Informatie over bepaalde bestandsindelingen die worden geblokkeerd na installatie van Office 2003 Service Pack 3

Samenvatting

Dit artikel bevat informatie over bepaalde bestandstypen die worden geblokkeerd na installatie van Office 2003 Service Pack 3 (SP3).

Inleiding

Dit artikel bevat gedetailleerde informatie over de bestandstypen die door Office 2003 (SP3) worden geblokkeerd, en hoe u deze bestandstypen kunt inschakelen.

Meer informatie

Bestandstypen die worden geblokkeerd

Nadat u Office 2003 SP3 hebt geblokkeerd, worden de volgende bestandstypen van Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003 en Microsoft Office Word 2003 geblokkeerd. Standaard worden deze bestandstypen geblokkeerd omdat de parseercode die Office 2003 gebruikt om de bestandstypen te openen en op te slaan, minder veilig is. Dit betekent dat het openen en opslaan van deze bestandstypen een risico voor u zou kunnen zijn.

De volgende tabel bevat een overzicht van de namen van registerwaarden en de bijbehorende bestandstypen die standaard zijn geblokkeerd om te worden geopend.
Naam van registerwaardeBestandstypen die worden geblokkeerd
CDRCorel Draw (.cdr)
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesMicrosoft Excel 4.0-grafieken (*.xlc)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesDBF 2 (dBASE II) (*.dbf)
FilesBeforePowerPoint97Dit beleid voorkomt dat bestanden worden geopend die ouder zijn dan PowerPoint 97 en het bestandstype .PPT, .POT, .PPS of .PPA hebben. Deze functie is niet van toepassing op Microsoft PowerPoint 97.
FilesBeforeVersionAlle Word-bestanden die een versienummer hebben dat kleiner is dan, maar niet gelijk is aan Word 6.0 voor Windows, worden geblokkeerd om te worden geopend. Hiertoe behoren de volgende bestandsversies:
 • Word 1.x voor Windows
 • Word 4.x voor Macintosh
 • Word 1.2 voor Windows Japan
 • Word 1.2 voor Windows Korea
 • Word 5.x voor Macintosh
 • Word 1.2 voor Windows Taiwan
 • Word 2.x voor Windows
 • Word 2.x voor Windows BiDi
 • Word 2.x voor Windows Japan
 • Word 2.x voor Windows Korea
 • Word 2.x voor Windows Taiwan
U kunt het standaardversienummer verhogen of verlagen. Zie de lijst verderop voor meer informatie over de versies.
De volgende tabel bevat een overzicht van de namen van registerwaarden en de bijbehorende bestandstypen die standaard zijn geblokkeerd om te worden opgeslagen.
Namen van registerwaardeBestandstypen die worden geblokkeerd
FilesBeforePowerPoint97Dit beleid voorkomt dat bestandstypen worden opgeslagen die ouder zijn dan PowerPoint 97 en het bestandstype .PPT, .POT, .PPS of .PPA hebben. Deze functie is niet van toepassing op Microsoft PowerPoint 97.
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesMicrosoft Excel 4.0-grafieken (*.xlc)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesDBF 2 (dBASE II) (*.dbf)

Geblokkeerde bestandstypen inschakelen

Belangrijk
Deze stappen kunnen het beveiligingsrisico vergroten. Deze stappen kunnen uw computer of netwerk kwetsbaarder maken voor een aanval door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft adviseert gebruik te maken van het proces dat in dit artikel wordt beschreven om programma's te laten werken zoals ze zijn bedoeld of om specifieke programmafuncties te implementeren. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we u aan om de risico's te evalueren die gepaard gaan met de implementatie van dit proces in uw configuratie. Neem alle mogelijke extra maatregelen om uw systeem beter te beveiligen als u besluit dit proces uit te voeren. Wij raden u aan dit proces alleen te gebruiken als dat echt noodzakelijk is.


Ga op een van de volgende manieren te werk om geblokkeerde bestandstypen in te schakelen.

Methode 1: Een te downloaden update gebruiken om alle bestandstypen automatisch opnieuw in te schakelen

Microsoft heeft een reeks updates gemaakt waarmee u alle bestandstypen opnieuw kunt inschakelen. Ga als volgt te werk om de updates te installeren.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:


119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden

Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.
 1. Download de juiste bestanden van het Microsoft Downloadcentrum. Daartoe klikt u op een of meer van de volgende koppelingen:
 2. Dubbelklik op het bestand dat u in stap 1 hebt opgeslagen.
 3. Klik op Ja om de installatie van het bestand te bevestigen.
 4. Als een Office-programma al is gestart, start u dat programma opnieuw.
Nadat u de update hebt geïnstalleerd, worden de registerinstellingen bijgewerkt zodat u alle bestandstypen die door Microsoft Office 2003 worden ondersteund, kunt openen en opslaan. Tot deze bestandstypen behoren de bestandstypen die standaard worden geblokkeerd in Office 2003 SP3. De parseercode die wordt gebruikt om de bestandstypen te openen en op te slaan, is minder veilig. U wordt geadviseerd deze updates alleen te installeren als u regelmatig met deze bestandstypen moet werken.

