Vereisten voor de vaste schijfruimte voor Windows XP Service Pack 3

Inleiding

In dit artikel is beschreven hoeveel vaste schijfruimte nodig is om Windows XP Service Pack 3 (SP3) te installeren vanaf een gedeelde map op het netwerk, vanaf de Windows XP SP3-cd of via het Microsoft Downloadcentrum. Dit artikel is bestemd voor enigszins ervaren computergebruikers.

Windows XP SP3 kan worden geïnstalleerd op één of meer computers waarop een van de volgende versies van Windows XP wordt uitgevoerd:
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Home N
 • Windows XP Home Edition K
 • Windows XP Home Edition KN
 • Windows XP Media Center Edition 2004
 • Windows XP Media Center Edition 2005
 • Windows XP Pro Edition K
 • Windows XP Pro Edition KN
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Professional N
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition 2005

Meer informatie

Voordat u begint

Belangrijk Naast de hoeveelheid vaste schijfruimte die in dit artikel is vermeld, moet de primaire systeempartitie van de computer ook over 30 MB aan vrije vaste schijfruimte beschikken. De eerste primaire systeempartitie is het schijfvolume met de hardwarespecifieke bestanden die nodig zijn om Windows te starten. De eerste primaire systeempartitie bevat bijvoorbeeld de bestanden Ntldr, Boot.ini en Ntdetect.com.

Als u Windows XP SP3 op één computer installeert, kunt u daartoe gebruikmaken van verschillende installatiemethoden. Er zijn aan de afzonderlijke methoden verschillende vereisten verbonden voor de vaste schijfruimteruimte, afhankelijk vanaf welke locatie u het servicepack wilt installeren.
 • Als u Windows XP SP3 vanuit een gedeelde map op het netwerk op één computer wilt installeren, gaat u naar de sectie Vereiste vaste schijfruimte als u Windows XP SP3 vanuit een gedeelde map op het netwerk wilt installeren.
 • Als u Windows XP SP3 vanaf de Windows XP SP3-cd op één computer wilt installeren, gaat u naar de sectie Vereiste vaste schijfruimte als u Windows XP SP3 vanaf de Windows XP SP3-cd wilt installeren.
 • Als u Windows XP SP3 via het Microsoft Downloadcentrum op één computer wilt installeren, gaat u naar de sectie Vereiste vaste schijfruimte als u Windows XP SP3 via het Microsoft Downloadcentrum wilt installeren.
 • Als u Windows XP SP3 via het lokale netwerk op meerdere computers wilt installeren, moet u daartoe gebruikmaken van de UNC-installatiemodus (Universal Naming Convention). De UNC-modus stelt u in staat ruimte te besparen op de lokale computer doordat de installatiebestanden vanaf het lokale netwerk worden uitgevoerd. Wanneer u voor het installeren van Windows XP SP3 gebruik wilt maken van de UNC-installatiemodus, kunt u de vrije schijfruimte besparen die normaal gesproken is vereist om de Windows XP SP3-bestanden op de lokale computer uit te pakken.
 • Als u gebruik wilt maken van de UNC-modus om Windows XP SP3 vanaf een lokaal netwerk op meerdere computers te installeren, gaat u naar de sectie Windows XP SP3 op meerdere computers installeren.

Vereiste vaste schijfruimte als u Windows XP SP3 op één computer wilt installeren

In de volgende tabellen wordt de vaste schijfruimte weergegeven die is vereist wanneer u Windows XP SP3 op één computer wilt installeren. De schijfruimtevereisten variëren, afhankelijk vanaf welke locatie u het servicepack wilt downloaden of installeren en van of Systeemherstel wel of niet wordt ingeschakeld.

Opmerking Het is raadzaam om de sectie Opmerkingen van de tabel te lezen. Deze sectie bevat tabelbeschrijvingen en meer informatie die u mogelijk nodig hebt wanneer u Windows XP SP3 wilt installeren.

Vereiste vaste schijfruimte als u Windows XP SP3 vanuit een gedeelde netwerkmap wilt installeren

Als u Windows XP SP3 vanuit een gedeelde netwerkmap wilt installeren, moet de computer voldoen aan de minimale schijfruimtevereisten die in de volgende tabel zijn weergegeven:
De functie Systeemherstel is ingeschakeld
De functie Systeemherstel is uitgeschakeld
Werkruimte80 megabyte (MB)80 MB
Bestanden voor het verwijderen van Windows XP SP3256 MB256 MB
Totale vereiste vaste schijfruimte1020 MB beschikbaar na de installatie
1100 MB voor piekgebruik tijdens de installatie
380 MB beschikbaar na de installatie

460 MB voor piekgebruik tijdens de installatie

Vereiste vaste schijfruimte als u Windows XP SP3 wilt installeren vanaf de Windows XP SP3-cd

