Er wordt een lege webpagina weergegeven bij het starten van Internet Explorer 7

Probleembeschrijving

Wanneer u Windows Internet Explorer 7 start, wordt de startpagina niet weergegeven. In plaats daarvan krijgt u een lege webpagina te zien.

Er kan ook een foutbericht van de volgende strekking worden weergegeven:
Regel 56


Teken:2


Fout: Kan element niet vinden
Code: 0
URL:http://runonce.msn.com/runonce2aspx
Dit probleem doet zich meestal voor na de installatie van Internet Explorer 7 of Windows, of nadat u de standaardinstellingen van Internet Explorer hebt hersteld. Het is mogelijk dat dit probleem alleen bij bepaalde gebruikers optreedt.

Als u het probleem door ons wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft het probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Als u het probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard.
Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem zich voordoet.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?

Dit probleem zelf oplossen

U kunt dit probleem oplossen door voor elke gebruikersaccount waarin dit probleem optreedt het bestand Skiprunonce.reg te maken en uit te voeren. Als u liever rechtstreeks in het register werkt, raadpleegt u de sectie voor ervaren gebruikers.

Ga hiertoe als volgt te werk:
 1. Start een teksteditor, zoals Kladblok.
 2. Kopieer de volgende gegevens, plak deze in een teksteditor en sla het bestand op als Skiprunonce.reg:
  Windows Register-editor versie 5.00  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

  "RunOnceHasShown"=dword:00000001

  "RunOnceComplete"=dword:00000001
 3. Sluit de teksteditor af.
 4. Dubbelklik op het bestand Skiprunonce.reg dat u hebt gemaakt in stap 2.

  Wanneer u het bestand Skiprunonce.reg uitvoert, wordt het volgende bericht weergegeven:
  Weet u zeker dat u de gegevens in pad naar REG-bestand aan het register wilt toevoegen?
  Klik op Ja. Het volgende bericht wordt weergegeven:
  De gegevens in 'pad naar REG-bestand' zijn ingevoerd in het register.
Opmerkingen
 • Als gebruikers zonder beheerdersrechten het bestand SkipRunOnce.reg uitvoeren in Windows Vista, wordt hen gevraagd een beheerderswachtwoord op te geven.
 • Als u SkipRunOnce.reg voor alle gebruikers tegelijk wilt uitvoeren, wijzigt u SkipRunOnce.reg door [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main] te vervangen door [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main] en voert u het bestand vervolgens uit met beheerdersrechten.
Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost? Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?

Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor als de webpagina Customize Your Settings niet correct wordt geladen in Internet Explorer 7 of als deze pagina wordt geopend met beperkte beveiligingsinstellingen.

Vergelijkbare problemen en oplossingen

Op de volgende Microsoft-website zijn stappen voor zelfondersteuning beschikbaar voor beginnende tot enigszins ervaren computergebruikers om vergelijkbare problemen op te lossen:
Koppeling Problemen oplossen met het afsluiten of vastlopen van Internet Explorer

Opmerking Deze Guided Help is wellicht niet in alle talen beschikbaar.
Eigenschappen

Artikel-id: 945385 - Laatst bijgewerkt: 25 aug. 2009 - Revisie: 1

Feedback