Foutbericht wanneer u een rapport probeert uit te voeren in Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Fout rapportage. Het rapport kan niet worden weergegeven."

Symptomen

Wanneer u een rapport n Microsoft Dynamics CRM 4.0 uitvoert, ontvangt u het volgende foutbericht:
Fout rapportage. Het rapport kan niet worden weergegeven.
Bovendien is de volgende gebeurtenis vastgelegd in het rapport serverlogboekbestand:
w3wp!processing!5!12/10/2007-15:06:18:: e ERROR: Genereren

Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Cannot create a connection to data source 'CRM'.
Info: Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Cannot create a connection to data source 'CRM'. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Door de aanmelding aangevraagde database 'SharePoint_Config_' kan niet worden geopend. De aanmelding is mislukt.
Aanmelding mislukt voor gebruiker <Tijdelijke aanduiding voor verificatie van account>.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat de account waarvan Microsoft Dynamics CRM Data Connector voor Microsoft SQL Server Reporting Services gebruik maakt voor verificatie geen rechten heeft over de permissions Microsoft CRM-databases.

Oplossing

Om dit probleem op te lossen, moet u de desbetreffende account rechten toekennen voor toegang tot de Microsoft Dynamics CRM-databases. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Identificeer de account die wordt gebruikt door Microsoft Dynamics CRM Data Connector vpor Microsoft SQL Server die de verificatie verstuurd naar Microsoft SQL Server.

  Voor MicrosoftSQL Reporting Services 2005

  Als Microsoft Dynamics CRM Data Connector voor Microsoft SQL Server Reporting Services is geïnstalleerd op een versie van SQL Reporting Services 2005, zal Microsoft Dynamics CRM Data Connector voor Microsoft SQL Server Reporting Services een verificatie sturen naar SQL Server als de identiteit van de Internet Information Services (IIS) groep toepassingen die in gebruik zijn bij SQL Reporting Services. Om de identiteit van de IIS-toepassingsgroep in gebruik bij SQL Reporting Services te bepalen, gaat u als volgt te werk:
  1. Op de Microsoft SQL Reporting Services server klikt u opStart, ga vervolgens naarAlle programma´s, klik op Microsoft SQL Server 2005, Configuration Tools en vervolgens op Reporting Services Configuration.
  2. Kies bij de keuze van de Report Server installatieversie de SQL Reporting Service waarop de Microsoft CRM Data Connector voor Microsoft SQL Server Reporting Services is geïnstalleerd en klik vervolgens op Verbinding maken.
  3. Klik op Webservice-identiteit. Noteer de waarde voor asp.net-service-account. Deze waarde geeft aan welke account gebruikt wordt voor de ISS-toepassingengroep in gebruik bij SQL Reporting Services. Dit is ook de account die wordt gebruikt door Microsoft Dynamics CRM Data Connector voor Microsoft SQL Server Reporting Services bij het versturen van verificatie naar de SQL Server.

  VoorSQL Reporting Services-2008

  Als de Microsoft Dynamics CRM Data Connector voor Microsoft SQL Server Reporting Services is geïnstalleerd op een versie van SQL Reporting Services 2008, wordt de verificatie verstuurd naar de SQL Server als de account waarop de SQL Server Reporting Services Windows-service draait. Om vast te stellen op welke account de SQL Server Reporting Services Windows-service wordt uitgevoerd, gaat u als volgt te werk:
  1. Klik op de Microsoft SQL Reporting Services-server op de knop Start en ga vervolgens naar Systeembeheer en naar Services.
  2. Zoek de SQL Server Reporting Services-service schrijf de waarde in de kolom Aanmelden als op.
 2. Verleen de juiste accountmachtigingen voor toegang tot de Microsoft Dynamics CRM-databases.
  If SQL Reporting Services en de SQL Server-databases zijn op dezelfde server en account geïnstalleerd als in stap 1 is Netwerkservice, volg deze stappen:
  1. Start SQL Server Management Studio. Klik hiervoor op de knop Starten vervolgens op Alle programma´s, ga naar Microsoft SQL Server 2005 en klik op SQL Server Management Studio.
  2. Klap Beveiliging uit, klap aanmeldingenuit, klik met de rechtermuisknop op NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE en vervolgens op Eigenschappen.
  3. Klik op Gebruikerstoewijzingen.
  4. Kruis de keuzeoptie Naam_organisatie_MSCRM aan en klik vervolgens op de keuzeopties public en CRMReaderRole.

