Windows Update-fouten herstellen met behulp van het hulpprogramma DISM of System Update Readiness

Van toepassing: Windows 10Windows 8.1Windows Server 2012 R2 Datacenter Meer

Symptoom


Windows-updates en -servicepacks kunnen mogelijk niet geïnstalleerd worden als er beschadigingsfouten zijn. Bijvoorbeeld als een update niet kan worden geïnstalleerd omdat er een systeembestand beschadigd is. Het hulpprogramma DSIM of System Update Readiness kan u helpen om enkele Windows-beschadigingsfouten op te lossen.

Oplossing


Voor Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 of Windows Server 2012

Gebruik het hulpprogramma DISM (Deployment Image Servicing and Management) om dit probleem op te lossen. Vervolgens installeert u de Windows-update of het servicepack opnieuw.
 1. Open een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheden. Hiertoe veegt u vanaf de rechterrand van het scherm en tikt u vervolgens op Zoeken. Of wijs, als u een muis gebruikt, met de muisaanwijzer naar de rechterhoek onderaan het scherm en klik vervolgens op Zoeken. Typ Opdrachtprompt in het vak Zoeken, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. Als u naar een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.
 2. Typ de volgende opdracht en druk daarna op Enter.
  Het kan enkele minuten duren voordat de opdrachtbewerking voltooid is.
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
  Belangrijk Bij het uitvoeren van deze opdracht gebruikt DISM Windows Update om bestanden te leveren die vereist zijn om beschadigingen te repareren. Als uw Windows Update-client echter al beschadigd is, moet u een werkende Windows-installatie gebruiken als bron voor de reparatie, of een side-by-side map van Windows uit een netwerkshare of vanaf een verwijderbaar medium, zoals de Windows-dvd, als bron van de bestanden. Gebruik hiervoor in de plaats de volgende opdracht:
  DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess
  Opmerking Vervang de tijdelijke aanduiding C:\RepairSource\Windows door de locatie van uw reparatiebron. Verwijs voor meer informatie over het gebruik van het hulpprogramma DISM om Windows te herstellen naar: Een Windows-installatiekopie herstellen.
 3. Typ de volgende opdracht en druk daarna op Enter.
  Het kan enkele minuten duren voordat de opdrachtbewerking voltooid is.
  sfc /scannow
 4. Sluit de opdrachtprompt en voer Windows Update opnieuw uit.
DISM maakt een logboekbestand (windir%/Logs/CBS/CBS.log %) waarin de gevonden of gecorrigeerde problemen worden vastgelegd. %windir% is de map waarin Windows is geïnstalleerd. %windir% kan bijvoorbeeld de map C:\Windows zijn.

Voor Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 of Windows Server 2008

Gebruik het hulpprogramma System Update Readiness om dit probleem op te lossen. Vervolgens installeert u de Windows-update of het servicepack opnieuw.
 1. Het hulpprogramma System Update Readiness downloaden
  Klik in de volgende tabel op de downloadkoppeling die overeenkomt met de Windows-versie die op de computer wordt uitgevoerd.
  Uitzoeken of de 32- of 64-bits versie van Windows op de computer wordt uitgevoerd

  Dit hulpprogramma wordt regelmatig bijgewerkt; het is raadzaam altijd de meest recente versie te downloaden.

  BesturingssysteemDownloadkoppeling
  x86-versies (32-bits) van Windows 7 SP1 en Windows 7
  Pictogram Downloaden
   Het pakket nu downloaden.
  x64-versies (64-bits) van Windows 7 SP1 en Windows 7
  Pictogram Downloaden
   Het pakket nu downloaden.
  x64-versies (64-bits) van Windows Server 2008 R2 SP1
  Pictogram Downloaden
   Het pakket nu downloaden.
  Itanium-versies van Windows Server 2008 R2 SP1
  Pictogram Downloaden
   Het pakket nu downloaden.
  x86-versies (32-bits) van Windows Vista SP2 en Windows Vista SP1
  Pictogram Downloaden
   Het pakket nu downloaden.
  x64-versies (64-bits) van Windows Vista SP2 en Windows Vista SP1
  Pictogram Downloaden
   Het pakket nu downloaden.
  x86-versies (32-bits) van Windows Server 2008 SP2
  Pictogram Downloaden
   Het pakket nu downloaden.
  x64-versies (64-bits) van Windows Server 2008 SP2
  Pictogram Downloaden
   Het pakket nu downloaden.
  Itanium-versies van Windows Server 2008 SP2
  Pictogram Downloaden
   Het pakket nu downloaden.
 2. Het hulpprogramma installeren en uitvoeren
  1. Klik op Downloaden op de webpagina van het Downloadcentrum en voer een van de volgende handelingen uit:
   • Als u het hulpprogramma onmiddellijk wilt installeren, klikt u op Openen of Uitvoeren en volgt u de instructies op het scherm.
   • Als u het hulpprogramma later wilt installeren, klikt u op Opslaan en downloadt u het installatiebestand naar uw computer. Dubbelklik op het bestand om het hulpprogramma te installeren.
  2. Klik in het dialoogvenster Zelfstandig installatieprogramma voor Windows Update op Ja.

