Een poort openen, een protocol inschakelen en ingebouwde regels voor poorten of voor protocollen inschakelen in Windows Live OneCare

INLEIDING

In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Een poort openen in Windows Live OneCare.
 • Een protocol inschakelen in Windows Live OneCare.
 • Ingebouwde regels voor poorten of voor protocollen inschakelen in Windows Live OneCare.

Meer informatie

Wanneer een programma is ingeschakeld via een firewall, heeft het programma onbeperkte toestemming om zo veel inkomende of uitgaande verbindingen te maken als het programma vereist. Windows Live OneCare verleent bepaalde programma's automatisch toegang tot internet. Er zijn echter programma's of hardwareservices die vereisen dat u een specifiek protocol inschakelt of een poort opent.

Opmerkingen
 • Firewall
  Een firewall is software of hardware om een computer te beschermen tegen kwaadwillende gebruikers, virussen en wormen die via internet toegang tot uw computer proberen te krijgen. Sommige firewalls voorkomen ook dat niet-bevoegde programma's op uw computer externe verbindingen maken.
 • Inkomende verbinding
  Een inkomende verbinding is een verbinding van een programma op een andere computer op internet of het netwerk met een programma op uw computer.
 • Uitgaande verbinding
  Een uitgaande verbinding is een verbinding van een programma op uw computer met een andere computer op internet of het netwerk. Uitgaande verbindingen kunnen door programma's worden gemaakt voor legitieme doeleinden. Uitgaande verbindingen kunnen echter ook worden gemaakt door schadelijke programma's, zoals virussen of spyware.
 • Protocol
  Een protocol is een speciale verzameling regels die programma's gebruiken om via internet te communiceren. De firewall van Windows Live OneCare ondersteunt onder andere het TCP-protocol, het UDP-protocol en het TCP/UDP-protocol. Welke protocol u gebruikt, hangt af van wat het programma of de hardwareservice vereist.
 • Poort
  Een poort is een kanaal voor communicatie tussen een specifiek programma of een service op uw computer en een ander programma of een andere service op internet of het netwerk. Door een specifieke verbinding te maken, kunnen de twee programma's communiceren zonder storing van andere programma's. Netwerkpoorten worden aangeduid met nummers tussen 0 en 65535.

Een poort openen in Windows Live OneCare

 1. Start Windows Live OneCare.
 2. Klik onder Snelle links op Instellingen wijzigen.
 3. Klik op de tab Firewall en klik op Geavanceerde instellingen.
 4. Klik op de tab Poorten en protocollen en klik op Toevoegen.
 5. Typ in het vak Naam de naam voor de poort.
 6. Klik in het gebied Protocol type op TCP of UDP.
 7. Klik in de lijst TCP of UDP op een van de volgende opties:
  • TCP
  • UDP
  • TCP/UDP
 8. Geef in de vakken Poortbereik het bereik voor de poort op. Als u een specifieke poort wilt openen, typt u bijvoorbeeld het poortnummer in beide vakken.
 9. Klik in het gebied Verbindingen voor dit protocol of poortbereik op een van de volgende opties in de lijst Voor verbindingen:
  • Inkomend [lokale poorten]
  • Uitgaand [poorten op afstand]
  • Beide [lokale poorten]
 10. Klik in het gebied Bereik op een van de volgende opties:
  • Internet
  • Lokaal netwerk
 11. Klik driemaal op OK.
Opmerking Neem voor informatie over het bereik of het protocol van de poort contact op met de softwarefabrikant of raadpleeg de documentatie bij het product.

Een protocol inschakelen in Windows Live OneCare

Voer de volgende stappen uit om in Windows Live OneCare een protocol in te schakelen:
 1. Start Windows Live OneCare.
 2. Klik onder Snelle links op Instellingen wijzigen.
 3. Klik op de tab Firewall en klik op Geavanceerde instellingen.
 4. Klik op de tab Poorten en protocollen en klik op Toevoegen.
 5. Typ in het vak Naam de naam voor de poort.
 6. Klik in het gebied Protocol op Ander.
 7. Typ in het vak Protocolnummer het nummer voor het protocol.
 8. Klik in het gebied Verbindingen voor dit protocol of poortbereik op een van de volgende opties in de lijst Voor verbindingen:
  • Inkomend
  • Uitgaand
  • Beide
 9. Klik in het gebied Bereik op een van de volgende opties:
  • Internet
  • Lokaal netwerk
 10. Klik driemaal op OK.

Ingebouwde regels voor poorten of voor protocollen inschakelen in Windows Live OneCare

Ga als volg te werk om ingebouwde regels voor poorten of voor protocollen in te schakelen in Windows Live OneCare:
 1. Start Windows Live OneCare.
 2. Klik onder Snelle links op Instellingen wijzigen.
 3. Klik op de tab Firewall en klik op Geavanceerde instellingen.
 4. Klik op de tab Poorten en protocollen.
 5. Schakel in de lijst Poorten en protocollen het selectievakje in voor de poort of voor de protocolregel die u wilt inschakelen en klik tweemaal op OK.
Opmerkingen
 • Op dit moment kunt u geen specifiek IP-adres blokkeren met de firewall.
 • U moet geen poorten openen met de firewall, tenzij u daartoe opdracht heeft gekregen van een van de volgende bronnen:
  • Een ondersteuningsmedewerker van Windows Live OneCare
  • Documentatie van een vertrouwd programma of een vertrouwde hardwareleverancier
 • Houd rekening met de volgende punten om het beveiligingsrisico bij het openen van poorten te reduceren:
  • Voeg een programma toe aan de lijst met toegestane programma's van de firewall in plaats van handmatig een poort of een protocol te openen. Als u een programma toevoegt aan de lijst met toegestane programma's van de firewall, worden de poorten en protocollen alleen geopend wanneer het programma wordt gebruikt. Als u een poort handmatig opent, blijft de poort geopend totdat u deze handmatig sluit of de regel verwijdert.
  • Open poorten alleen wanneer u ze nodig heeft.
  • Open niet meer poorten dan u nodig heeft.
  • Open nooit een poort voor een programma dat u niet herkent.
  • Sluit poorten als u ze u niet meer nodig heeft.
Eigenschappen

Artikel-id: 944163 - Laatst bijgewerkt: 5 dec. 2007 - Revisie: 1

Feedback