Internet Explorer verhoogt de cookielimiet per domein van 20 naar 50

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven dat de cookielimiet in Internet Explorer per domein is verhoogd van 20 naar 50.

In Internet Explorer kunnen standaard maximaal 20 cookies per domein worden opgeslagen. Als een server in het domein meer dan 20 cookies naar een clientcomputer verzendt, verwijdert de browser op de clientcomputer automatisch sommige oude cookies.

Elke cookie bestaat uit een naam/waarde-paar. Het paar kan worden gevolgd door kenmerk/waarde-paren die worden gescheiden door puntkomma's.

Meer informatie

Deze limiet is verhoogd om de ontwikkeling en hosting van webtoepassingen te vereenvoudigen op domeinen waarvoor veel cookies vereist zijn. Als u update 937142 installeert, wordt het aantal cookies dat in Internet Explorer voor elk domein kan worden opgeslagen, verhoogd van 20 naar 50.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over deze update:

937143 MS07-045: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer

Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, blijven de volgende twee limieten ongewijzigd:
  • De eigenschap document.cookie kan maximaal 4096 bytes van een cookie ophalen op een clientcomputer. Als de cookie groter is dan 4096 bytes, wordt de eigenschap teruggezet naar een lege tekenreeks.
  • In Internet Explorer en de HTTP Wininet-API wordt de header Set-Cookie genegeerd als deze groter is dan 5118 bytes.
Om functionaliteits- en prestatieredenen wordt u aanbevolen zo weinig mogelijk cookies en zo klein mogelijke cookies te gebruiken. Daarnaast moeten toepassingen verloren cookies kunnen verwerken.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

306070 Number and size limits of a cookie in Internet Explorer

Eigenschappen

Artikel-id: 941495 - Laatst bijgewerkt: 9 jun. 2009 - Revisie: 1

Feedback