Er wordt een foutbericht over onvoldoende geheugen weergegeven vanwege de desktop-heap-beperking in Windows Vista of in Windows 7

Symptomen

Als u veel toepassingsvensters hebt geopend in Windows Vista of in Windows 7, kunt u geen nieuwe venters meer openen. Soms wordt een venster wel geopend. Dit bevat dan echter niet de verwachte onderdelen. Er kan ook een foutbericht van de volgende strekking worden weergegeven:
Onvoldoende geheugen

Oorzaak

Dit probleem treedt op vanwege de desktop-heap-beperking in Windows Vista of in Windows 7. Als u een aantal vensters sluit en vervolgens probeert nieuwe vensters te openen, worden deze vensters soms wel geopend. Deze oplossing heeft echter geen gevolgen voor de desktop-heap-beperking.

Oplossing

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
Als u het probleem automatisch wilt oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.Opmerkingen
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.
 • In de automatisch correctie verhogen we de tweede waarde van de registervermelding naar 20480 en verhogen we de derde waarde van de registervermelding SharedSection naar 1024.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossen


U kunt dit probleem oplossen door de grootte van de desktop-heap te wijzigen. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Klik op Start, typ regedit in het vak Zoekopdracht starten en klik op regedit.exe in de lijst Programma's.

  Opmerking Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems
 3. Klik met de rechtermuisknop op de vermelding Windows en klik op Wijzigen.
 4. Zoek in de sectie Waardegegevens van het dialoogvenster Tekenreeks bewerken de vermelding SharedSection en verhoog de tweede en derde waarde van deze vermelding.
Opmerkingen
 • De tweede waarde van de registervermelding SharedSection vertegenwoordigt de grootte van de desktop-heap voor elke desktop die is geassocieerd met een interactief vensterstation. De heap is vereist voor elke desktop die is gemaakt in het interactieve vensterstation (WinSta0). De waarde is in kilobytes (kB).
 • De derde waarde van SharedSection vertegenwoordigt de grootte van de desktop-heap voor elke desktop die is geassocieerd met een niet-interactief vensterstation. De waarde is in kilobytes (kB).
 • Het is niet aan te raden een hogere waarde dan 20480 kB in te stellen voor de tweede SharedSection-waarde.
De Windows-registervermelding bevat standaard de volgende gegevens in een x86-versie van Windows Vista:
%SystemRoot%\system32\csrss.exe
ObjectDirectory=\Windows
SharedSection=1024,3072,512
Windows=On
SubSystemType=Windows
ServerDll=basesrv,1
ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3
ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2
ProfileControl=Off
MaxRequestThreads=16
Opmerking De tweede waarde van de SharedSection-vermelding is standaard 3072 in een x86-versie van Windows Vista. De tweede waarde van deze vermelding is standaard 20480 in een x64-versie van Windows Vista.

In Windows Vista en latere besturingssystemen wordt het geheugen dynamisch toegewezen. Daarom is er geen beperking voor de geheugentoewijzing. Als u echter te veel geheugen aan de desktop-heap toewijst, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de prestaties. Om die reden is het niet aan te raden een waarde in te stellen die hoger is dan 20480.

Opmerking De desktop-heap-grootte wordt niet beïnvloed door het fysieke RAM-geheugen op de computer. Om die reden kunt u de prestaties niet verbeteren door fysiek RAM-geheugen toe te voegen.

Referenties

Voor meer informatie over soortgelijke problemen klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

126962 Het bericht 'Fout door onvoldoende geheugen' verschijnt wanneer een groot aantal programma's wordt uitgevoerd

318677 PRB: Niet mogelijk meer subvensters te maken en andere problemen wanneer het maximumaantal toegestane subvensters in een MDI-toepassing is bereikt

Klik voor meer informatie over het sessiegeheugenprobleem in een Terminal Services-omgeving op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

840342 Toepassingen worden niet correct uitgevoerd in een Terminal Services-omgeving


Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de desktop-heap:

Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.
 • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog Het probleem voor mij oplossen of kunt u ons een e-mail sturen.
Eigenschappen

Artikel-id: 947246 - Laatst bijgewerkt: 12 apr. 2011 - Revisie: 1

Feedback