U onverwacht de computer opnieuw opstarten nadat u een 2007 Office-servicepack installeren of bijwerken van een 2007 Office

Symptomen

Nadat u een 2007 Microsoft Office servicepack installeren of bijwerken van een 2007 Office, u onverwacht de computer opnieuw opstarten.

Opmerking Nadat u 2007 Office Suite servicepack 2 hebt geïnstalleerd, wordt u aangeraden dat u de computer om ervoor te zorgen dat de nieuwe bestanden kunnen worden gebruikt opnieuw.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als een bestand dat wordt gebruikt door het servicepack of de update moet wijzigen. Het bestand wordt gebruikt door een programma dat wordt uitgevoerd wanneer u het servicepack of de update installeert. Soms is het programma waarmee het bestand is niet een Office-programma. Denk hierbij aan het besturingssysteem.

Dit probleem kan optreden als aan een of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Een apparaat dat wordt gesynchroniseerd met Microsoft Outlook is vastgezet op de clientcomputer. Bovendien wordt ActiveSync uitgevoerd.
 • Een Office-programma wordt uitgevoerd.
 • Office Communicator 2005 of Office Communicator 2007 wordt uitgevoerd.
 • De Office Groove 2007-service (GrooveMonitor.exe) wordt uitgevoerd.
 • De Windows Desktop Search-service (Searchprotocolhost.exe) wordt uitgevoerd.
 • De Japanse Input Method Editor is geïnstalleerd.
Opmerking Deze lijst is niet volledig. Andere programma's kunnen dit probleem ook veroorzaken.

Oplossing

Voordat u het servicepack of de update installeert, sluit het programma of de service die wordt uitgevoerd en die de installatie van het servicepack of de update kunnen belemmeren.

De volgende methoden bevatten informatie over het afsluiten van enkele programma's en services die dit probleem kunnen veroorzaken.

ActiveSync afsluiten

U sluit ActiveSync, moet u het proces Wcescomm.exe te beëindigen. Zie de sectie ' een proces beëindigen voor een programma dat op de achtergrond wordt uitgevoerd ' om het proces Wcescomm.exe.

Opmerking Als een gebruiker of apparaat is verbonden met de ActiveSync-service, wordt de gebruiker of het apparaat verbroken wanneer u het proces beëindigt.

Het afsluiten van een Office-programma

Om af te sluiten in een Office-programma, klikt u op Afsluiten in het
Het menu bestand . Als u het Office-programma is niet zichtbaar op het scherm, drukt u op ALT + TAB om te schakelen naar het Office-programma. Of klik op de knop van het Office-programma op de taakbalk.

Opmerking Een proces van een Office-programma kan blijven op de achtergrond wordt uitgevoerd als een probleem veroorzaakt het programma abnormaal wordt afgesloten. Als u vermoedt dat een proces van een Office-programma op de achtergrond wordt uitgevoerd, wordt het proces beëindigen. Zie hiervoor de sectie ' een proces beëindigen voor een programma dat op de achtergrond wordt uitgevoerd '.

Communicator 2005 of Communicator 2007 afsluiten

Meld u af bij Communicator, sluit het programma en sluit het programma Communicator 2005 of Communicator 2007 om af te sluiten. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Afmeldenin het menu verbinden .
 2. Klik in het menu verbinden
  Sluiten.

  Opmerking Wanneer u Communicator 2005 of Communicator 2007 sluit, het programma geminimaliseerd tot pictogram in het systeemvak.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van Communicator 2005 of Communicator 2007 in het systeemvak en klik vervolgens op Afsluiten.

Het beëindigen van een proces van een programma dat op de achtergrond wordt uitgevoerd

Belangrijk Een proces beëindigt, kan dit ongewenste resultaten hebben. Dit omvat instabiliteit van het systeem en gegevensverlies. Wanneer u een proces beëindigt, kan deze niet de status en andere gegevens opslaan voordat het proces is beëindigd.

Een proces van een programma dat wordt uitgevoerd op de achtergrond een van de volgende methoden te gebruiken.

Methode 1: Gebruik Taakbeheer

 1. Druk op CTRL + ALT + DEL.
 2. Klik op het tabblad processen
  proces_bestandsnaamen klik vervolgens op
  Proces beëindigen.

  Opmerking Bij deze methode staat proces_bestandsnaamde bestandsnaam van het proces dat u wilt beëindigen.

