Internet Explorer 7 via MSI-bestanden implementeren in Active Directory-omgevingen

Inleiding

In grote ondernemingen worden netwerkimplementatiemechanismen zoals SMS (System Management Server) of WSUS (Windows Server Update Services) gebruikt voor de implementatie van toepassingen. Ook Windows Internet Explorer kan op deze manier worden geïmplementeerd.

Kleinere organisaties maken echter in plaats van deze implementatiemechanismen dikwijls gebruik van distributieprogramma's zoals Active Directory voor het toewijzen en publiceren van bepaalde groepen toepassingen aan bepaalde groepen gebruikers. Voor implementatie van toepassingen in Active Directory-omgevingen moet een Windows Installer-pakket worden gebruikt.

Oudere pakketten dan Internet Explorer 7 bestaan niet uit MSI-bestanden. Daarom kunt u de oudere pakketten niet implementeren in Active Directory-omgevingen. Voor de nieuwe versie van de IEAK 7 (Internet Explorer Administration Kit 7) hebben wij een Windows Installer-wrapper voor IEAK 7-uitvoerpakketten gemaakt. Organisaties kunnen deze pakketten daarom wel implementeren in Active Directory-omgevingen. Organisaties hoeven in dat geval geen netwerkimplementatiemechanismen zoals SMS of WSUS te gebruiken. Daarom kunnen de ondernemingen in Active Directory-omgevingen de implementatie van Internet Explorer op alle computers in de onderneming beheren, zonder dat hiertoe fysieke toegang tot clientcomputers is vereist.

Met de volgende scenario's wordt het gebruik van de nieuwe versie van IEAK 7 voor de implementatie van Internet Explorer 7 beschreven.

Scenario 1

U wilt Internet Explorer 7 extern implementeren op meerdere computers. U beschikt niet over netwerkimplementatiemechanismen zoals SMS of WSUS. U hebt wel toegang tot Groepsbeleid in Active Directory-omgevingen.

Wanneer u de nieuwe versie van IEAK 7 met het MSI-bestand gebruikt, kunt u Internet Explorer 7 implementeren in de relevante organisatie-eenheden in Active Directory-omgevingen. U hoeft geen cd's met Internet Explorer 7 naar elke afzonderlijke computer te distribueren. En u hoeft geen scripts te schrijven die met beheerdersreferenties worden uitgevoerd voor de installatie van Internet Explorer 7 op meerdere computers.

Opmerking Wanneer u het MSI-bestand gebruikt, wordt een extra vermelding gemaakt in het onderdeel Software van het Configuratiescherm op de clientcomputers. Deze vermelding kan niet worden verwijderd, ook niet wanneer u Internet Explorer 7 verwijdert. Wanneer u de vermelding probeert te verwijderen, wordt Setup voor het pakket opnieuw uitgevoerd.

Scenario 2

U wilt aangepaste onderdelen, zoals werkbalken, toevoegen aan Internet Explorer 7. Vervolgens wilt u de meest recente updates installeren. U kunt de aangepaste onderdelen installeren met IEAK 7. Dit hele proces verloopt transparant voor de gebruiker, ook al wordt in de pakkettechnologie nu gebruikgemaakt van MSI-bestanden.

Wanneer u IEAK 7 gebruikt voor het toevoegen van aangepaste onderdelen (zoals werkbalken) aan Internet Explorer 7, kunt u niet het MSI-bestand gebruiken voor implementatie van de aangepaste versie van Internet Explorer 7. Dit komt omdat het MSI-bestand de start van andere instellingen vanuit het MSI-bestand blokkeert. In deze scenario's kunt u een van de volgende methoden gebruiken:
  • Gebruik het bestand IESetup.exe voor de implementatie van aangepaste versies van Internet Explorer 7. De IEAK 7-wizard genereert het bestand IESetup.exe.
  • Selecteer de optie Installeren na opstarten systeem in het scherm Aangepaste onderdelen toevoegen van de IEAK 7-wizard om het MSI-bestand te kunnen gebruiken.

Scenario 3

U wilt aangepaste instellingen implementeren op computers waarop Internet Explorer 7 al is geïnstalleerd. U kunt een MSI-bestand maken en het pakket op een vergelijkbare manier implementeren op de computers in Active Directory-omgevingen.

Meer informatie

Met IEAK 7 kunt u ook een MSI-bestand samen met een standaard EXE-bestand maken. U kunt dan gewoon SMS blijven gebruiken. U kunt ook Groepsbeleid in Active Directory-omgevingen gebruiken voor de implementatie van Internet Explorer 7.

De volgende lijst bevat een overzicht van de hulpmiddelen waarmee u een MSI-bestand kunt maken of bewerken:
  • Het programma WiX gebruiken om een MSI-bestand te maken.

    WiX is een gedeeld Microsoft-product. Het wordt niet geleverd als onderdeel van een Microsoft-besturingssysteem. U kunt WiX downloaden van de volgende website: Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
  • Gebruik Windows Installer om een MSI-bestand te bewerken.

    Windows Installer ondersteunt low-level API's voor het openen en bewerken van de Windows Installer-database. De module Msi.dll is onderdeel van de Windows Installer-service.
In dit artikel wordt het MSI-bestand beschreven dat door IEAK 7 wordt gegeneerd. Het MSI-bestand geldt voor de volgende Microsoft-producten:
  • Internet Explorer 7 voor Windows XP Service Pack 2 (SP2)
  • Internet Explorer 7 voor Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
Voor meer informatie over het gebruik van de WiX-werkset voor de integratie van ontwikkelprogramma's in uw implementatieproces, bezoekt u de volgende website:Meer informatie over Windows Installer vindt u op de volgende website:De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 942812 - Laatst bijgewerkt: 31 mrt. 2008 - Revisie: 1

Feedback