Als u Windows XP SP3 wilt installeren vanaf de Windows XP SP3-cd, moet de computer voldoen aan de minimale schijfruimtevereisten die in de volgende tabel zijn weergegeven:
De functie Systeemherstel is ingeschakeld
De functie Systeemherstel is uitgeschakeld
Werkruimte280 MB480 MB
Bestanden voor het verwijderen van Windows XP SP3256 MB256 MB
Totale vereiste vaste schijfruimte1485 MB beschikbaar na de installatie
1765 MB voor piekgebruik tijdens de installatie
750 MB beschikbaar na de installatie

1230 MB voor piekgebruik tijdens de installatie

Vereiste vaste schijfruimte als u Windows XP SP3 via het Microsoft Downloadcentrum wilt installeren

Als u Windows XP SP3 via het Microsoft Downloadcentrum wilt installeren, moet u over ten minste 1500 MB aan vrije schijfruimte beschikken als u Windows XP SP3 installeert vanuit een gedeelde map op het netwerk.

U kunt Windows XP SP3 zonder problemen installeren op een computer die op de actieve partitie over slechts 700 MB aan vrije schijfruimte beschikt als de resterende vereiste 800 MB aan vrije schijfruimte beschikbaar is op een andere partitie op de computer. De resterende 800 MB aan schijfruimte wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het opslaan van de tijdelijke map die de uitgepakte bestanden van het servicepack bevat.

Opmerkingen voor wanneer u Windows XP SP3 op één computer wilt installeren
 • De getallen die in deze tabel worden vermeld, zijn schattingen. Uw systeem kan hiervan in verregaande mate afwijken. Deze getallen vertegenwoordigen daarom slechts richtlijnen die gebruikers in staat stellen om bij benadering te bepalen hoeveel vrije schijfruimte is vereist.
 • In deze tabel wordt met werkruimte de vaste schijfruimte bedoeld die is vereist voor bestanden die alleen tijdens het installatieproces worden gebruikt. Deze werkruimte is slechts tijdelijk nodig en wordt niet bij de totale hoeveelheid vereiste vaste schijfruimte opgeteld.
 • De daadwerkelijke grootte van de map %Windir%\SoftwareDistribution\Naam_Tijdelijke_Map bedraagt ongeveer 600 MB.
 • In deze tabellen wordt met de vermelding Bestanden voor het verwijderen van Windows XP SP3 de vaste schijfruimte bedoeld die wordt gebruikt voor het opslaan van de bestanden en instellingen die worden gewijzigd tijdens de installatie van het servicepack. U kunt opgeven dat er automatisch een reservekopie van de bestanden moet worden gemaakt tijdens de installatie van het servicepack. Deze bestanden zijn vereist als u het servicepack later weer wilt verwijderen.
 • De grootte van het downloadpakket voor Windows XP SP3, zoals dit vanaf de Windows Update-website wordt gedownload, bedraagt ongeveer 70 MB. De grootte van het downloadpakket varieert, afhankelijk van welke updates op de computer zijn geïnstalleerd.

Vereiste vaste schijfruimte als u Windows XP SP3 op meerdere computers wilt installeren

Als u Windows XP SP3 over een lokaal netwerk op meerdere computers wilt installeren, kunt u daartoe gebruikmaken van de UNC-installatiemodus (Universal Naming Convention).

Volg de volgende stappen als u voor het installeren van Windows XP SP3 gebruik wilt maken van de UNC-installatiemodus:
 1. Kopieer de inhoud van de Windows XP SP3-cd naar een gedeelde map op het netwerk.
 2. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 3. Typ cmd en druk op ENTER.
 4. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
  windowsxp-kb936929-sp3-x86-enu.exe /x:naam van gedeelde map
  Opmerking Het item naam van gedeelde map staat voor de netwerkmap waarnaar u Windows XP SP3 wilt uitpakken.
 5. Ga onder de gedeelde map naar de map Update en dubbelklik op deze map.

  Opmerking De map Update bevindt zich onder de map i386.
 6. Dubbelklik op het bestand Update.exe om Windows XP SP3 te installeren.
Klik op de volgende koppeling om contact op te nemen met de afdeling voor ondersteuning als deze stappen om de een of andere reden niet werken:

Referenties

Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over de vereiste vaste schijfruimte voor Windows XP Service Pack 1:

326583 Vereisten voor vaste-schijfruimte voor Windows XP Service Pack 1
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over de vereiste vaste schijfruimte voor Windows XP Service Pack 2:

837783 Vereisten voor de vaste-schijfruimte voor Windows XP Service Pack 2
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over de systeemvereisten voor Windows XP-besturingssystemen:

314865 Systeemvereisten voor Windows XP-besturingssystemen

Eigenschappen

Artikel-id: 947311 - Laatst bijgewerkt: 14 mei 2009 - Revisie: 1

Feedback