MS07-045: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer

De update die in dit artikel wordt beschreven, is vervangen door een nieuwere update. U kunt dit probleem oplossen door de meest recente cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer te installeren. U kunt de meest recente update installeren vanaf de volgende website van Microsoft:Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer technische informatie over de meest recente cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer:

Inleiding

Microsoft heeft beveiligingsbulletin MS07-045 uitgebracht. Het beveiligingsbulletin bevat alle relevante informatie over de beveiligingsupdate. De informatie bestaat onder andere uit bestandsmanifestgegevens en implementatieopties. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites als u het volledige beveiligingsbulletin wilt bekijken:

Bekende problemen met deze beveiligingsupdate

 • Besturingselementen die een melding weergeven voordat ze geladen zijn

  Opmerking Het volgende probleem treedt op bij websites die de aanbevolen technieken niet gebruiken. Dit probleem wordt opgelost door de technieken te gebruiken die worden beschreven op de volgende Microsoft-website:Wanneer bepaalde besturingselementen op een webpagina worden geladen, worden ze niet naar behoren gemaskeerd door de functionaliteit van deze update. Het gaat hierbij onder meer om besturingselementen die worden gebruikt in Macromedia Shockwave Director, QuickTime Player en Virtools Web Player. Wanneer Windows vaststelt dat een besturingselement inactief is, krijgt de gebruiker een melding voordat het besturingselement is geladen.
 • In Windows XP met SP2 (Service Pack 2) en in Windows Server 2003 met SP1 (Service Pack 1) worden software-updates vermeld in het onderdeel Software van het Configuratiescherm. Deze updates worden vermeld onder de naam van het product waarop ze van toepassing zijn. In Windows XP met SP2 wordt deze update in Software weergegeven onder Software-updates voor Windows XP.
 • Het gebruik van monikers wordt niet meer ondersteund in Internet Explorer. Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  906294 Het gebruik van monikers wordt niet meer ondersteund in Internet Explorer na installatie van de beveiligingsupdates van cumulatieve beveiligingsupdate 896727 (MS05-038)

 • 937905 Beschrijving van het pakket met hotfixes voor Input Method Editor (Koreaans) 2007 van 7 juli 2007

 • Er wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven wanneer u met Windows Internet Explorer 7 een webpagina wilt weergeven:
  De webpagina kan niet worden weergegeven.
  Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  942818 Foutbericht na de installatie van een Windows Internet Explorer 7-update via Windows Update of Microsoft Update: 'De webpagina kan niet worden weergegeven.'

Andere correcties dan beveiligingscorrecties die in deze beveiligingsupdate zijn opgenomen

 • 941495 Internet Explorer verhoogt de cookielimiet per domein van 20 naar 50


  GDR-correcties (General Distribution Release)
  • 937053 Wanneer u tekst kopieert vanuit een vak voor tekst met opmaak in InfoPath op een computer met Internet Explorer 7, wordt de geplakte tekst onjuist weergegeven in een tabelcel

  • 936953 FIX: Het item wordt niet geselecteerd wanneer u het vensterloze besturingselement SELECT gebruikt om een lijst te maken in Internet Explorer 7

  • 936904 Foutbericht wanneer u een webpagina opent in Windows Internet Explorer 7: 'Er is een fout opgetreden in Internet Explorer en het programma moet worden afgesloten'

  • 936882 FIX: Er treedt een toegangsfout op en er verschijnt een foutbericht wanneer u een webpagina die gebruikmaakt van SSL opent in Internet Explorer 6.0

  • 935777 FIX: De buffergrootte van de functie InternetQueryOptionW is de helft van de werkelijke grootte wanneer u INTERNET_OPTION_URL gebruikt als tweede parameter in Internet Explorer 7

  • 935776 FIX: De functie InternetQueryOptionW retourneert de waarde TRUE wanneer u de optievlag INTERNET_OPTION_URL gebruikt als tweede parameter in Internet Explorer 7

  • 935775 Scriptfout in Internet Explorer 7 wanneer u bepaalde tekens gebruikt om een vensternaamparameter op te geven in de methode 'Window.Open'

  • 935579 FIX: Wanneer u toegang wilt krijgen tot een extern document via een koppeling in een inline-frame in Internet Explorer 7, wordt de waarde van het documentobject geretourneerd als 'niet-gedefinieerd'

  • 933133 Wanneer u een bestand van een webpagina wilt downloaden met Internet Explorer 7, verandert de bestandsnaam

  • 933014 FIX: Een toepassing gebruikt de map Favorieten van Internet Explorer 7 als basisdirectory wanneer de functie 'DoOrganizeFavDlg' door de toepassing wordt aangeroepen

  • 932044 Een website kan geen cookie instellen als het kenmerk Domain uitsluitend uit hoofdletters bestaat en een ongelijk aantal tekens bevat in Internet Explorer 7

  • 932043 Een website kan geen cookie instellen als het kenmerk Domain uitsluitend uit hoofdletters bestaat en een ongelijk aantal tekens bevat in Internet Explorer 6

  • 935575 FIX: Wanneer u met Windows Internet Explorer 7 een SVG-bestand (Scalable Vector Graphics) op een lokale computer wilt weergeven, kan Internet Explorer 7 het SVG-bestand niet weergeven

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 937143 - Laatst bijgewerkt: 3 feb. 2011 - Revisie: 1

Feedback