Fouten met volumeactivering oplossen op computers met Windows 7, Windows Server 2008 en Windows Vista

Inleiding

Wanneer u volumeactivering probeert uit te voeren met een Multiple Activation Key (MAK) of met Key Management Service (KMS) op een of meer computers met Windows 7 of Windows Vista, worden er mogelijk foutcodes weergegeven. In dit artikel wordt beschreven hoe u deze fouten kunt oplossen.

Meer informatie

Foutcode 0xC004C001

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een MAK, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004C001

De activeringsserver heeft bepaald dat de opgegeven productcode ongeldig is

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de MAK niet geldig is.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door te controleren of de code die is gebruikt, de MAK is die door Microsoft is geleverd. Neem contact op met het Product Activation-callcenter om te controleren of de MAK geldig is.

Foutcode 0xC004C003

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een MAK, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004C003
De activeringsserver heeft bepaald dat de opgegeven productcode is geblokkeerd.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de MAK is geblokkeerd op de activeringsserver.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door een nieuwe MAK aan te vragen bij het Product Activation-callcenter en het systeem vervolgens te installeren en activeren.

Foutcode 0xC004B100

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een MAK, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004B100

De activeringsserver heeft vastgesteld dat de computer niet kan worden geactiveerd.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de MAK niet wordt ondersteund.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door te controleren of de MAK die is gebruikt, de MAK is die door Microsoft is geleverd. Neem contact op met het Product Activation-callcenter om te controleren of de MAK geldig is.

Foutcode 0xC004C008

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met KMS, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004C008

De activeringsserver heeft bepaald dat de opgegeven productcode niet kan worden gebruikt.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de KMS-code de activeringslimiet heeft overschreden. KMS-codes kunnen maximaal 10 keer worden geactiveerd op zes verschillende computers.

Oplossing

Neem contact op met het Product Activation-callcenter als u vaker wilt activeren.

Foutcode 0xC004C020

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een MAK, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004C020

De activeringsserver heeft bepaald dat de code voor meerdere activeringen de limiet heeft overschreden.

Oorzaak

De MAK heeft de activeringslimiet overschreden. Een MAK kan maar een beperkt aantal keren worden geactiveerd.

Oplossing

Neem contact op met het Product Activation-callcenter om een nieuwe MAK aan te vragen of om de activeringslimiet van de bestaande MAK te verhogen.

Foutcode 0xC004C021

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een MAK, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004C021

De activeringsserver heeft bepaald dat de code voor meerdere activeringen de uitbreidingslimiet heeft overschreden.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de MAK de activeringslimiet heeft overschreden. Een MAK kan maar een beperkt aantal keren worden geactiveerd.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door contact op te nemen met het Product Activation-callcenter om een nieuwe MAK te vragen of om de activeringslimiet van de bestaande MAK te verhogen.

Foutcode 0xC004F009

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een MAK, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004F009

De Software Licensing-service heeft gerapporteerd dat de evaluatieperiode is verlopen.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de evaluatieperiode verloopt voordat het systeem is geactiveerd. Het systeem is dan overgegaan op de gereduceerde modus (RFM).

Oplossing

Volg de RFM-richtlijnen voor herstel in de Volume Activation 2.0 Step-By-Step Guide. Deze handleiding is beschikbaar via de volgende Microsoft-website:

Foutcode 0xC004F00F

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een MAK, een KMS-client of een KMS-host, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:

0xC004F00F

De Software Licensing-service heeft gerapporteerd dat de hardware-id-binding niet wordt toegestaan.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de computerhardware is gewijzigd of als de stuurprogramma's die op de computer zijn geïnstalleerd, zijn bijgewerkt.

Oplossing

Als u een MAK gebruikt, kunt u dit probleem oplossen door het systeem te reactiveren via online activering of telefonische activering. Als u KMS gebruikt, kunt u dit probleem oplossen door de computer opnieuw op te starten. Of u typt de volgende opdracht achter een opdrachtprompt en drukt op ENTER:
slmgr.vbs -ato

Foutcode 0xC004F014

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een MAK of een KMS-client, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004F014

De Software Licensing-service heeft gerapporteerd dat de productcode niet beschikbaar is.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de productcode niet op het systeem is geïnstalleerd.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de MAK-productcode te installeren. Of door de KMS-code te installeren die zich in de volgende map op het installatiemedium bevindt:
Sources\Pid.txt

Foutcode 0xC004F02C

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een MAK-client of een KMS-client, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004F02C

De Software Licensing-service heeft gerapporteerd dat de gegevensindeling voor offlineactivering onjuist is.

Oorzaak

Dit probleem kan zich voordoen als de gegevens die u hebt ingevoerd bij telefonische activering niet geldig zijn.

Oplossing

U kunt het probleem oplossen door te controleren of de Bevestigings-id wel juist is ingevoerd.