Microsoft heeft eveneens een reeks updates gemaakt die de registerinstellingen terugzetten op de waarden zoals deze door Office 2003 SP3 zijn geïnstalleerd. Ga als volgt te werk om de updates te installeren:
 1. Download de juiste bestanden van het Microsoft Downloadcentrum. Daartoe klikt u op een of meer van de volgende koppelingen:
 2. Dubbelklik op het bestand dat u in stap 1 hebt opgeslagen.
 3. Klik op Ja om de installatie van het bestand te bevestigen.
 4. Als een Office-programma al is gestart, start u dat programma opnieuw.
Opmerking
Nadat u de update hebt geïnstalleerd, worden de registerinstellingen teruggezet op de waarden zoals deze door Office 2003 SP3 zijn geïnstalleerd. Bovendien kunt u bestandstypen die standaard in Office 2003 SP3 zijn geblokkeerd, niet meer openen of opslaan.

Methode 2: De beheersjablonen gebruiken om registersleutels in te stellen

U kunt de beheersjablonen in de 'Beheersjablonen voor Office 2003 Service Pack 3 (ADM), OPA's en Explain Text Update' gebruiken om deze registersleutels in te stellen.

Ga naar de volgende Microsoft-website om deze update te downloaden:

Methode 3: De registerwaarden handmatig instellen

U kunt de registerwaarden handmatig instellen om deze bestandstypen in diverse producten in te schakelen. Hiertoe volgt u deze procedure voor het product waarmee u werkt.

Belangrijk
Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-up van het register maken en het register herstellen in Windows


Opmerking
U moet de blokkering van de bestandstypen tijdelijk opheffen. Blokkeer de bestandstypen opnieuw nadat u de bestanden hebt geopend of opgeslagen.
Excel
Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat oudere Excel-bestandstypen kunnen worden geopend in Excel 2003:
 1. Sluit Excel 2003 af.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security
 4. Nadat u de subsleutel hebt geselecteerd die in stap 3 is opgegeven, opent u het menu Bewerken, wijst u Nieuw aan en klikt u op Sleutel.
 5. Typ FileOpenBlock en druk op Enter.
 6. Selecteer de subsleutel FileOpenBlock, wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik op DWORD-waarde.
 7. Typ LotusandQuattroFiles en druk op Enter.
 8. Klik met de rechtermuisknop op LotusandQuattroFiles en klik op Wijzigen.
 9. Typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 10. Herhaal stap 6 tot en met 9 voor de registervermeldingen LegacyBinaryFiles en LegacyDatabaseAndDatasourceFiles.
 11. Open het menu Bestand en klik op Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.
Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat oudere Excel-bestandstypen kunnen worden opgeslagen in Excel 2003:
 1. Sluit Excel 2003 af.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security
 4. Nadat u de subsleutel hebt geselecteerd die in stap 3 is opgegeven, opent u het menu Bewerken, wijst u Nieuw aan en klikt u op Sleutel.
 5. Typ FileSaveBlock en druk op Enter.
 6. Selecteer de subsleutel FileSaveBlock, wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik op DWORD-waarde.
 7. Typ LotusandQuattroFiles en druk op Enter.
 8. Klik met de rechtermuisknop op LotusandQuattroFiles en klik op Wijzigen.
 9. Typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 10. Herhaal stap 6 tot en met 9 voor de registervermeldingen LegacyBinaryFiles en LegacyDatabaseAndDatasourceFiles.
 11. Open het menu Bestand en klik op Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.
PowerPoint
Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat oudere PowerPoint-bestandstypen kunnen worden geopend in PowerPoint 2003:
 1. Sluit PowerPoint 2003 af.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security
 4. Nadat u de subsleutel hebt geselecteerd die in stap 3 is opgegeven, opent u het menu Bewerken, wijst u Nieuw aan en klikt u op Sleutel.
 5. Typ FileOpenBlock en druk op Enter.
 6. Selecteer de subsleutel FileOpenBlock, wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik op DWORD-waarde.
 7. Typ FilesBeforePowerPoint97 en druk op Enter.
 8. Klik met de rechtermuisknop op FilesBeforePowerPoint97 en klik op Wijzigen.
 9. Typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 10. Open het menu Bestand en klik op Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.
Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat oudere PowerPoint-bestandstypen kunnen worden opgeslagen in PowerPoint 2003:
 1. Sluit PowerPoint 2003 af.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security
 4. Nadat u de subsleutel hebt geselecteerd die in stap 3 is opgegeven, opent u het menu Bewerken, wijst u Nieuw aan en klikt u op Sleutel.
 5. Typ FileSaveBlock en druk op Enter.
 6. Selecteer de subsleutel FileSaveBlock, wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik op DWORD-waarde.
 7. Typ FilesBeforePowerPoint97 en druk op Enter.
 8. Klik met de rechtermuisknop op FilesBeforePowerPoint97 en klik op Wijzigen.
 9. Typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 10. Open het menu Bestand en klik op Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.
Word
Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat oudere Word-bestandstypen kunnen worden geopend in Word 2003:
 1. Sluit Word 2003 af.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security
 4. Nadat u de subsleutel hebt geselecteerd die in stap 3 is opgegeven, opent u het menu Bewerken, wijst u Nieuw aan en klikt u op Sleutel.
 5. Typ FileOpenBlock en druk op Enter.
 6. Selecteer de subsleutel FileOpenBlock, wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik op DWORD-waarde.
 7. Typ FilesBeforeVersion en druk op Enter.
 8. Klik met de rechtermuisknop op FilesBeforeVersion en klik op Wijzigen.
 9. Typ in het vak Waardegegevens de waarde die overeenkomt met een van de waarden in de
  tabel met Word-bestandsversies en klik op OK.