Methode 2: Gebruik de opdracht Taskkill

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik vervolgens op OK.
 2. Bij de opdrachtprompt, typ taskkill /im
  proces_bestandsnaamen druk op ENTER.


  Opmerkingen
  • Bij deze methode
   proces_bestandsnaam geeft de naam van het proces dat u wilt beëindigen.
  • Typ voor meer informatie over de opdracht Taskkill taskkill /? bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.
 3. Bij de opdrachtprompt, typt u exit om de opdrachtpromptvenster te sluiten.

Voorkomen dat de computer onverwacht opnieuw wordt opgestart wanneer u een 2007 Office-servicepack of een update voor 2007 Office implementeert

Als u een beheerder een servicepack of update voor Office implementeert, kunt u een script om af te sluiten, programma's of services die de installatie van het servicepack of de update kunnen belemmeren.


Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Als u een script wilt afsluiten van programma's of services, een script maken dat lijkt op het volgende script.
; TechNet Sample 2005; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx
; For more information about how to use scripts to manage processes, visit the following Microsoft Web site:
; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspx

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject _
("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")
For Each objProcess in colProcessList
objProcess.Terminate()
Next

Meer informatie

De installatie van een 2007 Office-servicepack of update voor 2007 Office is vaak niet vereist dat u de computer opnieuw opstarten. Er zijn echter scenario's waarin u de computer opnieuw.


Als u de computer opnieuw opstarten moet nadat u een servicepack of update voor Office hebt geïnstalleerd, wordt de informatie opnieuw worden opgenomen in de documentatie bij het servicepack of de update voor Office.

Als u de oorzaak van de opstartopdracht wilt controleren de inhoud van het installatielogboekbestand. Dit bestand wordt niet standaard gemaakt. Het installatielogboekbestand maken en vinden de processen die mogelijk de oorzaak van dit probleem als volgt te werk:
 1. Voer een van de volgende, afhankelijk van uw situatie:

  • Klik op Startin Windows Vista,the Start button , typt u uitvoeren, typt u het pad en de bestandsnaam van het servicepack of de update gevolgd door schakeloptie/log in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op ENTER.


   User Account Control permission Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op
   Doorgaan.
  • In Windows XP, klikt u op Start, klik op
   Uitvoeren, typ het pad en de bestandsnaam van het servicepack of de update gevolgd door schakeloptie/log in het vak openen en klik vervolgens op OK.
  Typ bijvoorbeeld het volgende in het vak Zoekopdracht starten of in het vak openen :
  path\file name /log:%temp%\Office2007SP1SetupLog.txt
  Opmerkingen
  • Het tijdelijke pad is het volledige pad van het servicepack of de update. Tijdelijke aanduiding voor de bestandsnaam is de naam van het servicepack of de update.
  • Verschillende bestanden wordt opgeslagen in de map Temp. Het relevante logbestand is 2007 Office SP1 MAINWWsp1.log.
 2. Open het logboekbestand in een teksteditor, zoals Kladblok.
 3. Zoeken naar de volgende tekst:
  gebruikt
 4. Herhaal de zoekopdracht totdat u alle vindplaatsen van de tekst in stap 3 hebt gevonden.
Het logboek de tekst typt u het volgende:
MSI (s) (5C: 3 C) [16:06:34:629]: Product: Microsoft Office Enterprise 2007. Het bestand C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSO. DLL-bestand wordt al gebruikt door het volgende proces naam: GROOVE, 388-Id.
De opdrachtregeloptie/log wordt ondersteund door een software-installatiepakket, een updatepakket of een hotfixpakket. Deze pakketten moeten worden gemaakt met behulp van Microsoft Extractor. De
schakeloptie kunt uitgebreide logboekregistratie in het installatielogboekbestand.

Klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de opdrachtregelopties die worden ondersteund door Microsoft Extractor:
912203 beschrijving van de opdrachtregelopties die worden ondersteund door een software-installatiepakket, een updatepakket of een hotfixpakket dat is gemaakt met Microsoft Extractor

Voor meer informatie over dit probleem in Outlook 2007 klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
943590 foutbericht wanneer u Outlook 2007 start nadat u 2007 Office Suite servicepack 1 hebt geïnstalleerd: 'Outlook.ost wordt gebruikt en kan niet worden geopend'

Eigenschappen

Artikel-id: 942995 - Laatst bijgewerkt: 15 feb. 2017 - Revisie: 2

Feedback