Foutcode 0xC004F035

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een KMS-client of een KMS-host, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004F035

De Software Licensing-service heeft gerapporteerd dat de computer niet met een productcode voor volumelicenties kan worden geactiveerd. Systemen met volumelicenties moeten vanaf een geschikt besturingssysteem worden bijgewerkt. Neem contact op met de systeembeheerder of gebruik een ander type code.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden omdat volume-edities alleen gelicentieerd zijn voor upgrades. Het installeren van een volumebesturingssysteem op een computer zonder geschikt besturingssysteem wordt niet ondersteund.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door een geschikte versie van een Microsoft-besturingssysteem te installeren en vervolgens het volumebesturingssysteem opnieuw te installeren.

Foutcode 0xC004F038

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een KMS-client, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004F038
De Software Licensing-service heeft gerapporteerd dat de computer niet kan worden geactiveerd. Het geretourneerde aantal van de Key Management-service is onvoldoende. Neem contact op met de systeembeheerder.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als het aantal client-computers op de KMS-host groot genoeg is. De KMS-groep moet minimaal 25 computers bevatten.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door meer computers aan de KMS-groep toe te voegen, zodat de KMS-clients kunnen worden geactiveerd. Typ de volgende opdracht achter een opdrachtprompt om te bepalen hoeveel computers zich in de KMS-groep op de KMS-host bevinden:
Slmgr.vbs -dli

Foutcode 0xC004F039

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een KMS-client, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004F039

De Software Licensing-service heeft gerapporteerd dat de computer niet kan worden geactiveerd. De Key Management-service is niet ingeschakeld.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de KMS-host is geïnstalleerd, maar niet geactiveerd.

Oplossing

Activeer de KMS-host via online activering of telefonische activering.

Foutcode 0xC004F041

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een KMS-client, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004F041

De Software Licensing-service heeft bepaald dat de server voor sleutelbeheer niet is geactiveerd. De server voor sleutelbeheer moet worden geactiveerd.

Oorzaak

De KMS-host is niet geactiveerd.

Oplossing

Activeer de KMS-host via online activering of telefonische activering.

Foutcode 0xC004F042

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een KMS-client, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004F042

De Software Licensing-service heeft bepaald dat de opgegeven KMS (Key Management Service) niet kan worden gebruikt.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de KMS-client en de KMS-host niet overeenkomen.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door ervoor te zorgen dat de bètaversie van de KMS-client niet wordt geactiveerd door een releaseversie van de KMS-host. Of dat de releaseversie van de KMS-client niet wordt geactiveerd door een bètaversie van de KMS-host.

Foutcode 0xC004F050

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met KMS, een KMS-client of een MAK, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004F050
De Software Licensing-service heeft gerapporteerd dat de productcode ongeldig is.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de KMS-code niet juist is ingevoerd. Dit probleem kan ook optreden als de code voor een bètaversie van het besturingssysteem is ingevoerd terwijl u de releaseversie van het besturingssysteem gebruikt.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de juiste KMS-code te intalleren op de corresponderende Windows-versie. Controleer of de code correct is ingevoerd. Als u de code kopieert en plakt, zorg er dan voor dat de em-streepjes (—) in de code niet worden vervangen door korte streepjes (-).

Foutcode 0xC004F051

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met KMS of een MAK, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004F051

De Software Licensing-service heeft gerapporteerd dat de productcode wordt geblokkeerd.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de productcode op de activeringsserver door Microsoft wordt geblokkeerd.

Oplossing

Vraag een nieuwe MAK of een nieuwe KMS-code aan, installeer de nieuwe code op het systeem en activeer vervolgens de computers.

Foutcode 0xC004F064

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een MAK, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004F064

De Software Licensing-service heeft gerapporteerd dat de evaluatieperiode voor niet-legitieme software is verlopen.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als door Windows Genuine Advantage wordt bepaald dat het systeem niet legitiem is.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de RFM-richtlijnen voor herstel in de Volume Activation 2.0 Step-By-Step Guide te volgen. Deze handleiding is beschikbaar via de volgende Microsoft-website:

Foutcode 0xC004F065

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met KMS of een MAK, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004F065

De Software Licensing-service heeft gerapporteerd dat de toepassing gedurende de evaluatieperiode voor niet-legitieme software wordt uitgevoerd.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als door Windows Genuine Advantage wordt bepaald dat het systeem niet legitiem is. Tijdens de evaluatieperiode voor niet-legitieme software blijft het systeem actief.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door een legitieme productcode aan te vragen en te installeren, en het systeem vervolgens in de evaluatieperiode te activeren. Aan het einde van de evaluatieperiode schakelt het systeem over op de niet-legitieme RFM-modus.

