Beschrijving van de update voor Windows Vista

Inleiding

Deze update detecteert gevallen van activeringsmisbruik in Windows Vista waarbij de productactivering wordt omzeild en de gewone werking van Windows wordt verstoord. Bij activeringsmisbruik wordt gebruikgemaakt van een type software dat originele Windows-onderdelen vervangt of wijzigt. Wanneer er dergelijke software aanwezig is op een systeem, wordt gemeld dat een software- of hardwarefabrikant mogelijk heeft geknoeid met originele Windows-onderdelen om de verkoop van illegale software te stimuleren. Hierdoor lopen de beveiliging en de privacy van de computer gevaar. Na installatie van deze update weet u of er activeringsmisbruiksoftware aanwezig is op het systeem.U kunt deze update downloaden vanaf de volgende Microsoft-website of u kunt de functie Automatische updates inschakelen om de nieuwste updates te installeren:Opmerking Het installeren van deze update heeft geen invloed op de functionaliteit van het besturingssysteem.

Meer informatie

Deze update voor Windows Vista detecteert gevallen van activeringsmisbruik die aanwezig zijn op een systeem. Bij activeringsmisbruik worden licenties en activeringen omzeild. Hierdoor kunnen illegale kopieën van Windows Vista worden uitgevoerd zonder dat deze ooit zijn geactiveerd. Bij gevallen van activeringsmisbruik worden wijzigingen aangebracht in belangrijke Windows-systeembestanden. Dit is van invloed op zowel de stabiliteit als de beveiliging van het systeem.Het installeren van de update heeft geen invloed op de functionaliteit van het besturingssysteem. Als er geen gevallen van activeringsmisbruik worden gedetecteerd, wordt de update stil afgesloten. Als er wel gevallen van activeringsmisbruik worden gedetecteerd, wordt een koppeling weergegeven naar een website waarop wordt beschreven hoe u de activeringsmisbruiksoftware kunt verwijderen. Wanneer de activeringsmisbruiksoftware is verwijderd, wordt u mogelijk gevraagd een geldige productcode te gebruiken om uw exemplaar van Windows te activeren. Als u de activeringsmisbruiksoftware niet wilt verwijderen, wordt deze mogelijk door Windows uitgeschakeld en wordt u gevraagd Windows te activeren met behulp van een geldige productcode.

Onze online privacyverklaring lezen

Bezoek de volgende website als u de privacyverklaring van Windows Genuine Advantage wilt lezen:

Eigenschappen

Artikel-id: 940510 - Laatst bijgewerkt: 14 mei 2009 - Revisie: 1

Feedback