Foutbericht bij het installeren van een update voor Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 of Visual Studio .NET 2002: 'De functie die u wilt gebruiken, bevindt zich op een netwerkbron die niet beschikbaar is'

Symptomen

Wanneer u een update wilt installeren voor Microsoft Visual Studio .NET 2002, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
De functie die u wilt gebruiken, bevindt zich op een netwerkbron die niet beschikbaar is.
Klik op OK om het nogmaals te proberen of geef een alternatief pad op naar een map die het installatiepakket
Bestandsnaam.msi bevat.

Oorzaak

Updates voor Visual Studio zijn gebaseerd op Windows Installer. In Windows Installer wordt aan de hand van het bestandsversienummer bepaald of een bestand op een computer een oudere versie is die moet worden vervangen door een nieuwer bestand dat deel uitmaakt van een update.

Bepaalde bestanden, zoals tekstbestanden en bronbestanden, hebben geen versienummer. Voor de op Windows Installer gebaseerde update moet dus een andere methode worden gebruikt om te controleren op nieuwere bestanden. Bij deze methode wordt een hash gebruikt voor alle bestanden zonder versienummer. Voor bestanden zonder versienummer wordt de bestands-hash van het bestand op de computer vergeleken met de bestands-hash die is vastgelegd in de Windows Installer-database. Als er een verschil is tussen deze twee bestands-hashes, wordt geprobeerd het bestand op te halen vanaf de broninstallatiemedia.

Workaround

U kunt dit probleem verhelpen door de productinstallatie-cd in het cd-romstation van de computer te plaatsen. U kunt ook het pad opgeven van de beschikbare installatiemedia voor het product. De installatiemedia kunnen bijvoorbeeld beschikbaar zijn op de vaste schijf van de computer of in een gedeelde netwerkmap.

De schakeloptie /addsource

Als u een update wilt implementeren op een groot aantal computers waarop dit probleem zich voordoet, is het raadzaam dat u eerst de schakeloptie /addsource gebruikt, ervan uitgaande dat deze optie beschikbaar is.

Het hulpprogramma voor het verwijderen van bestands-hashes voor Visual Studio .NET 2002

Als u Visual Studio .NET 2002 gebruikt en een van de volgende situaties van toepassing is, kunt u mogelijk het hulpprogramma voor het verwijderen van bestands-hashes gebruiken om het probleem te verhelpen.
  • De installatiebronmedia zijn niet beschikbaar.
  • De software-update die u wilt installeren, biedt geen ondersteuning voor de schakeloptie /addsource.
Microsoft heeft een hulpprogramma voor het verwijderen van bestands-hashes gepubliceerd voor Visual Studio .NET 2002. Met dit hulpprogramma worden alle bestands-hashes verwijderd voor alle bestanden zonder versienummer uit de Windows Installer-database op de computer. Wanneer u een update voor Visual Studio .NET 2002 wilt installeren na het uitvoeren van dit hulpprogramma, wordt een verschil in de bestands-hash niet meer herkend. De broninstallatiemedia hoeven dan niet beschikbaar te zijn.

Belangrijk Wanneer u dit hulpprogramma uitvoert, worden alle bestands-hashes van Visual Studio .NET 2002 zonder versienummer definitief verwijderd. Deze bewerking kan niet ongedaan worden gemaakt. Nadat u de bestands-hashes hebt verwijderd, is het niet meer mogelijk om bestanden zonder versienummer in de geïnstalleerde productbestanden te herstellen. Als een bestand zonder versienummer op de computer beschadigd raakt, moet u het product derhalve volledig verwijderen en opnieuw installeren. Overweeg daarom zorgvuldig de voor- en nadelen voordat u besluit dit hulpprogramma te gebruiken.

Als u dit hulpprogramma geschikt vindt voor uw situatie, vindt u hieronder informatie om het hulpprogramma voor het verwijderen van bestands-hashes voor Visual Studio .NET 2002 op te halen:
U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het hulpprogramma voor het verwijderen van bestands-hashes nu downloaden.

Releasedatum: 5 november 2007

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.Opmerking Het hulpprogramma voor het verwijderen van bestands-hashes is uitsluitend bestemd voor gebruik met Visual Studio .NET 2002.

Meer informatie

Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
944298 Foutbericht bij het installeren van een update voor Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 of Visual Studio .NET 2002: 'De functie die u wilt gebruiken, bevindt zich op een netwerkbron die niet beschikbaar is'

Eigenschappen

Artikel-id: 939401 - Laatst bijgewerkt: 13 mei 2008 - Revisie: 1

Feedback