Foutcode 0xC004F066

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een MAK of een KMS-client, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004F066

De Software Licensing-service heeft gerapporteerd dat de productcode niet kan worden gevonden.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als volumemedia zijn gebruikt met een niet-volumecode.

Oplossing

Zorg dat de productcode overeenkomt met de editie van het besturingssysteem. Neem contact op met het Product Activation-callcenter voor meer informatie.

Foutcode 0xC004F068

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een KMS-host, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004F068
The software Licensing-service heeft bepaald dat deze wordt uitgevoerd in een virtuele machine. De KMS (Key Management-service) wordt niet in deze modus ondersteund.

Oorzaak

De KMS voor dit besturingssysteem wordt niet ondersteund op een virtuele machine (VM).

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door het besturingssysteem buiten de VM-omgeving te installeren.

Foutcode 0xC004F069 of 0xC004F06C

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een KMS-client, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0xC004F069
De Software Licensing-service heeft gerapporteerd dat de computer niet kan worden geactiveerd. De Key Management-service heeft bepaald dat het tijdstempel voor de aanvraag ongeldig is.
of
0xC004F06C
De Software Licensing-service heeft gerapporteerd dat de computer niet kan worden geactiveerd. De Key Management-service heeft bepaald dat het tijdstempel voor de aanvraag ongeldig is.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de systeemtijd op de clientcomputer niet gelijk is aan de systeemtijd op de KMS-host.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de tijd op de clientcomputer aan te passen aan de tijd op de KMS-host. We adviseren u de tijd op de computers te synchroniseren via een Network Time Protocol (NTP)-tijdbron of via de adreslijstservice van Active Directory. De tijd op de KMS-host en de clientcomputer wordt op elkaar afgestemd in Coordinated Universal Time (UTC). De tijdzone die is ingesteld op de clientcomputer beïnvloedt de synchronisatie niet.

Foutcode 0x8007005

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een KMS-host, een KMS-client of een MAK, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0x80070005

Toegang geweigerd: voor de aangevraagde bewerking zijn verhoogde bevoegdheden vereist.

Oorzaak

Dit probleem treedt op als de activeringsprocessen in Gebruikerstoegangsbeheer niet kunnen worden uitgevoerd vanaf een opdrachtprompt zonder verhoogde bevoegdheden.

Oplossing

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
  1. Klik achtereenvolgens op Start, Alle programma's en Bureau-accessoires, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en kies Uitvoeren als.
  2. Klik op Deze gebruiker en selecteer Administrator in de lijst Gebruikersnaam.
  3. Klik op OK.
  4. Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt en druk op Enter:
    slmgr.vbs

Foutcode 0x8007232A

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een KMS-host, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0x8007232A
DNS-serverfout.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als het systeem een netwerkprobleem of een probleem met Domain Name System (DNS) verwacht.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door netwerk- en DNS-problemen op te lossen.

Foutcode 0x8007232B

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een KMS-client, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0x8007232B

DNS-naam bestaat niet.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als op de KMS-client de KMS SRV-bronrecords in DNS niet worden gevonden.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de stappen in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base uit te voeren:
929826 Foutbericht wanneer u Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 of Windows Server 2008 probeert te activeren: 'Code 0x8007232b'

Foutcode 0x800706BA

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een KMS-client, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0x800706BA

De RPC-server is niet beschikbaar.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden omdat de firewall-instellingen niet zijn geconfigureerd op de KMS-host, of omdat de DNS SRV-records verouderd zijn. Dit probleem kan ook optreden als tijdens de installatie geen productcode is ingevoerd en u het systeem vervolgens probeert te activeren.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door ervoor te zorgen dat de KMS-poort toegang heeft via de firewall op de KMS-host. Of door ervoor te zorgen dat de SRV-records naar een geldige KMS-host verwijzen. Los ook problemen met de netwerkverbindingen op.

Foutcode 0x8007251D

Symptoom

Wanneer u probeert een of meer computers te activeren met een KMS-client, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
0x8007251D

Er zijn geen records gevonden voor de DNS-query.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als op de KMS-client de KMS SRV-bronrecords niet worden gevonden in DNS.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door problemen met netwerkverbindingen en met DNS op te lossen.

Oorzaak: Oplossing: U kunt dit probleem oplossen door de stappen te volgen van KB 929826

Foutcode 0x80092328

Symptoom

Wanneer u probeert een KMS-client te activeren, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:0x80092328 DNS-naam bestaat niet.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als op de KMS-client de KMS SRV-bronrecords niet worden gevonden in DNS.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de stappen in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base uit te voeren:
929826 Foutbericht wanneer u Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 of Windows Server 2008 probeert te activeren: 'Code 0x8007232b'

Referenties

Bezoek de volgende websites van Microsoft voor meer informatie over volumeactivering:
Eigenschappen

Artikel-id: 938450 - Laatst bijgewerkt: 11 sep. 2011 - Revisie: 1

Feedback