  De standaardwaarde voor deze vermelding is bijvoorbeeld ingesteld op 'Word 6.0 voor Windows' of '101'. Dit betekent dat alle Word-bestanden die een versienummer hebben dat kleiner is dan, maar niet gelijk is aan Word 6.0 voor Windows, worden geblokkeerd om te worden geopend. U kunt de standaardversie verhogen of verlagen. De versies die in de tabel met Word-bestandsversies zijn opgegeven, staan in oplopende volgorde.

  Opmerking
  Wanneer u de waarde van de vermelding instelt op 0, kunnen alle bestanden met een oudere versie worden geopend. We adviseren u de waarde van deze vermelding in te stellen op een van de waarden in de tabel met Word-bestandsversies en niet op 0, omdat de parseercode die wordt gebruikt om de oudere bestandstypen te openen, minder veilig is.
 10. Open het menu Bestand en klik op Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.
tabel met Word-bestandsversies
VersieRegisterwaarde:
Word 1.x voor Windows33
Word 4.x voor Macintosh33
Word 1.2 voor Windows Japan34
Word 1.2 voor Windows Korea35
Word 5.x voor Macintosh35
Word 1.2 voor Windows Taiwan36
Word 2.x voor Windows45
Word 2.x voor Windows BiDi46
Word 2.x voor Windows Japan46
Word 2.x voor Windows Korea47
Word 2.x voor Windows Taiwan48
Word 6.0 voor Windows101 (Dit is de standaardinstelling.)
Word 6.0 voor Macintosh104
Word 95 RTM104
Word 95 bèta105
Word 97 voor Windows193
Word 98 voor Macintosh193
Word 2001 voor Macintosh195
Word x voor Macintosh195
Word 9 voor Windows217
Word 10 voor Windows257
Word 11 voor Windows268
Word 2004 voor Macintosh268
Word 11 opgeslagen door Word 12274
Alle bestandsblokkeringen uitschakelen0
CorelDRAW
Ga als volgt te werk als u alle CDR-bestanden wilt inschakelen om te worden geopend:
 1. Sluit alle Office 2003-programma's af.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Graphics Filters\Import
 4. Nadat u de subsleutel hebt geselecteerd die in stap 3 is opgegeven, opent u het menu Bewerken, wijst u Nieuw aan en klikt u op Sleutel.
 5. Typ CDR en druk op Enter.
 6. Selecteer de subsleutel CDR, wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik op DWORD-waarde.
 7. Typ Enabled en druk op Enter.
 8. Klik met de rechtermuisknop op Enabled en klik vervolgens op Wijzigen.
 9. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 10. Open het menu Bestand en klik op Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over geblokkeerde bestandstypen klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:


922847 Foutbericht bij het openen of opslaan van een bestandstype dat is geblokkeerd door de registerbeleidsinstellingen in PowerPoint 2007 of PowerPoint 2003
922848 Foutbericht bij het openen of opslaan van een bestandstype dat is geblokkeerd door de registerbeleidsinstellingen in Excel 2007 of Excel 2003
922849 Foutbericht bij het openen of opslaan van een bestandstype dat is geblokkeerd door de registerbeleidsinstellingen in Word 2007 of Word 2003
922850 Foutbericht wanneer u een bestand probeert te openen of op te slaan in een van de programma's van 2007 Office of Office 2003
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 938810 - Laatst bijgewerkt: 10 apr. 2008 - Revisie: 1

Feedback