   Windows Update Standalone Installer dialog box
    
  3. Wanneer het hulpprogramma wordt geïnstalleerd, wordt het automatisch uitgevoerd. Het scannen duurt gewoonlijk minder dan een kwartier, maar op bepaalde computers kan het veel langer duren. Ook als de voortgangsbalk lijkt stil te staan, wordt er nog steeds gescand. Klik daarom niet op Annuleren.

   Download and Install updates - The updates are being installed progress window

  4. Wanneer Installatie voltooid wordt weergegeven, klikt u op Sluiten.

   Download and install Updates - Installation complete
    
  5. Installeer de update of het servicepack dat u eerder probeerde te installeren, opnieuw.
Zie Fouten in CheckSUR.log repareren om beschadigingen die het hulpprogramma gevonden heeft maar niet kon repareren, handmatig te herstellen.

Het pakket rechtstreeks van de Microsoft Update-catalogus downloaden

U kunt ook proberen om het updatepakket rechtstreeks van de Microsoft Update-catalogus te downloaden en vervolgens het updatepakket handmatig te installeren.

U ondervindt bijvoorbeeld problemen bij het installeren van update 3006137 van Windows Update in Windows 7. In dit geval kunt u het updatepakket downloaden en handmatig proberen te installeren. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Open de Microsoft Update-catalogus in Internet Explorer.
  Microsoft Update Catalog in Internet Explorer
   
 2. Voer in het zoekvak het updatenummer in dat u wilt downloaden. In dit voorbeeld voert u 3006137 in. Klik vervolgens op Zoeken.
  Microsoft Update Catalog - Search
   
 3. Zoek in de zoekresultaten naar de update die van toepassing is op uw besturingssysteem en klik vervolgens op Toevoegen om de update aan uw mandje toe te voegen.
  Microsoft Update Catalog
   
 4. Klik op Mandje weergeven om uw mandje te openen.
  Microsoft Update Catalog - view basket
   
 5. Klik op Downloaden om de update in uw mandje te downloaden.
  Microsoft Update Catalog - your basket
   
 6. Klik op Bladeren om een locatie te kiezen voor de update die u downloadt en klik vervolgens op Doorgaan.
   
  Microsoft Update Catalog - Download Options
   

 7. Klik op Sluiten nadat het downloaden is voltooid. Vervolgens zoekt u naar de map met het updatepakket op de locatie die u hebt opgegeven.
 8. Open de map en dubbelklik vervolgens op het updatepakket om de update te installeren.

Als de Windows-update of het servicepack is geïnstalleerd, bent u klaar. Als het probleem niet is opgelost of als de oorzaak niet werd gevonden door het hulpprogramma System Update Readiness, neemt u contact met ons op voor meer hulp.

Meer informatie


Beschrijving van veelvoorkomende beschadigingsfouten

De volgende tabel bevat de mogelijke foutcode met Windows Update ter referentie:
Code Fout Beschrijving
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA De gegevens zijn ongeldig.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING De bron voor het pakket of het bestand is niet gevonden.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Het onderdeelarchief is inconsistent.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH Het bestand van een onderdeel komt niet overeen met de verificatiegegevens die aanwezig zijn in het onderdeelmanifest.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR De gevraagde XML-gegevens kunnen niet worden geparseerd.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Er is een ongeldig teken aangetroffen.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Een id-tekenreeks heeft een ongeldige indeling.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME De naam van een kenmerk in een id ligt niet binnen het geldige bereik.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE De waarde van een kenmerk in een id ligt niet binnen het geldige bereik.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER De parameter is onjuist.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE Er is geen handtekening aanwezig in het onderwerp.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Er is een fout opgetreden tijdens het lezen of schrijven van een bestand door Windows Update.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Op basis van de huidige systeemklok of het tijdstempel in het ondertekende bestand is vastgesteld dat de geldigheidsduur van een vereist certificaat is verstreken.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE Een of meer vereiste onderdelen van de transactie zijn niet aanwezig.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Er kan niet naar nieuwe updates worden gezocht.

Wat doet het hulpprogramma System Update Readiness?

Fouten in CheckSUR.log repareren

Ga als volgt te werk om fouten die het hulpprogramma System Update Readiness heeft gevonden maar niet kon repareren handmatig te herstellen:
 1. Open %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log.
  Opmerking %SYSTEMROOT% is een omgevingsvariabele die de map opslaat waarin Windows is geïnstalleerd. De map %SYSTEMROOT% is doorgaans bijvoorbeeld C:\Windows. 
 2. Identificeer de pakketten die het hulpprogramma niet kan repareren. U kunt bijvoorbeeld het volgende zoeken in het logboekbestand:
  Overzicht:

  Seconden uitgevoerd: 264
  3 fouten gevonden
  Totaal aantal ontbrekende CBS MUM: 3
  Afwezige herstelbestanden:


  servicing\packages\Package_for_KB958690_sc_0~31bf3856ad364e35~AMD64~~6.0.1.6.mum
  ...
  In dit geval is KB958690 het beschadigde pakket.
 3. Download het pakket vanaf het Microsoft Downloadcentrum of de Microsoft Update-catalogus.
 4. Kopieer het pakket (MSU) naar de map %SYSTEMROOT%\CheckSUR\packages. Standaard bestaat deze map niet en moet u de map maken.
 5. Start het hulpprogramma System Update Readiness opnieuw.
Als u een professioneel technisch medewerker bent, raadpleeg dan Fouten in CheckSUR.log repareren voor meer opties voor het oplossen van fouten in CheckSUR.log.