   Opmerking De tijdelijke aanduiding Naam_organisatie geeft de feitelijke organisatienaam aan.
  5. Kruis de keuzeoptie MSCRM_Config aan en klik vervolgens op de keuzeopties public en CRMReaderRole.
  6. Klik op OK.


  If SQL Reporting Services en de SQL Server-databases zijn op dezelfde server en account geïnstalleerd als in stap 1 is Lokaal systeem, volg deze stappen:
  1. Start SQL Server Management Studio. Klik hiervoor op de knop Starten vervolgens op Alle programma´s, ga naar Microsoft SQL Server 2005 en klik op SQL Server Management Studio.
  2. Klap Beveiliging uit, klap aanmeldingenuit, klik met de rechtermuisknop op NT AUTHORITY\SYSTEM en vervolgens op Eigenschappen.
  3. Klik op Gebruikerstoewijzingen.
  4. Kruis de keuzeoptie Naam_organisatie_MSCRM aan en klik vervolgens op de keuzeopties public en CRMReaderRole.

   Opmerking De tijdelijke aanduiding Naam_organisatie geeft de feitelijke organisatienaam aan.
  5. Kruis de keuzeoptie MSCRM_Config aan en klik vervolgens op de keuzeopties public en CRMReaderRole.
  6. Klik op OK.


  If SQL Reporting Services en de SQL Server-databases zijn op afzonderlijke servers en de account geïnstalleerd als in stap 1 is Netwerkservice of Lokaal systeem, volg deze stappen:
  1. a. Open Active Directory: gebruikers en computers en controleer dat de SQL Reporting Services computeraccount lid is van de SQLAccessGroup die is aangemaakt bij de installatie van Microsoft Dynamics CRM.
  2. Start SQL Server Management Studio. Klik hiervoor op de knop Starten vervolgens op Alle programma´s, ga naar Microsoft SQL Server 2005 en klik op SQL Server Management Studio.
  3. Klap Beveiliging uit, klap aanmeldingenuit, klik met de rechtermuisknop op SQLAccessGroup en vervolgens op Eigenschappen .
  4. Klik op Gebruikerstoewijzingen.
  5. Kruis de keuzeoptie Naam_organisatie_MSCRM aan en klik vervolgens op de keuzeopties public en CRMReaderRole.

   Opmerking De tijdelijke aanduiding Naam_organisatie geeft de feitelijke organisatienaam aan.
  6. Kruis de keuzeoptie MSCRM_Config aan en klik vervolgens op de keuzeopties public en CRMReaderRole.
  7. Klik op OK.


  Als SQL Reporting Services wordt uitgevoerd als een domeingebruikersaccount, voert u de volgende stappen uit:
  1. Open Active Directory: gebruikers en computers en controleer dat de gebruikersaccount in Stap 1 lid is van de SQLAccessGroup die is aangemaakt bij de installatie van Microsoft Dynamics CRM.
  2. Start SQL Server Management Studio. Klik op Start, ga naar Alle programma's en Microsoft SQL Server 2005 en klik op SQL Server Management Studio.
  3. Klap Beveiliging uit, klap aanmeldingenuit, klik met de rechtermuisknop op SQLAccessGroup en vervolgens op Eigenschappen .
  4. Klik op Gebruikerstoewijzingen.
  5. Kruis de keuzeoptie Naam_organisatie_MSCRM aan en klik vervolgens op de keuzeopties public en CRMReaderRole.

   Opmerking De tijdelijke aanduiding Naam_organisatie geeft de feitelijke organisatienaam aan.
  6. Kruis de keuzeoptie MSCRM_Config aan en klik vervolgens op de keuzeopties public en CRMReaderRole.
  7. Klik op OK.

Referenties

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
946289 Foutbericht wanneer u een rapport probeert uit te voeren in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Het rapport kan niet worden weergegeven."

Eigenschappen

Artikel-id: 946585 - Laatst bijgewerkt: 12 sep. 2011 - Revisie: 1

Feedback