Er kunnen diverse problemen optreden op een computer met Windows Server 2003 waarop de Volume Shadow Copy Service wordt uitgevoerd

Symptomen

Op een computer met Microsoft Windows Server 2003 waarop de VSS (Volume Shadow Copy Service) wordt uitgevoerd, ervaart u een van de volgende symptomen:
 • Wanneer u een back-upbewerking uitvoert met gebruik van het hulpprogramma NTBackup wordt de volgende gebeurtenis in het toepassinglogboek vastgelegd:


  Opmerking Als u het back-uplogboekbestand weergeeft, wordt de volgende informatie weergegeven:
  Er is tijdens het maken van de volumeschaduwkopie een fout opgetreden:0xffffffff
 • Als u de eigenschappen van een volume opent en op Schaduwkopieën klikt, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
  Fout 0x8004230F: Bij de provider van schaduwkopieën is een onverwachte fout opgetreden bij het verwerken van de opgegeven bewerking.
  Fout 0x80004002: Interface wordt niet ondersteund
 • In het toepassingslogboek is een van de volgende gebeurtenissen vastgelegd:

Oorzaak

Dit probleem treedt op doordat de VSS-systeembestanden niet zijn geregistreerd.

Oplossing

Opmerking Dit artikel is niet bedoeld voor gebruik met Windows Vista, Windows Server 2008 of latere besturingssystemen. Vanaf Windows Vista en Windows Server 2008 vindt de installatie van Windows-onderdelen plaats via manifest-bestanden. Als u probeert specifieke onderdelen, bijvoorbeeld de onderdelen die zijn beschreven in de sectie Oplossing, handmatig te registreren in de bij deze opmerking vermelde besturingssystemen, kan dat onverwachte gevolgen hebben waardoor Windows mogelijk opnieuw moet worden geïnstalleerd.


Als u het probleem door ons wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard.
Opmerkingen
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossenGa als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Typ de volgende opdrachten bij de opdrachtprompt. Druk na elke opdracht op ENTER.
  • cd /d %windir%\system32
  • Net stop vss
  • Net stop swprv
  • regsvr32 ole32.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
  • regsvr32 vss_ps.dll
  • vssvc /register
  • regsvr32 /i swprv.dll
  • regsvr32 /i eventcls.dll
  • regsvr32 es.dll
  • regsvr32 stdprov.dll
  • regsvr32 vssui.dll
  • regsvr32 msxml.dll
  • regsvr32 msxml3.dll
  • regsvr32 msxml4.dll
  Opmerking Mogelijk wordt de laatste opdracht niet goed uitgevoerd.
 3. Voer een back-upbewerking uit om te controleren of het probleem is opgelost.

Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuning.
 • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog Het probleem voor mij oplossen of kunt u ons een e-mail sturen.

Meer informatie

Stappen om dit probleem te reproduceren

 1. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt. Druk na de opdracht op Enter.
  regsvr32 /u swprv.dll
 2. Probeer een back-upbewerking uit te voeren.
Eigenschappen

Artikel-id: 940032 - Laatst bijgewerkt: 20 dec. 2011 - Revisie: 1

Feedback