.ppsASSOC .PPS=oice.powerpoint.slideshowASSOC .pps=PowerPoint.SlideShow.8
Opmerking Als Microsoft Office 2003 wordt bijgewerkt naar een nieuwere versie, moet u de bestandsnaamextensies mogelijk opnieuw koppelen met de opdrachten die in deze tabel zijn beschreven.

Nadat MOICE voor een bestandstype is ingeschakeld, probeert MOICE het bestand te valideren wanneer het de eerste keer wordt geopend. Als er een fout optreedt, wordt een foutbericht weergegeven.

Aanbevolen implementatiemethode

Naast het gebruik van MOICE wordt u geadviseerd om de registerinstellingen zodanig te wijzigen dat bestandstypen die u via MOICE wilt doorgeven, niet worden geopend.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de manier waarop u het register wijzigt om te voorkomen dat PPT-, POX- of PPS-bestanden worden geopend:

922847 Foutbericht bij het openen of opslaan van een bestandstype dat is geblokkeerd door de registerbeleidsinstellingen in PowerPoint 2007 of PowerPoint 2003

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de manier waarop u het register wijzigt om te voorkomen dat DOC-bestanden worden geopend:

922849 Foutbericht bij het openen of opslaan van een bestandstype dat is geblokkeerd door de registerbeleidsinstellingen in Word 2007 of Word 2003

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de manier waarop u het register wijzigt om te voorkomen dat XLS-, XLT- en XLA-bestanden worden geopend:

922848 Foutbericht bij het openen of opslaan van een bestandstype dat is geblokkeerd door de registerbeleidsinstellingen in Excel 2007 of Excel 2003

Mogelijke problemen bij het gebruik van MOICE

 • MOICE stopt standaard met het converteren van een bestand als het conversieproces langer dan 45 seconden duurt. Voer de volgende stappen uit als u de time-outwaarde wilt aanpassen.

  Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
  2. Vouw de volgende subsleutel uit:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\OICE
  3. Klik met de rechtermuisknop op OICE, wijs Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
  4. Typ MaxConvTime om de naam van de nieuwe waarde op te geven en druk op Enter.
  5. Klik met de rechtermuisknop op MaxConvTime en klik op Wijzigen.
  6. Typ in het vak Waardegegevens de time-outwaarde die u wilt gebruiken en klik op OK. (De time-outwaarde wordt in milliseconden uitgedrukt.)
  7. Sluit de Register-editor.
 • Met MOICE kunt u geen PowerPoint-presentaties openen die zijn gemaakt met Microsoft PowerPoint 97 of oudere versie.
 • Nadat u MOICE hebt gebruikt om een bestand te converteren, is de map %temp% de standaardlocatie voor opslag wanneer u het bestand probeert op te slaan. De map %temp% is tevens de standaardmap wanneer u een bestand probeert te openen.
 • Iedereen die toegang heeft tot de computer, kan de bestanden in de map %temp% bekijken.
 • Wanneer u MOICE gebruikt om een bestand te converteren, wordt het geconverteerde bestand opgeslagen in de map %temp%. Het geconverteerde bestand wordt niet uit de map %temp% verwijderd wanneer het bestand wordt gesloten. Als een bestand meerdere keren wordt geopend, wordt het ook meerdere keren geconverteerd. Dit betekent dat meerdere exemplaren van het bestand in de map %temp% worden opgeslagen. Als u het eerste exemplaar van het document hebt gewijzigd, zal het tweede exemplaar deze wijzigingen niet bevatten.
 • Standaard wordt het van toepassing zijnde programma geopend nadat MOICE een bestandsconversie heeft voltooid. Daarna wordt het geconverteerde document geopend. Als u wilt voorkomen dat het van toepassing zijnde programma wordt geopend, gebruikt u de vlag –noapp wanneer u de MOICE-opdracht invoert. De vlag –noapp is handig wanneer u batchconversies wilt uitvoeren.

  Op de volgende Microsoft-website vindt u meer informatie over batchconversies:
 • Gegevens met infolabels worden uit PowerPoint-presentaties verwijderd wanneer u MOICE gebruikt voor het converteren van een presentatie die infolabels bevat.
 • Macro's worden uit bestanden verwijderd wanneer u MOICE gebruikt voor het converteren van bestanden die macro's bevatten.
 • Wanneer u een bestand opent via een koppeling in een bestand dat met MOICE is geconverteerd, wordt het gekoppelde bestand niet door MOICE geconverteerd.
 • Ingesloten documenten kunnen niet worden geconverteerd.
 • Documenten die DRM (Digital Rights Management) gebruiken, kunnen niet worden geconverteerd.
 • Documenten die wachtwoorden gebruiken, kunnen niet worden geconverteerd.
 • U kunt de functie Document bewerken in Microsoft Office Programmanaam van Microsoft SharePoint niet gebruiken wanneer u MOICE gebruikt om Office-bestanden te converteren.
Eigenschappen

Artikel-id: 935865 - Laatst bijgewerkt: 15 jun. 2009 - Revisie: 1

Feedback