Windows Verkenner wordt gesloten en opnieuw gestart op systemen waarop OneCare Family Safety wordt uitgevoerd

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows XP en Windows Vista

Symptomen

Windows Verkenner wordt gesloten en opnieuw gestart op systemen waarop Windows Live Family Safety wordt uitgevoerd. Bovendien reageert Windows soms niet meer. Dit probleem treedt op wanneer Windows Verkenner wordt gestart of bij gebruik van dit programma.

Oorzaak

Op sommige configuraties van Windows Vista of Windows XP SP2 veroorzaakt het Family Safety Browser Helper-object een toegangsfout in Windows Verkenner. Als het Family Safety Browser Helper-object wordt verwijderd uit Windows Verkenner, geeft het object een slot in een lokale thread-opslagruimte (Thread Local Storage, oftewel TLS) vrij waarvan het niet de eigenaar is.

Oplossing

Een hotfix voor dit probleem wordt verwacht in januari 2008. Momenteel kunt u een van de volgende drie opties gebruiken om dit probleem op te lossen.

Optie 1: Een bestand downloaden om het register te wijzigen

Download en voer een bestand uit om het register te wijzigen. Hiertoe gaat u als volgt te werk.
Opmerking Op het gebruik van deze software is de Serviceovereenkomst van Microsoft van toepassing http://help.live.com/help.aspx?project=tou&mkt=nl-nl waarmee u akkoord bent gegaan voor uw Windows Live ID-account. Bovendien gaat u er, door deze software te downloaden en gebruiken, mee akkoord dat de software in de huidige vorm wordt geleverd "met alle fouten" en "als beschikbaar". Wij bieden geen uitdrukkelijke garanties of voorwaarden. Wij sluiten alle impliciete garanties uit, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, degelijke afwerking en niet-inbreuk. U stemt ermee in ons te vrijwaren voor alle eventuele schade, inclusief schade aan uw machines, die wordt veroorzaakt door het downloaden en gebruiken van deze software.
Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Download het bestand MSKB946758.exe. Sla het bestand op het bureaublad op.
 3. Dubbelklik op het bestand MSKB946758.exe, ga akkoord met de voorwaarde van de gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft en pak het bestand vervolgens uit op het bureaublad.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand "Familysafety critical update_explorer crash.reg", selecteer Openen met en klik vervolgens op Register-editor. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om een bevestiging Machtiging voor Gebruikersaccountbeheer , typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 5. Wanneer u een bericht krijgt waarin u wordt gevraagd of u zeker weet of u de informatie wilt toevoegen aan het register, klikt u op Ja.

Optie 2: Het register handmatig wijzigen

Wijzig het register zelf zodat het Browser Helper-object niet wordt geladen door Explorer.exe. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Klik op Start
  Start-knop , typ regedit in het vak Zoeken en druk op ENTER. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om een bevestiging Machtiging voor Gebruikersaccountbeheer , typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Browser Helper Objects\{4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac}
 3. Klik in het linkerdeelvenster met de rechtermuisknop op {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac}, klik op Nieuw en klik vervolgens op DWORD-waarde (32-bits).
 4. Wijzig de waarde in NoExplorer en stel deze vervolgens in op 1.
 5. Sluit de Register-editor af en start de computer opnieuw op.

Optie 3: De software verwijderen

Verwijder Family Safety OneCare uit Windows Live.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over hoe u Windows Live-services zoals Family Safety verwijdert.

938275 Windows Live-services verwijderen en opnieuw installeren

Eigenschappen

Artikel-id: 946758 - Laatst bijgewerkt: 23 dec. 2008 - Revisie: 1

Feedback